Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2015
Srijeda, 10 lipnja 2015 16:50

Odgovor Komisije na 'Ne vivisekciji'

Odgovor Komisije na europsku građansku inicijativu „Ne vivisekciji" (Stop Vivisection)

Europska komisija je utvrdila mjere koje namjerava poduzeti kao odgovor na europsku građansku inicijativu „Ne vivisekciji" (Stop Vivisection). Iako Komisija dijeli mišljenje da bi u Europi trebalo postupno ukinuti ispitivanje na životinjama, njezin pristup dostizanju tog cilja razlikuje se od onoga koji je predložen u građanskoj inicijativi. Komisija je istaknula i da je to glavni cilj propisâ EU-a o zaštiti životinja kojima se koristi u znanstvene svrhe, Direktive 2010/63/EU, koju se inicijativom nastoji staviti izvan snage. Potpredsjednik Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Građanska inicijativa ,Ne vivisekciji' dolazi u vrijeme tranzicije. Zahvaljujući velikom tehnološkom napretku, u Europi se manje primjenjuje ispitivanje na životinjama. No prerano je za potpunu zabranu istraživanja na životinjama u EU-u; time bi se ugrozio ostanak biomedicinskih istraživanja u Europi." Komisija će 2016. organizirati konferenciju na kojoj će sudjelovati znanstvena zajednica i relevantni dionici te će tom prilikom iznijeti izvješće o napretku o poduzetim mjerama. Priopćenje za medije dostupno jeovdje.

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 10 lipnja 2015 12:42

E - bilten, lipanj 2015.

Objavljeno u Publikacije
Utorak, 09 lipnja 2015 12:50

Ribolovne mogućnosti za 2016.

Komisija planira ribolovne mogućnosti za 2016.

Komisija je objavila svoj godišnji savjetodavni dokument o ribolovnim mogućnostima za 2016. godinu. Dokument je prilika da Komisija iznese svoja stajališta i namjere glede određivanja godišnjih ribolovnih kvota za 2016. u vodama Unije u Atlantiku, Sjevernom moru i Baltičkom moru. Stajalište Komisije temelji se na najnovijim znanstvenim dokazima o stanju ribljih fondova u svim vodama EU-a, uključujući Sredozemlje. Tim je povodom povjerenik Vella izjavio: Vidljiv uspjeh u pogledu ribolova na sjeveru Europe dokazuje da je moguće održivo upravljanje ribolovom. Znanstveni dokazi pokazuju da u Sredozemlju moramo pojačati napore. Moramo razviti planove upravljanja na razini Unije i učinkovitije regionalne planove. No tek kada riješimo situaciju u našim državama članicama, steći ćemo potrebnu vjerodostojnost da započnemo raspravu s našim partnerima u Sredozemlju." Otvoreno je i javno savjetovanje kako bi se prikupila stajališta država članica i ribolovne industrije, nevladinih organizacija u regionalnim savjetodavnim odborima i zainteresiranih građana. Na temelju prikupljenih komentara Komisija će najesen predstaviti svoje prijedloge ribolovnih mogućnosti za 2016. Objavljeni su priopćenje za medije i najčešća pitanja.

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 08 lipnja 2015 12:46

EU statistika

EUROSTAT: industrijske proizvođačke cijene u europodručju manje za 0,1 posto

U usporedbi s ožujkom 2015. u travnju 2015. industrijske proizvođačke cijene u europodručju (EA19) smanjile su se za 0,1 posto, a u području EU28 ostale su stabilne, pokazuju procjene Eurostata, statističkog ureda Europske unije. U ožujku 2015. cijene u europodručju povećale su se za 0,2 posto, a u području EU28 za 0,3 posto. U usporedbi s travnjem 2014. u travnju 2015. industrijske proizvođačke cijene smanjile su se za 2,2 posto u europodručju te za 2,8 posto u području EU28. Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

EUROSTAT: godišnja stopa inflacije u europodručju povećala se na 0,3 posto

Očekuje se da će godišnja stopa inflacije u europodručju u svibnju 2015. iznositi 0,3 posto, što je povećanje u odnosu na 0,0 posto u travnju, navodi se u brzoj procjeni Eurostata, statističkog ureda Europske unije. Iz analize glavnih sastavnica inflacije u europodručju vidljivo je da će najveću godišnju stopu inflacije u svibnju zabilježiti usluge (1,3 posto; u travnju 1,0 posto), zatim hrana, alkohol i duhan (1,2 posto; u travnju 1,0 posto), neenergetska industrijska roba (0,3 posto; u ožujku 0,1 posto) te energija (-5,0 posto; u travnju -5,8 posto). Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Objavljeno u Vijesti

Države članice od danas moraju objavljivati popise korisnika plaćanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Reformom zajedničke poljoprivredne politike iz 2013. uvedena su nova pravila o transparentnosti vezana uz korisnike ZPP-a. Ministarstvo poljoprivrede svake države članice zaduženo je za objavu potrebnih informacija, uključujući ime korisnika, iznos i prirodu mjere. To je u skladu sa širim ciljem Europske komisije usmjerenim na poboljšanje i održavanje visoke razine transparentnosti glede upravljanja proračunom EU-a. Transparentnost se mora uravnotežiti s poštovanjem privatnosti korisnika i zaštitom osobnih podataka. Novim pravilima povećava se transparentnost korištenja sredstava Unije u okviru zajedničke poljoprivredne politike i poboljšava dobro financijsko upravljanje tim sredstvima jačanjem javnog nadzora nad njima. U svom komentaru provedbe pravila o transparentnosti povjerenik EU-a za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hoganizjavio je: „Važno je da porezni obveznici razumiju koliko je važan rad poljoprivrednika koji nam omogućuje kontinuiranu opskrbu sigurnom, visokokvalitetnom hranom proizvedenom u skladu s ekološkim standardima, standardima dobrobiti životinja i društvenim standardima koji su mnogo stroži od onih kojih se moraju pridržavati njihovi konkurentni izvan EU-a." Europska komisija danas je aktivirala web-stranicu s poveznicama na web-mjesta svih država članica. Dodatne informacije o transparentnosti u okviru ZPP-a dostupne su ovdje.

Objavljeno u Vijesti

Od ponedjeljka je stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU-a i Bosne i Hercegovine. Sporazumom se uspostavlja tijesno partnerstvo između EU-a i BiH te se produbljuju političke, gospodarske i trgovinske veze između dviju strana. Odsada će Sporazum biti glavni okvir za odnose između EU-a i BiH te će tako dodatno pripremiti tu zemlju za buduće članstvo u EU-u. „Današnje potpuno stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju važna je točka u razvoju odnosa između BiH i EU-a. Njime započinje novo poglavlje. Sada nam trebaju politička jasnoća, odlučno djelovanje i konkretni, koordinirani napori institucija na svim razinama kako bismo razvili i proveli program reformi", izjavila je visoka predstavnica i potpredsjednica Federica Mogherini. „SSP donosi i nove odgovornosti koje proizlaze iz njegove primjene te na kojima se moraju temeljiti rezultati državnih tijela Bosne i Hercegovine. Komisija će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi nadležnima pomogla u provedbi neophodnog programa reformi", izjavio je Johannes Hahn, povjerenik za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju. Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Objavljeno u Vijesti

U službenim statističkim podacima gospodarski i društveni trendovi obično se opisuju pomoću pokazatelja kao što je BDP. Danas je, međutim, široko prihvaćeno mišljenje da BDP sam po sebi nije dovoljan da pokaže koliko dobro ili loše ljudi žive. Kvaliteta života širi je koncept koji obuhvaća niz čimbenika koji su ljudima bitni u životu te njihovu subjektivnu ocjenu tih čimbenika. U novoj Eurostatovoj publikaciji „Kvaliteta života u Europi: činjenice i stajališta" iznose se različiti vidovi osobnog blagostanja jer se prvi put spajaju objektivni pokazatelji i subjektivne procjene životnih situacija u državama članicama EU-a. Povodom predstavljanja publikacije povjerenica Thyssen izjavila je: „Novim statističkim podacima o materijalnim životnim uvjetima, zaposlenosti, obrazovanju, zdravlju, slobodnom vremenu, sigurnosti, pravima, okolišu i zadovoljstvu životom dopunit će se klasični gospodarski pokazatelji, npr. BDP, kako bi se preciznije izmjerio socijalni napredak u društvu. Građanima je njihova kvaliteta života bitna, pa je jasna prednost dopunjavanja podataka o BDP-u statističkim podacima koji mogu ponuditi jasniju sliku o tome što je ljudima bitno u svakodnevnom životu. Vjerujem da nam ovaj sveobuhvatan skup novih podataka može olakšati donošenje bolje prilagođenih politika kojima će se povećati ukupno zadovoljstvo životom u Europljana." Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje, a izjava povjerenice Thyssenovdje.

Objavljeno u Vijesti

Istraživanjem se otkriva trend smanjenja pušenja diljem Europe. Sveukupno smanjenje u odnosu na 2012. iznosi dva postotna boda (26 posto u usporedbi s 28 posto). Dobna skupina u kojoj je zabilježeno najveće smanjenje (četiri postotna boda) jesu mladi u dobi od 15 godina do 24 godine (25 posto u usporedbi s 29 posto). Još uvijek postoje znatne razlike u konzumaciji duhana, pa je tako najniža stopa zabilježena u Švedskoj (11 posto) i Finskoj (19 posto), a najviša u Grčkoj (38 posto) i Bugarskoj (35 posto). Kada je riječ o pokušaju prestanka pušenja, većina je pušača pokušala prestati (59 posto), a od toga je 19 posto pokušalo u zadnjih 12 mjeseci. E-cigarete dosad je probalo 12 posto Europljana, dok je 2012. taj postotak iznosio 7 posto. 67 posto ispitanika izjavilo je da su ih probali kako bi smanjili pušenje ili prestali pušiti. No samo 14 posto korisnika e-cigareta uspjelo je prestati pušiti, što upućuje na zaključak da nije riječ o osobito učinkovitom alatu za prestanak pušenja. Vytenis Andriukaitis, europski povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, istaknuo je da u prosjeku Europljani i dalje počinju pušiti sa 17,6 godina. „Brojke pokazuju da borba protiv pušenja nije dobivena, osobito ne među mladima. Neprihvatljivo je da pušenje i dalje privlači Europljane u tinejdžerskoj dobi. Glavni cilj Direktive o duhanskim proizvodima jest osigurati da ti opasni proizvodi ne budu neopravdano privlačni za mlade. Zato se njome zabranjuju arome kojima se prikriva oštar okus duhana, pakiranja tankih cigareta i pakiranja s manje od 20 cigareta te uvodi obveza da slikovna i tekstualna zdravstvena upozorenja pokrivaju 65 posto pakiranja", izjavio je povjerenik. Objavljeno je ipriopćenje za medije.

Objavljeno u Vijesti

Potpredsjednik Dombrovskis predstavio je najvažnije rezultate orijentacijske rasprave o poštenijem oporezivanju koju je danas održao Kolegij povjerenika. Njegova izjava dostupna je na servisu EbS. Kolegij je raspravljao o mjerama za poštenije, transparentnije i za rast povoljnije oporezivanje dobiti. Dogovoreno je da je potreban novi pristup oporezivanju dobiti na razini EU-a kako bi se uspješno spriječila zlouporaba poreza te osigurali održivi prihodi i potaknulo bolje poslovno okruženje na unutarnjem tržištu. Potpredsjednik Valdis Dombrovskis, nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „Želimo da oporezivanje dobiti bude pošteno i povoljno za rast. Svako poduzeće, bilo ono veliko ili malo, mora platiti svoj dio poreza ondje gdje ostvaruje dobit. Za oporezivanje dobiti odgovorne su države članice, ali EU mora uspostaviti jasan i obnovljen okvir za pošteno i konkurentno oporezivanje dobiti." Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Naš trenutačni pristup oporezivanju dobiti više ne odgovara aktualnoj stvarnosti. Upotrebljavamo zastarjele alate i jednostrane mjere kako bismo odgovorili na izazove digitaliziranog, globaliziranog gospodarstva. Kako bi se postiglo poštenije oporezivanje i manja fragmentiranost jedinstvenog tržišta, potrebno je iz temelja revidirati okvir oporezivanja dobiti u EU-u. Velika, mala i srednja poduzeća morala bi imati jednake koristi od unutarnjeg tržišta." Danas se Kolegij dogovorio da će koristiti sveobuhvatniji pristup kako bi poboljšao oporezivanje dobiti u EU-u, uzimajući pritom u obzir međunarodne reforme koje su u tijeku u tom području. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije na svim službenim jezicima EU-a.

Objavljeno u Vijesti

Komisija je predložila proračun EU-a za 2016. sa sredstvima za plaćanje u iznosu od 143,5 milijardi eura, što će se upotrijebiti za oporavak europskoga gospodarstva i za poboljšanje životnih uvjeta u Europi i izvan nje. Sredstva će se uložiti u poticanje inovacija, otvaranje radnih mjesta, pomoć pri uklanjanju razlika među državama članicama i regijama, učinkovitije upravljanje migracijama i daljnje jačanje uloge EU-a na svjetskoj sceni. Prijedlog uključuje i doprinose Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU), središnjem elementu Plana ulaganja za Europu. Današnji nacrt bit će proslijeđen Europskom parlamentu i državama članicama EU-a, koji će zajednički odlučiti o konačnom proračunu. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije, u pitanjima i odgovorima te u informativnom članku s osnovnim podacima o proračunu EU-a.

Objavljeno u Vijesti
Stranica 99 od 121

Poštovani korisnici usluga Europe Direct centara Slavonski Brod. U nastavku se nalazi poveznica na kojoj se nalazi kratka online anketa namijenjena korisnicima EDIC centara te Vas molimo da ju ispunite kako bismo imali povratnu informaciju o Vašem zadovoljstvu.

Online anketa o zadovoljstvu korisnika centara EDIC

Kalendar događanja

« Srpanj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas