Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2014

 

Broj stanovnika, uvjeti života, zdravlje, obrazovanje i osposobljavanje, tržište rada, gospodarstvo i financije, trgovina, industrija i usluge, istraživanje i komunikacije, promet, poljoprivreda, okoliš i energetika – u novom izdanju Eurostatove publikacije „EU u svijetu“ Europska unija i petnaest članica skupine G20 izvan EU-a uspoređuju se u trinaest statističkih područja prema nizu europskih i međunarodnih statističkih pokazatelja. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medijedostupno je na internetu.

Objavljeno u Vijesti

 

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu prisustvovala je jutros informacijskom sastanku na visokoj razini o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU) održanom u Krakovu. Sastanku je prisustvovao i poljski državni tajnik u Ministarstvu gospodarskog razvoja Jerzy Kwieciński te predstavnici Europske investicijske banke (EIB). U svom je govoru povjerenica potaknula poljske vlasti na osmišljavanje zajedničkih projekata između europskih strukturnih i investicijskih fondova te Europskog fonda za strateška ulaganja: „Tako se može pridonijeti ulaganjima u regijama i sektorima u kojima EFSU dosad nije zaživio te podržati strateška ulaganja u područjima kao što su energetska učinkovitost, infrastruktura, istraživanja i inovacije te podrška malim poduzećima. Želim da tijela državne i lokalne vlasti prošire te informacije i u potpunosti iskoriste prilike koje se nude. Plan ulaganja i europski strukturni i investicijski fondovi međusobno se dopunjuju, a zajednički im je cilj ponovno pokrenuti rast u Europi. Cijela izjava dostupna je ovdje. Informacije o mogućnostima kombiniranja sredstava iz EFSU-a i ostalih fondova EU-a dostupne su ovom informativnom članku i usmjernicama namijenjenima tijelima lokalne vlasti koje su zajednički predstavili potpredsjednik Katainen i povjerenica Creţu. Osim toga, dodatne informacije o ulaganjima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u Poljskoj dostupne su u ovom informativnom članku i na platformi otvorenih podataka.

Objavljeno u Vijesti

 

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu prisustvovala je jutros informacijskom sastanku na visokoj razini o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU) održanom u Krakovu. Sastanku je prisustvovao i poljski državni tajnik u Ministarstvu gospodarskog razvoja Jerzy Kwieciński te predstavnici Europske investicijske banke (EIB). U svom je govoru povjerenica potaknula poljske vlasti na osmišljavanje zajedničkih projekata između europskih strukturnih i investicijskih fondova te Europskog fonda za strateška ulaganja: „Tako se može pridonijeti ulaganjima u regijama i sektorima u kojima EFSU dosad nije zaživio te podržati strateška ulaganja u područjima kao što su energetska učinkovitost, infrastruktura, istraživanja i inovacije te podrška malim poduzećima. Želim da tijela državne i lokalne vlasti prošire te informacije i u potpunosti iskoriste prilike koje se nude. Plan ulaganja i europski strukturni i investicijski fondovi međusobno se dopunjuju, a zajednički im je cilj ponovno pokrenuti rast u Europi. Cijela izjava dostupna je ovdje. Informacije o mogućnostima kombiniranja sredstava iz EFSU-a i ostalih fondova EU-a dostupne su ovom informativnom članku i usmjernicama namijenjenima tijelima lokalne vlasti koje su zajednički predstavili potpredsjednik Katainen i povjerenica Creţu. Osim toga, dodatne informacije o ulaganjima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u Poljskoj dostupne su u ovom informativnom članku i na platformi otvorenih podataka.

Objavljeno u Vijesti
Subota, 03 rujna 2016 09:11

EU na sastanku na vrhu skupine G20

 

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk predstavljat će EU na 11. sastanku na vrhu čelnika skupine G20 koji se 4. i 5. rujna održava u kineskom gradu Hangzhouu. U nedjelju, 4. rujna u 12 sati po kineskom vremenu (6 sati po srednjoeuropskom vremenu) održat će zajedničku konferenciju za medije uoči sastanka na vrhu u centru za medije skupine G20. Konferencija će se prenositi uživo putem servisa EbS. Objavljena je i brošura pod nazivom „Jeste li znali...? Informacije o Europskoj uniji i skupini G20“, koja sadrži statističke podatke, činjenice i konkretne primjere politika iz područja djelovanja skupine G20, a moći će se preuzeti u bazi priopćenja za medije Europske komisije.

Objavljeno u Vijesti

 

Carinski istražitelji diljem Europske unije od danas se mogu koristiti novim elektroničkim alatima za djelotvorniju borbu protiv carinskih prijevara. Na temeljuažuriranih carinskih propisa nadležna će tijela moći pristupati novim IT sustavima za evidenciju fizičkog kretanja kontejnera koji se prevoze na pomorskim plovilima te za prikupljanje informacija o robi koja ulazi u EU, prolazi kroz njega ili ga napušta. Ti će novi alati EU-u i državama članicama omogućiti da bolje prate sumnjive pošiljke te da lakše otkrivaju carinske prijevare. „Carinskim se prijevarama gube sredstva iz javnih proračuna i stoga im se moramo suprotstaviti djelotvornom i pametnom reakcijom“, izjavila je potpredsjednica Europske komisije Kristalina Georgieva pozdravljajući provedbu novih zakonskih propisa. Dodala je da će zahvaljujući novim informatičkim alatima javna tijela biti bolje opremljena za suprotstavljanje tom izazovu, pri čemu se neće narušavati zakonita trgovina. Carinskim se prijevarama, kao što su lažno deklariranje podrijetla proizvoda, navođenje niže vrijednosti ili lažni opis robe pri uvozu, nanosi velika šteta financijskim interesima EU-a. S obzirom na prekograničnu prirodu takvih prijevara, suradnja carinskih tijela od ključne je važnosti. Osim toga, izmijenjeno će zakonodavstvo pridonijeti bržim istragama OLAF-a jer će se državama članicama propisati rokovi za dostavljanje dokumenata povezanih s istragama. Olakšat će se i korištenje informacija dobivenih u okviru uzajamne pomoći kao dokaza u nacionalnim pravosudnim postupcima. Dodatne informacije dostupne suovdje.

Objavljeno u Vijesti

 

Američka poduzeća od 1. kolovoza mogu se pri američkom Ministarstvu trgovine prijaviti za sudjelovanje u europsko-američkom sustavu za zaštitu privatnosti. Ministarstvo provjerava jesu li njihovi pravilnici o zaštiti privatnosti u skladu sa strogim standardima zaštite podataka koje propisuje europsko-američki sustav za zaštitu privatnosti. Dosad su certificirana već 103 poduzeća. To znači da ta američka poduzeća mogu primati osobne podatke iz EU-a uz potpuno pridržavanje EU-ovih pravila o zaštiti podataka. Europska poduzeća mogu na popisu u okviru sustava za zaštitu privatnosti jednostavno provjeriti jesu li američka poduzeća u koja prenose osobne podatke certificirana. Američko Ministarstvo trgovine trenutno provjerava pravilnike o zaštiti privatnosti još 109 poduzeća koja su predala prijavu za sudjelovanje u sustavu za zaštitu privatnosti, dok još 250 poduzeća radi na predavanju prijave. Věra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova, izjavila je: „Europsko-američki sustav za zaštitu privatnosti snažan je novi okvir kojim se štite temeljna prava Europljana i istodobno olakšava prekoatlantsko poslovanje. Drago mi je što su se brojna poduzeća već prijavila za sudjelovanje i uskladila svoje pravilnike o zaštiti privatnosti s tim sustavom. Pozivam i sve druge da to učine kako bismo Europljanima omogućili potpuno povjerenje u zaštitu osobnih podataka koji se prenose u SAD. Komisija pozdravlja činjenicu da je trećina certificiranih poduzeća odlučila za rješavanje sporova odabrati tijela za zaštitu podataka iz EU-a (što je obavezno kada je riječ o podacima o ljudskim resursima, no nije obavezno za ostale kategorije osobnih podataka). Time će se građanima omogućiti jednostavna i pristupačna pravna zaštita u slučaju da smatraju da su im podaci zloupotrijebljeni ili da je došlo do povrede njihovih prava na zaštitu podataka. Informacije o raznim mogućnostima pravne zaštite dostupne su u vodiču za građanekoji je objavila Komisija. Dodatne informacije o europsko-američkom sustavu za zaštitu privatnosti dostupne su u priopćenju za medije od 12. srpnja, u dokumentu s najčešćim pitanjima te u Službenom listu. 

Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija danas je iznijela svoj prijedlog u pogledu ribolovnih mogućnosti u Baltičkom moru za 2017. Prijedlog se temelji na nedavno donesenom višegodišnjem planu upravljanja ribarstvom za Baltičko more i uzima u obzir znanstvene savjete dobivene u svibnju 2016. Komisija predlaže povećanje ograničenjâ ulova za šest od deset ribljih stokova (stok haringe u zapadnom i središnjem Baltičkom moru i stok haringe u Botničkom moru, stok papaline, stok iverka zlatopjega i stok lososa iz glavnog bazena) i smanjenje ograničenjâ ulova za dva stoka (stok haringe u Riškom zaljevu i stok lososa u Finskom zaljevu). Komisija će prije nego što predloži ograničenje ulova za preostala dva stoka (stok bakalara u zapadnom i istočnom Baltičkom moru) prikupiti više informacija. Karmenu Vella, povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: „Postizanje održivog ribarstva ključni je cilj zajedničke ribarstvene politike EU-a. Ribolovne mogućnosti koje su danas predložene utvrđene su u skladu su s tim ciljem, što je dobra vijest za sve one kojima je u interesu zdravo ribarstvo, a prvenstveno za ribare. Unatoč velikim razlikama među segmentima flota i ribarstvima, u društveno-gospodarskom smislu prijedlogom Komisije trebala bi se poboljšati ukupna gospodarska uspješnost na cijelom Baltičkom moru. Tim bi se prijedlogom mogla povećati dobit (za 13 milijuna eura) i broj zaposlenih. Ministri ribarstva država članica raspravljat će o prijedlogu u Luxembourgu na listopadskom zasjedanju Vijeća za ribarstvo. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije.

Objavljeno u Vijesti

 

Iz godišnjeg izvješća Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) za 2015., koje je objavljeno danas, vidi se da je razmjena informacija o ozbiljnim zdravstvenim rizicima postala još učinkovitija. Ta mreža omogućuje nadležnim tijelima da brzo djeluju u pogledu mnogih rizika za sigurnost hrane prije nego što zaista dođe do štete za europske potrošače. Prošle je godine Europska komisija u okviru tog sustava uzbunjivanja na razini EU-a primila 3049 obavijesti o rizicima za sigurnost hrane i hrane za životinje, od kojih se 775 odnosilo na ozbiljan rizik za zdravlje. Stopa odgovora na takve uzbune povećala se za 23 % i dosegnula 4030 obavijesti o naknadnim mjerama. Među najčešće prijavljivanim rizicima bili su živa u ribi, aflatoksini u orašastim plodovima i salmonela u voću i povrću. Služba za razmjenu informacija RASFF-a radi dvadeset i četiri sata dnevno i ključan je alat za prekograničnu reakciju ako se u lancu hrane otkrije rizik za javno zdravlje. Sustav postoji od 1979. i razvijao se kako bi pratio promjene na rastućem i sve složenijem globalnom tržištu te promjene u navikama potrošača. Više informacija o RASFF-u, cijelo izvješće i infografika dostupni su ovdje.

Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija danas je donijela izvješće o provedbi Direktive o borbi protiv kašnjenja u plaćanju. Direktivom se uvode stroge mjere za zaštitu europskih društava od kašnjenja u plaćanju pri transakcijama s javnim tijelima i drugim poduzećima. U izvješću se vidi da se zbog provedbe Direktive prosječno vrijeme plaćanja u transakcijama među poduzećima u EU-u od 2013. skratilo za više od 10 dana. Nacionalna nadležna tijela prepoznala su važnost borbe protiv kašnjenja u plaćanju te su prema potrebi donijela dodatne mjere kako bi se osigurala usklađenost s Direktivom. Povjerenica ElżbietaBieńkowska, zadužena za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, izjavila je: Pozorno pratimo provedbu Direktive o borbi protiv kašnjenja u plaćanju i zabilježili smo postupno skraćenje prosječnog vremena plaćanja unutar EU-a. Međutim, kašnjenja u plaćanju još uvijek pogađaju mnoga poduzeća, osobito ona mala i srednja, te u konačnici utječu na konkurentnost EU-a. Plaćanje u zakonskom roku od 30 dana poseban je problem za javna tijela. Više informacija o kašnjenju u plaćanju dostupno je na web-mjestu Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.

 

Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija danas je donijela prijedlog uredbe o novim, integriranim načinima prikupljanja i upotrebe podataka iz društvenih istraživanja kako bi se unaprijedilo donošenje socijalnih politika. Čvršćim dokazima u smislu socijalnih pokazatelja poboljšat će se analiza društvenih trendova i pridonijeti ostvarivanju najviših društvenih vrijednosti. Predloženom okvirnom uredbom omogućit će se brže objavljivanje podataka, povećati usporedivost i usklađenost socijalnih statističkih podataka u EU-u te pružiti bogatiji i raznovrsniji podaci. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije imemorandumu.

Objavljeno u Vijesti
Stranica 59 od 112

Poštovani korisnici usluga Europe Direct centara Slavonski Brod. U nastavku se nalazi poveznica na kojoj se nalazi kratka online anketa namijenjena korisnicima EDIC centara te Vas molimo da ju ispunite kako bismo imali povratnu informaciju o Vašem zadovoljstvu.

Online anketa o zadovoljstvu korisnika centara EDIC

Kalendar događanja

« Studeni 2016 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas