Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2014

Godinu dana nakon početka djelovanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), Komisija je razmotrila dobre aspekte provedbe Plana ulaganja, dijelove koje treba poboljšati i mogućnosti budućeg djelovanja. U danas objavljenoj Komunikacijiiznose se konkretni prijedlozi o budućnosti EFSU-a na temelju njegova dosadašnjeg uspjeha. Prijedlozi obuhvaćaju nastavak djelovanja EFSU-a nakon početnog trogodišnjeg razdoblja, jačanje resursa za financiranje MSP-ova, što je jedan od najvećih uspjeha EFSU-a, snažniju lokalnu prisutnost usluga Savjetodavnog centra te istraživanje mogućnosti korištenja ulagačkih modela utemeljenih na EFSU-u u trećim zemljama u razvoju. Danas se pokreće i Europski portal projekata ulaganja, koji ulagačima daje transparentan pregled projekata u koje mogu ulagati. Komisija je objavila i Komunikaciju o planu jedinstvenog tržišta, u kojoj se opisuju brojna djelovanja koja su provedena ili će se provesti na razini EU-a radi stvaranja okruženja pogodnog za poslovanje kojim će se poticati inovacije i ulaganje u ljude. Dodatne informacije o obje komunikacije dostupne su u priopćenju za medije i popratnom memorandumu s najčešćim pitanjima. Informativni članci o dosadašnjim rezultatima EFSU-a i Plana ulaganja dostupni su na našem web-mjestu. Novi videozapis o projektima financiranima putem EFSU‑a možete pogledati ovdje.

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 01 lipnja 2016 15:38

EU vijesti

Plan ulaganja za Europu: nakon uspješne prve godine produljuje se djelovanje Europskog fonda za strateška ulaganja

Godinu dana nakon početka djelovanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), Komisija je razmotrila dobre aspekte provedbe Plana ulaganja, dijelove koje treba poboljšati i mogućnosti budućeg djelovanja. U danas objavljenoj Komunikacijiiznose se konkretni prijedlozi o budućnosti EFSU-a na temelju njegova dosadašnjeg uspjeha. Prijedlozi obuhvaćaju nastavak djelovanja EFSU-a nakon početnog trogodišnjeg razdoblja, jačanje resursa za financiranje MSP-ova, što je jedan od najvećih uspjeha EFSU-a, snažniju lokalnu prisutnost usluga Savjetodavnog centra te istraživanje mogućnosti korištenja ulagačkih modela utemeljenih na EFSU-u u trećim zemljama u razvoju. Danas se pokreće i Europski portal projekata ulaganja, koji ulagačima daje transparentan pregled projekata u koje mogu ulagati. Komisija je objavila i Komunikaciju o planu jedinstvenog tržišta, u kojoj se opisuju brojna djelovanja koja su provedena ili će se provesti na razini EU-a radi stvaranja okruženja pogodnog za poslovanje kojim će se poticati inovacije i ulaganje u ljude. Dodatne informacije o obje komunikacije dostupne su u priopćenju za medije i popratnom memorandumu s najčešćim pitanjima. Informativni članci o dosadašnjim rezultatima EFSU-a i Plana ulaganja dostupni su na našem web-mjestu. Novi videozapis o projektima financiranima putem EFSU‑a možete pogledati ovdje.

Komisija radi na modernizaciji EU-ove politike normizacije

Europska komisija danas je predstavila Komunikaciju u kojoj iznosi svoju viziju o tome kako bi se trebala razvijati normizacija u Europi u svjetlu tehnološkog napretka, političkih prioriteta i globalnih trendova. Ujedno su predstavljeni i daljnji koraci glede zajedničke inicijative o normizaciji, kojom se želi ojačati partnerstvo između europskih institucija i normizacijske zajednice. Objavljeni su priopćenje za medije i informativni članak s najčešćim pitanjima.

Glifosat: Komisija predlaže daljnje korake – izjava povjerenika za zdravlje i sigurnost hrane Vytenisa Andriukaitisa

Komisija je za 6. lipnja sazvala sastanak Odbora EU-a za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje radi rasprave o privremenom produljenju aktualne dozvole za korištenje glifosata, djelatne tvari koja se koristi za proizvodnju pesticida, dok Europska agencija za kemikalije ne donese znanstvenu procjenu te tvari. Cijela izjava i pojedinosti o prijedlogu objavljeni su na internetu.

Ugovor o ponovnom prihvatu između EU-a i Turske: na snagu stupaju odredbe o državljanima trećih zemalja

Danas na snagu stupaju dodatne odredbe Ugovora o ponovnom prihvatu koji su 16. prosinca 2013. potpisali EU i Turska. Od danas sve države članice (osim Danske i Irske, koje su odlučile ne prihvatiti Ugovor) mogu od Turske zatražiti ponovni prihvat državljana trećih zemalja s nezakonitim statusom koji su u EU ušli izravno iz Turske. 

Ulaganje u zeleniju budućnost: u Europskom zelenom tjednu o mogućnostima financiranja prelaska na kružno, niskougljično gospodarstvo

Danas se u okviru Europskog zelenog tjedna (#EUGreenWeek), najveće prilike u Europi za razgovor o politici zaštite okoliša, u Bruxellesu održava konferencija na visokoj razini o mobiliziranju financijskih sredstava za zelene projekte putem Europskog fonda za strateška ulaganja. Na konferenciji sudjeluju potpredsjednik Jyrki Katainen i povjerenik Vella.

Otvorene prijave za europsku nagradu za pristupačnost gradova za 2017.

Europska komisija danas je otvorila natječaj za nagradu Access City 2017., europsku nagradu za gradove koji su pristupačni osobama s invaliditetom i starijim osobama. Prijaviti se mogu gradovi iz EU-a s više od 50 000 stanovnika, a kandidature se mogu predati do 8. rujna 2016. u ponoć po bruxelleskom vremenu. Ove će godine nagradu dobiti pet gradova iz EU-a, i to na svečanosti koja će se održati 29. studenog 2016. u Bruxellesu tijekom godišnje konferencije povodom Europskog dana osoba s invaliditetom. Dodatne informacije dostupne su http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId%3Den%26catId%3D88%26eventsId%3D1113%26furtherEvents%3Dyes&source=gmail&ust=1464881594271000&usg=AFQjCNFqkh1rohbFVPUiJu8VcF_fwxoJUg" style="color:rgb(17, 85, 204)">ovdje.

Predstojeća događanja u Europskoj komisiji

Objavljeno u Vijesti

 

Komisija danas sudjeluje na neformalnom sastanku 28 ministara zaduženih za pitanja gradova koji se održava u Amsterdamu. Sastanku na temu programa EU-a za gradove prisustvuju i predstavnici drugih europskih institucija i europskih gradova. Cilj je današnjeg sastanka podržati tzv. Amsterdamski pakt kojim je uspostavljen program EU-a za gradove i iznesena njegova ključna načela. U središtu programa EU-a za gradove bit će razvoj 12 partnerstava o dosad prepoznatim gradskim izazovima, kao što su socijalna uključenost migranata, kvaliteta zraka, siromaštvo u gradovima i cjenovno pristupačan smještaj. Tim će se partnerstvima gradovima, državama članicama, europskim institucijama te dionicima, npr. nevladinim organizacijama i poslovnim partnerima, omogućiti ravnopravna suradnja na pronalaženju zajedničkih načina poboljšanja gradskih područja u Europskoj uniji. Objavljeni su priopćenje za medije i infografika o glavnim značajkama programa za gradove. U Amsterdamu će se u 15.50 održati konferencija za medije u kojoj će sudjelovati nizozemski ministar unutarnjih poslova Ronald Plasterk, predsjednik Odbora regija Marku Markkula i povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu, a moći će se uživo pratiti ovdje.

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 30 svibnja 2016 12:02

Sajam primjera dobrih praksi

Europski dom Slavonski Brod, uz potporu EU agencije EACEA,grada Zadra i Pomorske škole iz Zadra, organizira Sajam primjera dobre prakse, inovativnih metoda zapošljavanja i uključivanja mladih na Narodnom trgu u Zadru 31. svibnja 2016. godine, od 11 do 13 sati.

Sajam se organizira u okviru međunarodnog projekta „Seeding Social Innovation in Local Communities“, koji se djelomično provodi i u Zadru, u vremenu od 24. svibnja do 1. lipnja 2016.

Sajamski Izlagači su sudionici seminara – predstavnici osam partnerskih organizacija iz Francuske, Grčke, Hrvatske, Indonezije, Japana, Perua, Vijetnama i Tajlanda. Na Sajmu će predstaviti kulturne osobitosti svojih zemalja i organizacija te primjere uspješnog integrianja mladih na tržište rada u sredinama iz kojih dolaze. Na štandovima će biti izloženi informativni, edukativni i promotivni materijali, a zainteresraini će građanima s mladima imati prilike razgovarati o projektu i sadržajima aktivnosti te o mogućnostima uključivanja u provedbu projekta.

Projekt se inače sastoji od nekoliko međunarodnih i većeg broja lokalnih aktivnosti koje se paralelno provoditi šesnaest mjeseci u svih osam zemalja. Središnje aktivnosti projketa su dva transnacionalna seminara posvećena izgradnji kapaciteta organizacija mladih/za mlade (u Hanoju i Zadru); osam multiplikacijskih seminara u zemljama sudionicama, osam stručnih usavršavanja putem međunarodnih razmjena te niz projekata mladih koje će se provoditi na lokalnim razinama.

Europski dom Slavonski Brod nositelj je projekta, a ostali partneri su: Social Youth Developments, Grčka;  Pistes Solidaires Mediterranee, Francuska; SJ Vietnam, Vijetnam; Volunteer Spirit Association, Tajland; Never-ending International Work Camps Exchange, Japan; Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru, Peru i Dejavato Foundation, Indonezija.

Objavljeno u Vijesti

 

Nakon odobrenja prijedloga Komisije o stvaranju platforme za poboljšanje suradnje na suzbijanju neprijavljenog rada danas je ta platforma i pokrenuta. Cilj platforme jest pretvoriti neprijavljeni rad u prijavljeni rad i zajamčiti socijalnu zaštitu milijunima Europljana koji su na gubitku zbog raznih rizičnih oblika zapošljavanja, uključujući nesamostalni rad maskiran kao samozaposlenost. Platformom će predsjedavati Komisija, a omogućit će rasprave o načinima i sredstvima poboljšanja politika i mjera koje se bave problemom neprijavljenog rada te poticati suradnju između nacionalnih tijela i drugih čimbenika, uključujući one povezane s prekograničnim aspektima neprijavljenog rada. Platforma je usto usmjerena i na bolje informiranje javnosti o tom problemu. Platformu čine nadležna tijela svih država članica i predstavnici socijalnih partnera iz svih djelatnosti na razini EU-a. Govor povjerenice Thyssen u kojem je komentirala problem dostupan je ovdje. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Objavljeno u Vijesti

 

Izvješću o vodi za kupanje za 2016., koje su danas objavili Komisija i Europska agencija za okoliš, vide se vrijedni rezultati ostvareni na temelju zakonodavstva i godina ulaganja u infrastrukturu otpadnih voda i drugih mjera za smanjenje onečišćenja. U njemu se navodi da se kvaliteta vode za kupanje tijekom vremena stalno povećavala pa danas do 96 % nadziranih kupališta u EU-u ispunjava minimalne standarde kvalitete vode, a više od 90 % njih u osam država članica ima odličnu kvalitetu. Izvješće ocjenjuje kvalitetu vode za kupanje uzorkovane na više od 21 000 morskih i slatkovodnih kupališta. Udio kupališta na kojima je kvaliteta vode ocijenjena nezadovoljavajućom ocjenom pao je 2015. na svega 1,6 %. Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Kvaliteta vode je u 96 % europskih kupališta prihvatljiva, a u 84 % izvrsna.  To je rezultat 40 godina ulaganja u kvalitetu vode i infrastrukturu otpadnih voda te učinkovitosti zakonodavstva EU-a. To je ujedno i dokaz da naš visoko razvijeni gospodarski prostor može stvoriti jednako visoke standarde zaštite okoliša. Priopćenje za medije dostupno je na stranicama EEA-e.  

Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija danas je napravila važan korak prema jedinstvenom digitalnom tržištu s prijedlogom trodijelnog plana jačanja e-trgovine rješavanjem problema uskraćivanja pristupa na temelju geografske lokacije, pojeftinjenjem prekogranične dostave paketa te jačanjem povjerenja potrošača boljom zaštitom njihovih prava. Osim toga, Komisija je predložila dopunu audiovizualnih propisa radi stvaranja poštenijeg okruženja za sve dionike, promicanja europskih filmova, zaštite djece te učinkovitijeg suzbijanja govora mržnje. Komisija je predstavila i novi pristup internetskim platformama. Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Vrlo često građani nemaju pravo pristupa najboljim ponudama pri kupnji na internetu ili odustanu od prekogranične kupnje zbog previsoke cijene dostave ili zato što nisu sigurni kako ostvariti svoja prava u slučaju nepravilnosti.  Želimo riješiti probleme zbog kojih potrošači i poduzeća ne mogu potpuno iskoristiti mogućnosti kupnje i prodaje proizvoda i usluga na internetu. Želimo i da internetske platforme te audiovizualni i kreativni sektori budu pokretači digitalne ekonomije, umjesto da ih opterećujemo nepotrebnim pravilima. Potrebna im je sigurnost modernog i pravednog pravnog okruženja i to je ono što im danas nudimo. Priopćenje za medije o paketu o e-trgovini dostupno je ovdje (na svim jezicima EU-a) zajedno s videozapisom pitanjima i odgovorima. Priopćenje za medije o Direktivi o audiovizualnim medijskim uslugama te o političkim smjernicama o internetskim platformama dostupno je ovdje.

Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija danas je napravila važan korak prema jedinstvenom digitalnom tržištu s prijedlogom trodijelnog plana jačanja e-trgovine rješavanjem problema uskraćivanja pristupa na temelju geografske lokacije, pojeftinjenjem prekogranične dostave paketa te jačanjem povjerenja potrošača boljom zaštitom njihovih prava. Osim toga, Komisija je predložila dopunu audiovizualnih propisa radi stvaranja poštenijeg okruženja za sve dionike, promicanja europskih filmova, zaštite djece te učinkovitijeg suzbijanja govora mržnje. Komisija je predstavila i novi pristup internetskim platformama. Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Vrlo često građani nemaju pravo pristupa najboljim ponudama pri kupnji na internetu ili odustanu od prekogranične kupnje zbog previsoke cijene dostave ili zato što nisu sigurni kako ostvariti svoja prava u slučaju nepravilnosti.  Želimo riješiti probleme zbog kojih potrošači i poduzeća ne mogu potpuno iskoristiti mogućnosti kupnje i prodaje proizvoda i usluga na internetu. Želimo i da internetske platforme te audiovizualni i kreativni sektori budu pokretači digitalne ekonomije, umjesto da ih opterećujemo nepotrebnim pravilima. Potrebna im je sigurnost modernog i pravednog pravnog okruženja i to je ono što im danas nudimo. Priopćenje za medije o paketu o e-trgovini dostupno je ovdje (na svim jezicima EU-a) zajedno s videozapisom pitanjima i odgovorima. Priopćenje za medije o Direktivi o audiovizualnim medijskim uslugama te o političkim smjernicama o internetskim platformama dostupno je ovdje.

Objavljeno u Vijesti

 

Povodom Svjetskog sastanka na vrhu o humanitarnoj pomoći, koji je 23. i 24. svibnja održan u Istanbulu, potpredsjednica Komisije Kristalina Georgieva, povjerenik EU-a za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica i povjerenik EU-a za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides dali su sljedeću izjavu: Svakoga dana tisuće nevinih ljudi stradava u prirodnim katastrofama i sukobima. Više od 125 milijuna muškaraca, žena i djece u cijelom svijetu ovisno je o humanitarnoj pomoći i potreba za njom stalno raste. Predstavnici međunarodne zajednice okupili su se na ovoj važnoj prekretnici na prvom Svjetskom sastanku na vrhu o humanitarnoj pomoći kako bi razgovarali o načinima sprečavanja i okončavanja kriza, kao i o poboljšanju i mijenjanju načina pružanja humanitarne pomoći. Pozdravljamo političko priopćenje koje je prihvaćeno tom prilikom. Europska unija na sastanku na vrhu preuzela je pojedinačne obveze u vezi s politikama, programima i fondovima za koje je odgovorna te je predana napretku u svakom od ključnih pet područja odgovornosti za koja je UN utvrdio temeljne obveze. Europska unija kao najveći svjetski donator humanitarne pomoći preuzet će svoju ulogu u mijenjanju načina pružanja pomoći kako bismo mogli bolje služiti onima kojima je potrebna pomoć te poziva svjetske čelnike da slijede njezin primjer. Izvješće je dostupno ovdje. Audiovizualni materijal sa sastanka na vrhu dostupan je na EBS-u

Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija danas će objaviti izvješće o napretku ostvarenom u 13. krugu pregovora o trgovinskom sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji se održao u travnju, zajedno sa svojim prijedlogom o regulatornoj suradnji u farmaceutskom sektoru koji je tijekom tog kruga pregovora dostavila SAD-u. Objava dokumenata koji su korišteni u pregovorima o Partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja (TTIP) u skladu je s  opredjeljenjem Komisije za više transparentnosti. Izvješće pokazuje da su pregovarači postigli znatan napredak u pogledu svih triju stupova pregovora, odnosno u pogledu i) boljeg pristupa tržištima za poduzeća iz EU-a i SAD-a, ii) pojednostavnjivanja tehničkih propisa uz zadržavanje iste razine standarda te iii) globalnih trgovinskih pravila, uključujući održivi razvoj, radnička prava i zaštitu okoliša te posebno poglavlje o malim i srednjim poduzećima. Međutim, još uvijek postoje znatne razlike, osobito u području usluga i javne nabave.Prijedlogom o regulatornoj suradnji u farmaceutskom sektoru  nastoji se omogućiti bolja suradnja regulatornih tijela s ciljem postizanja veće učinkovitosti na dobrobit pacijenata. Povjerenica Malmström danas će na zajednici koju je u Bruxellesu organizirao Institut EurActiv održati govor o prednostima TTIP-a za europsku poslovnu zajednicu. Govor će biti dostupan naweb-mjestu povjerenice. Informativni članak o o regulatornoj suradnji u farmaceutskom sektoru dostupan je ovdje, a dodatni prijedlozi EU-a ovdje.

Objavljeno u Vijesti
Stranica 59 od 104

Poštovani korisnici usluga Europe Direct centara Slavonski Brod. U nastavku se nalazi poveznica na kojoj se nalazi kratka online anketa namijenjena korisnicima EDIC centara te Vas molimo da ju ispunite kako bismo imali povratnu informaciju o Vašem zadovoljstvu.

Online anketa o zadovoljstvu korisnika centara EDIC

Kalendar događanja

« Studeni 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas