Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2017
Podrška poslovanju, najavljeni Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2014., u veljači će ugledati svjetlo dana. Ukupni iznos bespovratnih sredstava bit će veći nego što je bio ukupno za 2012. i 2013. godinu što znači da će poduzetnicima biti na raspolaganju preko milijardu i sto milijuna kuna raznih potpora za njihove projekte i ulaganja. Prijaviti se mogu gotovo svi subjekti malog gospodarstva koji pozitivno posluju i imaju više od jednog zaposlenog, osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tehnološki parkovi, inkubatori i poduzetnički centri, obrazovne institucije i asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara. Imajući na umu izdašnost ovogodišnjeg Poduzetničkog impulsa, za očekivati je da potpore za mikro poduzetnike i obrte do devet zaposlenih iznose do 250.000 kuna, a za one sa više zaposlenih i do 1,500.000 kuna. 
 
Prihvatljive projektne aktivnosti uključuju: 
 
  • Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja; ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje; ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga; ulaganja za izlazak na nova tržišta;ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti; ulaganja u povećanje proizvodnih kapaciteta; ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju; razvoj računalne opreme, sustava i programskih rješenja; razvojna istraživanja za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa; primjena znanja u proizvodnim procesima; upravljanje i zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva; uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete; marketinške aktivnosti; stručno osposobljavanje i obrazovanje te za prilagodbu, prenamjenu i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora. 
Projekti se ocjenjuju prema unaprijed određenim kriterijima, uzimajući između ostalog u obzir financijske i operativne kapacitete poduzetnika, relevantnost i važnost projekta, metodologiju, održivost, troškove i proračun aktivnosti te druge pokazatelje i poveznice. Samo dobro ocijenjeni projekti, koji prijeđu bodovni prag, biti će financirani. Kao i prošle godine, natječaji će biti otvoreni do iskorištenja sredstava, tj po principu ''first come-first serve“. 
 

Izvor: http://goo.gl/lT3lqs

Objavljeno u Vijesti
Na radnom sastanku predstavnika Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske udruge poslodavaca, predstavljena su ulaganja koja će biti moguće sufinancirati iz novog Programa ruralnog razvoja, čiji je nacrt na sastanku prezentiran. 16. prosinca 2013. godine je na Vijeću ministara u Bruxellesu usvojen reformski paket Zajedničke poljoprivredne politike, koji je bio jedan od preduvjeta za donošenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, ali i ostalih zemalja članica. Naime, donošenje reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike je zbog usuglašavanja i različitih stajališta zemalja članica značajno kasnio. Iz tog je razloga, u okviru reformskog paketa, usvojena je i Prijelazna Uredba, kojom se definira način provedbe Programa ruralnog razvoja u 2014. godini, budući reformski paket stupa na snagu tek u 2015. 
Prijelazna uredba omogućuje nastavak provedbe Programa iz programskog razdoblja 2007. – 2013., kojeg Republika Hrvatska, kao nova članica, nije provodila. Nama je omogućen nastavak provedbe mjera 101 i 103 IPARD programa, koje poznato je, imaju brojna ograničenja. Zato nam je cilj što prije krenuti u provedbu nekih mjera novog Programa. Da bi to bilo moguće, potrebno je na razini EU pripremiti i usvojiti provedbene uredbe, nakon čega će biti ispunjeni svi preduvjeti za početak procesa odobrenja Programa ruralnog razvoja svih zemalja članice, tako i onog Republike Hrvatske. 
Mjere koje su prezentirane članovim HUP-a, kao i plan početka provedbe novog programa, okupljeni sudionici su ocijenili izuzetno kvalitetnim. Izrazili su spremnost za prijavom velikog broja projekata već na prvom natječaju, koji se očekuje u drugoj polovici ove godine. Napomenuli su kako će kroz realizaciju tih projekata, biti stvoreni preduvjeti i za otvaranjem brojnih novih radnih mjesta. 
 
Objavljeno u Vijesti
Nedjelja, 26 siječnja 2014 23:00

Info dani - Horizon 2020

Agencija za mobilnost i programe EU organizira Informativni dan za program Horizon 2020., za područje Nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije, napredne proizvodnje i prerade (Prioritet „Industrijsko vodstvo“), te područje Širenja izvrsnosti i sudjelovanja – horizontalne aktivnosti u Horizonu 2020. Najveći dio programa obuhvatit će izlaganja vezana za karakteristike novog programa za financiranje istraživanja i inovacija Horizon 2020., financijska i pravna pitanja programa, prikaz dvogodišnjeg Radnog programa za područje Nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije, napredne proizvodnje i prerade - NMP+B i poziva na natječaj, te prezentaciju horizontalne aktivnosti Širenja izvrsnosti i sudjelovanja, kao i prikaz iskustava sudjelovanja u projektima FP7 u području NMP. 


Više o info danu na: http://www.europski-fondovi.eu/content/horizon-2020-nanotehnologije-napr..

 
Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 23 siječnja 2014 23:00

Predstavljanje programa Kreativna Europa

Dana 28. siječnja 2014. godine u Muzeju Mimara u Zagrebu održat će se predstavljanja novog programa Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) i zaključivanja programa EU Kultura 2007. – 2013., uz predstavljanje brošure Sedam godina europske Kulture u Hrvatskoj. Pozvanim predstavnicima gradova i županija te novinarima i novinarkama, uz ministricu kulture dr. sc. Andreu Zlatar Violić, o dosadašnjim rezultatima programa Kultura 2007. – 2013. i novom programu Kreativna Europa namijenjenog kulturnom i audiovizualnom sektoru govorit će i g. Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj te predstavnik Europske komisije g. Marc-Hector Vanderhaegen. 
Dosadašnje pozitivno iskustvo sudjelovanja u programima EU Kultura i MEDIA koje će se nastaviti i kroz novi program Kreativna Europa iznijet će predstavnici hrvatskih kulturnih institucija - Ivan Sršen iz Naklade Sandorf, Ksenija Orelj iz Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Marina Andree Škop iz Studijao dim te Ivan Kelava. 
O novim, tek objavljenim natječajima programa Kreativna Europa prisutne će detaljnije upoznati djelatnici Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture odnosno Hrvatskom audiovizualnom centru – Mladen Špehar i Martina Petrović. Novi program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) u zajednički okvir okuplja dva do sada razdvojena programa za kulturni i audiovizualni sektor – Kultura i MEDIA u kojima su hrvatske institucije iznimno uspješno sudjelovale prethodnih sedam godina. Europski je parlament novi program usvojio u prosincu 2013. godine, a krajem tog istog mjeseca raspisani su i prvi natječaji dvaju zasebnih potprograma – MEDIA i Kultura. 
 
 
 
Više o programu Kultura 2007.-2013.: http://www.europski-fondovi.eu/program/kultura-2007-2013
 
 
Objavljeno u Vijesti
Sukladno zaključcima Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge objavio je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije. Godišnji plan izrađen je temeljem sektorskih analiza u kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali potrebe u svojim resorima. 
Plan natječaja sadrži popis ukupno 94 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2014., u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 20 državnih tijela. Iznosom od preko 815 milijuna kuna iz Državnog proračuna i fondova EU planira se financirati i sufinancirati više od 5 tisuća programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, turizma, zaštite potrošača te drugim područjima od interesa za opće dobro. 
 
Godišnji plan preuzmite na: http://goo.gl/XShBk3
Objavljeno u Vijesti
Prva od pet informativnih radionica na kojima će potencijalni podnositelji prijava dobiti informacije o Javnom pozivu na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“ te o natječajnoj proceduri održana je u ponedjeljak u Ministarstvu poduzetništva i obrta. Zbog velikog interesa malih i srednjih poduzetnika, preko tisuću zainteresiranih, dvije radionice održat će se u Zagrebu, a po jedna u Osijeku, Rijeci i Splitu. 
Na prvoj radionici u Zagrebu sudjelovalo je više od 300 poduzetnika. Kako su potpore iz strukturnih fondova EU namijenjene malim i srednjim poduzetnicima u sektoru proizvodnje i turizma sudinocima radionice uvodno su se obratili ministar turizma Darko Lorencin i ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras. Iz EU fondova će se malim i srednjim poduzetnicima dodjeliti bespovratne potpore u ukupnom iznosu od preko 255 milijuna kuna (33,6 milijuna eura). Pojedinačne potpore koje poduzetnici mogu dobiti kreću se od najmanje 3,8 milijuna kuna do najviše 26 milijuna kuna. Bespovratnim sredstvima financirati će se do 50% investicija srednjih poduzetnika, a do 60% investicije mikro i malih poduzetnika. 


Više o samom natječaju: http://goo.gl/xawIwn

Izvor: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=521

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 14 siječnja 2014 23:00

Prijavite se na Erasmus+ webinare

Od 1. siječnja 2014. službeno je počela provedba novog programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta – programa Erasmus+. Program Erasmus+ obuhvaća sve dosadašnje programe EU namijenjene obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu, uključujući Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mladi na djelu, te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim zemljama). Po prvi put je uključena i potpora sportu. 
Zbog velikog interesa za informativne dane te radi jednake mogućnosti sudjelovanja potencijalnih prijavitelja iz cijele Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije od 27. siječnja do 5. veljače organizira pet webinara (informativnih dana putem interneta s mogućnošću interaktivnog sudjelovanja), prema temama kako slijedi: 
 
  • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje - 27. siječnja 2014. godine 
  • Visoko obrazovanje - 28. siječnja 2014. godine 
  • Opće obrazovanje odraslih - 29. siječnja 2014. godine
  • Predškolski i opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi - 30. siječnja 2014. godine 
  • Mladi - 5. veljače 2014. godine 
Prijave se podnose isključivo elektronskim putem ispunjavanjem prijavnog obrasca i otvorene su do 21. siječnja 2014. (zatvaraju se u 16:00), a prednost imaju prijavitelji koji su se prijavili na informativne dane kojima je, zbog premalog kapaciteta dvorana u kojima su isti organizirani, prijava bila odbijena. 


Više o webinarima na: http://www.europski-fondovi.eu/content/erasmus-webinari

Izvor: http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=637

Objavljeno u Vijesti
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva zainteresiranu javnost na dostavu komentara i mišljenja na prijedlog strategije i područja ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020. godine. U tu svrhu pripremilo je Konzultacijski dokument, čime je nastavljen proces javnih konzultacija vezano uz planiranje i programiranje europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. godine započet u lipnju 2013. Prijedlog strategije i područja ulaganja rezultat su opsežne pripreme i angažmana različitih dionika koji su uključeni u sam postupak programiranja kroz rad Koordinacijskog povjerenstva i Tematskih radnih skupina. Kroz Konzultacijski dokument sažeto su predstavljeni prijedlozi strategije i područja ulaganja te se stavljaju na razmatranje ključne pretpostavke vezano uz problematiku pojedinih sektora. Prijedlozi za ulaganja iz strukturnih i investicijskih fondova pripremljeni su sukladno zakonodavnim prijedlozima za Kohezijsku politiku i Zajedničkom strateškom okviru poštujući zajedničke europske ciljeve strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. 
 
Svoje mišljenje na prijedlog strategije i područja ulaganja za razdoblje 2014.-2020. godine svi zainteresirani mogu dostaviti u obliku ispunjenog Konzultacijskog obrasca do 20. siječnja 2014. godine poštom ili e-mailom na adresu: 
 
Uprava za strateško planiranje 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske 
Račkoga 6, 10000 Zagreb 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Odgovori na pitanja navedena u Konzultacijskom obrascu utjecat će na oblikovanje konačnog teksta Partnerskog sporazuma i operativnih programa koji su trenutno u fazi pripreme te koje će Hrvatska podnjeti Europskoj komisiji u prvoj polovici 2014. godine. Zaprimljeni odgovori će se razmatrati zajedno sa stajalištima izraženim u različitim formalnim postupcima pripreme plansko-programskih dokumenata te konzultativnim procesima. 


Izvor: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1789

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 08 siječnja 2014 23:00

Želite stažirati u Europskoj komisiji?

Otvorene su prijave za pripravnička mjesta u Europskoj komisiji. Plaćeni pripravnički staž u Europskoj komisiji traje pet mjeseci, a do kraja siječnja zaprimaju se prijave za stažiranja koja počinju u listopadu 2014. Prijaviti se mogu osobe koje imaju najmanje trogodišnju fakultetsku diplomu te uz materinski dobro govore još dva službena jezika Europske unije. Prijave se obavljaju isključivo putem web-mjesta. 

Više informacija o prijavi za stažiranje: http://ec.europa.eu/stages/index_en

Izvor: http://www.hup.hr/otvorene-prijave-za-staziranje-u-europskoj-komisiji.aspx
Slika: Google Images

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 08 siječnja 2014 23:00

Želite stažirati u Europskoj komisiji?

Otvorene su prijave za pripravnička mjesta u Europskoj komisiji. Plaćeni pripravnički staž u Europskoj komisiji traje pet mjeseci, a do kraja siječnja zaprimaju se prijave za stažiranja koja počinju u listopadu 2014. Prijaviti se mogu osobe koje imaju najmanje trogodišnju fakultetsku diplomu te uz materinski dobro govore još dva službena jezika Europske unije. Prijave se obavljaju isključivo putem web-mjesta. 

Više informacija o prijavi za stažiranje: http://ec.europa.eu/stages/index_en

Izvor: http://www.hup.hr/otvorene-prijave-za-staziranje-u-europskoj-komisiji.aspx
Slika: Google Images

Objavljeno u Vijesti
Stranica 126 od 128

Kalendar događanja

« Listopad 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas