Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: Srijeda, 23 studenog 2016

 

Kao što je najavio u govoru o stanju u Uniji 2016., predsjednik Jean-Claude Juncker poslao je danas predsjedniku Europskog parlamenta Martinu Schulzu dopis u kojem od Parlamenta traži stajalište o dvama važnim pitanjima – prijedlogu ažuriranja Okvirnog sporazuma iz 2010. o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije te prijedlogu postroživanja Kodeksa ponašanja povjerenika. Predsjednik Juncker izjavio je: Želio bih da se u budućnosti, kao što je to uobičajeno u svim državama članicama, članovima Komisije omogući da se kandidiraju na europskim izborima bez obveze odstupanja s dužnosti, što je trenutačno propisano Okvirnim sporazumom. Izbori za Europski parlament jesu i trebali bi biti nužno očitovanje demokracije, a to vrijedi i za Komisiju. Istodobno, u svjetlu nedavnih iskustava s članovima prethodne Komisije, smatram da bi trebalo postrožiti naš Kodeks ponašanja kako bi se postavio najviši mogući etički standard za moguće slučajeve sukoba interesa. Kao što je najavio u govoru o stanju u Uniji, predsjednik Juncker predlaže ukidanje pravila navedenog u Okvirnom sporazumu kojim se povjerenicima nalaže da odstupe s dužnosti ako se žele natjecati na izborima za Europski parlament te uvođenje odgovarajućih zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da se osoblje ili resursi Komisije upotrebljavaju u svrhu kampanje. Kada je riječ o Kodeksu ponašanja povjerenika, predsjednik Juncker predlaže da se razdoblje mirovanja tijekom kojeg bivši povjerenici moraju Komisiju obavijestiti o svojoj namjeri o zaposlenju nakon napuštanja dužnosti produlji s trenutnih 18 mjeseci na dvije godine za članove Komisije te na tri godine za predsjednika Komisije. Objavljeno je i priopćenje za medije. 

Komisija objavila rezultate poziva na dostavu očitovanja o financijskim uslugama EU-a

Poziv na dostavu očitovanja javno je savjetovanje kojim se razmatra kumulativan učinak novih pravila u financijskom sektoru uvedenih nakon krize. Na poziv su pristigle stotine odgovora dionika, što potvrđuje da opći okvir dobro funkcionira i da se njime podupiru financijska stabilnost, veća transparentnost te zaštita ulagača i potrošača. Rezultati poziva na dostavu očitovanja pridonijet će razvoju tog okvira radi poticanja rasta i boljeg funkcioniranja zakonodavstva. Povratne su informacije bile temelj za potporu ključnim reformama za poboljšanje pristupa MSP-ova financiranju i investicijskim projektima. Kao odgovor na financijsku krizu EU je u potpunosti reorganizirao svoja pravila u području financijskih usluga te je od 2009. doneseno 40 zakonodavnih akata. Tim su reformama stabilizirana tržišta, omogućena je bolja kapitalizacija banaka, vraćeno je povjerenje, a financijski je sustav u EU-u postao jači i otporniji. Današnja Komunikacija popraćena je i zasebnim izvješćem o Uredbi o infrastrukturi europskog tržišta(EMIR) u kojem se razmatra kako poboljšati pravila o OTC izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskom repozitoriju. Dodatne informacije dostupne su ovdje. 

Europljani žive dulje, ali dodatne godine života ne znače i zdravu starost

Prema danas objavljenom zajedničkom izvješću Europske komisije i OECD-a o zdravlju u Europi, „Health at a Glance: Europe 2016”, očekivani životni vijek u većini država EU-a prelazi 80 godina. Međutim, takav rekordno visok očekivani životni vijek ne znači uvijek i zdrave godine života. Oko 50 milijuna stanovnika EU-a boluje od kroničnih bolesti od kojih svake godine umre više od pola milijuna radno sposobnih osoba, što gospodarstva EU-a godišnje stoji oko 115 milijardi eura. Objavljeni su priopćenje za medijegovor povjerenika Andriukaitisa, cijelo izvješće, sažeci, videozapis i informativni članci. 

Bankarska reforma u EU-u: Snažne banke poduprijet će rast i ponovno uspostaviti povjerenje

Komisija predstavlja sveobuhvatan paket reformi za daljnje povećanje otpornosti banaka u EU-u.

Taj se prijedlog temelji na postojećim bankarskim propisima u EU-u te se njime nastoji dopuniti regulatorni program za razdoblje nakon krize tako što će osigurati da se regulatornim okvirom rješavaju preostali problemi u pogledu financijske sigurnosti te da se istovremeno osigura da banke i dalje mogu podupirati realno gospodarstvo. Banke imaju središnju ulogu u financiranju gospodarstva te promicanju rasta i otvaranja novih radnih mjesta. One su ključan izvor financiranja za kućanstva i poduzeća. Nakon financijske krize EU je provodio ambicioznu reformu financijskog regulatornog sustava kako bi ponovno uspostavio financijsku stabilnost i povjerenje na tržištu. Cilj je današnjeg prijedloga da se taj program reforme dovrši provedbom preostalih elemenata nužnih za daljnje jačanje sposobnosti banaka da podnesu moguće šokove. Prijedlozima se i po potrebi detaljnije uređuju određeni aspekti novog regulatornog okvira kako bi bio povoljniji za rast i proporcionalniji složenosti, veličini i poslovnom profilu banaka. Uključuje i mjere kojima će se poduprijeti MSP-ovi i ulaganja u infrastrukturu. Potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis, nadležan za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Europi je potreban snažan i raznolik bankarski sektor za financiranje gospodarstva. Zajmovi banaka potrebni su poduzećima kako bi mogla ulagati, ostati konkurentna i prodavati na većim tržištima, a kućanstvima kako bi mogla planirati unaprijed. Danas smo iznijeli nove prijedloge za smanjenje rizika koji se temelje na dogovorenim globalnim standardima, a istovremeno uzimaju u obzir posebnosti europskog bankarskog sektora.” Danas predložene mjere dio su i trenutačnih nastojanja Komisije da smanji rizik u bankarskom sektoru, kako je navedeno u Komunikaciji „Ususret dovršetku bankarske unije” (studeni 2015.). U skladu su i sa zaključcima Vijeća ECOFIN-a iz lipnja, na kojemu je Komisija bila pozvana da najkasnije do kraja 2016. iznese relevantne prijedloge.

Prijedlozima se mijenjaju sljedeći zakonodavni akti: Uredba o kapitalnim zahtjevima (CRR) iDirektiva o kapitalnim zahtjevima (CRD), koje su donesene 2013. i kojima se utvrđuju bonitetni zahtjevi za kreditne institucije (tj. banke) i investicijska poduzeća te pravila o upravljanju i nadzoru te Direktiva o oporavku i sanaciji banaka (BRRD) i Uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (SRMR), koje su donesene 2014. i u kojima se utvrđuju pravila o oporavku i sanaciji propadajućih institucija te o uspostavljanju jedinstvenog sanacijskog mehanizma.Današnjim se mjerama međunarodne norme ugrađuju u pravo EU-a i istovremeno se u obzir uzimaju europske posebnosti i izbjegava se nepotreban utjecaj na financiranje realnog gospodarstva. Uzimaju se u obzir i rezultati Poziva na dostavu očitovanja. Prijedlozi obuhvaćaju sljedeće ključne elemente:

1. Mjere za povećanje otpornosti institucija u EU-u i jačanje financijske stabilnosti.

U prijedloge su uključeni preostali elementi regulatornog okvira koji je nedavno prihvaćen u Bazelskom odboru za nadzor banaka (BCBS) i Odboru za financijsku stabilnost (FSB).Obuhvaćaju:

 • ·kapitalne zahtjeve usmjerenije na moguće rizike, posebice u području tržišnog rizika, kreditnog rizika druge ugovorne strane te izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama (CCP-ovima),
 • ·provedbu metodologija kojima se točnije mogu odraziti stvarni rizici kojima su banke izložene,
 • ·
 • ·
 • ·zahtjev prema kojem globalne sistemski važne institucije (G-SII) moraju zadržati minimalne razine kapitala i druge instrumente za podnošenje gubitaka. Taj zahtjev, poznat kao „ukupna sposobnost pokrivanja gubitaka” – TLAC, ugradit će se u postojeći sustav MREL (minimalni zahtjev za regulatorni kapital i prihvatljive obveze), koji je primjenjiv na sve banke, te će poboljšati sposobnost EU-a da sanira propadajuće G-SII-e uz istovremenu zaštitu financijske stabilnosti i svođenje rizika za porezne obveznike na najmanju moguću mjeru. Predlaže se usklađeno nacionalno rangiranje nesolventnosti za neosigurane dužničke instrumente kako bi se bankama olakšalo izdavanje takvih dužničkih instrumenata za pokrivanje gubitaka.

2. Mjere za poboljšanje sposobnosti banaka za davanje zajmova radi potpore gospodarstvu EU-a

Posebice se predlažu posebne mjere za:

 • ·poboljšanje sposobnosti banaka za davanje zajmova malim i srednjim poduzećima te za financiranje infrastrukturnih projekata,
 • ·za jednostavne, male banke smanjenje administrativnog opterećenja povezanog s određenim pravilima u području primanja (posebice onima u pogledu odgode plaćanja i primanja primjenom instrumenata kao što su dionice) koja se za te banke čine neproporcionalnima,
 • ·povećanje proporcionalnosti pravila iz CRD-a/CRR-a i smanjenje opterećenja koje stvaraju manjim i jednostavnijim institucijama kad se čini da neki od trenutačnih zahtjeva u pogledu objavljivanja i izvješćivanja te knjige trgovanja nisu opravdani prema načelima stabilnog i sigurnog poslovanja. Poziv na dostavu očitovanja i analiza koju je provela Komisija pokazali su da se postojeći okvir može primijeniti na proporcionalniji način uzimajući u obzir njihovu posebnu situaciju.

3. Mjere za daljnje olakšavanje uloge banaka u postizanju dubljih i likvidnijih tržišta kapitala u EU-u kako bi se poduprlo stvaranje Unije tržišta kapitala

Predviđene su posebne prilagodbe predloženim mjerama kako bi se:

 • ·izbjegli neproporcionalni kapitalni zahtjevi za pozicije u knjizi trgovanja, uključujući one povezane s aktivnostima održavanja tržišta,
 • ·smanjili troškovi izdavanja/zadržavanja određenih instrumenata (pokrivenih obveznica, visoko kvalitetnih sekuritizacijskih instrumenata, državnih dužničkih instrumenata, izvedenih instrumenata za zaštitu od rizika),
 • ·izbjegla eventualna destimulacija tih institucija koje djeluju kao posrednici za klijente u odnosu na transakcije koje odobre CCP-ovi.

Ti će se zakonodavni prijedlozi sada podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću na savjetovanje i donošenje.U svojoj Komunikaciji od 24. studenoga 2015.[1] Europska komisija obvezala se iznijeti zakonodavne prijedloge na temelju međunarodnih sporazuma kako bi se riješile utvrđene slabe točke u postojećem bonitetnom okviru. Posebna je obveza bila dio paketa mjera za smanjenje rizika namijenjenog postizanju daljnjeg napretka u dovršetku bankarske unije.

Objavljeno u Vijesti

Poštovani korisnici usluga Europe Direct centara Slavonski Brod. U nastavku se nalazi poveznica na kojoj se nalazi kratka online anketa namijenjena korisnicima EDIC centara te Vas molimo da ju ispunite kako bismo imali povratnu informaciju o Vašem zadovoljstvu.

Online anketa o zadovoljstvu korisnika centara EDIC

Kalendar događanja

« Studeni 2016 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas