Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2016

Europska komisija zalaže se za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Komisija se usmjerila na najštetnije nepoštene trgovačke prakse kako bi poljoprivrednici te mala i srednja poduzeća imali veću sigurnost i manju potrebu za upravljanjem rizicima nad kojima imaju malu ili nikakvu kontrolu.

Komisija danas predlaže zabranu najštetnijih nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kako bi se malim i srednjim prehrambenim i poljoprivrednim poduzećima osigurao pravedniji tretman­. Uz to, prijedlog uključuje učinkovite provedbene odredbe: ako se utvrdi povreda, nacionalna tijela mogu izreći sankcije.

Manji subjekti u lancu opskrbe hranom, uključujući poljoprivrednike, osjetljivi su na nepoštene trgovačke prakse svojih partnera u lancu. Obično im nedostaje pregovaračka snaga i druge mogućnosti kojima bi njihovi proizvodi došli do potrošača.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Pregovaračka snaga u lancu opskrbe hranom nije uravnotežena te se Komisija ovim prijedlogom izravno bori protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Odlučili smo djelovati jer se nepoštenim poslovnim praksama ugrožava gospodarska održivost subjekata u lancu. Utvrđivanjem minimalnih standarda i jačanjem provedbe prijedlog bi tim subjektima trebao osigurati poštene uvjete tržišnog natjecanja te time pridonijeti cjelokupnoj učinkovitosti lanca. Time se jasno izjašnjavamo za poštenije poslovne prakse.”

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: „Svaki je lanac snažan onoliko koliko je snažna njegova najslabija karika. Učinkovit i djelotvoran lanac opskrbe hranom jest onaj koji je pravedan. U današnjem prijedlogu u biti je riječ o pravednosti – o davanju glasa onima koji se ne čuju – onima koji su ne svojom krivnjom postali žrtve slabe pregovaračke pozicije. Današnjom inicijativom za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi želi se ojačati pozicija proizvođača te malih i srednjih poduzeća u lancu opskrbe hranom. Isto tako inicijativom se želi osigurati snažna i učinkovita provedba propisa. Povjerljivim postupkom pritužbe želimo iz lanca opskrbe hranom izbaciti „faktor straha” .

Nepoštene trgovačke prakse koje se trebaju zabraniti jesu kašnjenje plaćanja za pokvarljive prehrambene proizvode, otkazivanje narudžbe u zadnji čas, jednostrane ili retroaktivne izmjene ugovora i prisiljavanje dobavljača na plaćanje propalih proizvoda. Druge prakse bit će dopuštene samo ako su ih stranke unaprijed jasno i nedvosmisleno ugovorile: kupac vraća neprodane prehrambene proizvode dobavljaču; kupac dobavljaču naplaćuje sklapanje ili produženje ugovora o isporuci prehrambenih proizvoda; dobavljač plaća za promidžbu prehrambenih proizvoda koje kupac prodaje ili za njihovo stavljanje na tržište.

Prijedlogom Komisije od država članica zahtijeva se da imenuju javno tijelo koje će biti nadležno za provođenje novih pravila. U slučaju dokazane povrede imenovano tijelo bit će nadležno za izricanje proporcionalnih i odvraćajućih kazni. To provedbeno tijelo moći će pokretati istrage na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbe. U tom će se slučaju strankama koje podnose pritužbu omogućiti da zatraže povjerljivost i anonimnost kako bi se zaštitila njihova pozicija prema trgovačkom partneru. Komisija će među provedbenim tijelima uspostaviti koordinacijski mehanizam kako bi se omogućila razmjena najboljih praksi.

Za više informacija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_hr.htm

Objavljeno u Vijesti

Komisija djeluje s ciljem povećanja povjerenja u znanstvene studije o sigurnosti hrane

Na zabrinutost građana izraženu u uspješnoj europskoj građanskoj inicijativi Komisija danas odgovara prijedlogom za poboljšanje transparentnosti znanstvenih studija u području sigurnosti hrane.

Prijedlogom, koji se temelji i na Komisijinoj provjeri primjerenosti općeg zakona o hrani, koji je donesen 2002. te ga je potrebno ažurirati; želi se postići sljedeće:

 • Bolji pristup građana informacijama dostavljenima Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) o odobrenjima koja se odnose na poljoprivredno-prehrambeni lanac
 • ·Mogućnost da Komisija zahtijeva dodatne studije i
 • ·Veća uključenost znanstvenika država članica u postupke odobravanja.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Danas pristupamo rješavanju problema koji zabrinjavaju građane tako što ćemo povećati transparentnost u postupku donošenja odluka, pružiti bolji pristup relevantnim informacijama i osigurati da se odluke u ovom osjetljivom području sigurnosti hrane i dalje donose na temelju pouzdane, znanstveno utemeljene procjene rizika.”

Europski povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis izjavio je:„Znanstveno utemeljena procjena rizika povezanih sa sigurnošću hrane koja se primjenjuje u EU-u jedna je od najstrožih na svijetu. Sada ćemo je još više postrožiti jasnijim pravilima o transparentnosti i djelotvornijim obavješćivanjem o riziku tijekom čitavog postupka. Tom reformom građani će dobiti neposredan pristup znanstvenim studijama na kojima se temelje zahtjevi za odobrenja. Pozivam države članice i Europski parlament da ovaj prijedlog brzo pretvore u zakon, tako da ostvarimo rezultate u korist građana prije europskih izbora sljedeće godine.”

Komisija predlaže ciljanu reviziju Uredbe o općem zakonu o hrani[1] zajedno s revizijom osam sektorskih zakonodavnih akata, kako bismo ih uskladili s općim pravilima i povećali transparentnost u pogledu GMO-a, dodataka hrani za životinje, aroma dima, materijala koji dolaze u dodir s hranom, prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i aroma, sredstava za zaštitu bilja i nove hrane.

Za više informacija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_hr.htm

Objavljeno u Vijesti

STANAK KOLEGIJA POVJERENIKA: Nove pogodnosti za potrošače: Komisija jača prava potrošača u EU-u i provedbu

Europska komisija predlaže nove pogodnosti za potrošače kako bi osigurala da svi europski potrošači u potpunosti ostvaruju svoja prava prema zakonodavstvu Unije. EU već ima neka od najjačih pravila o zaštiti potrošača u svijetu, no iz nedavnih slučajeva, kao što je Dieselgate, vidljive su poteškoće povezane s punom provedbom tih pravila u praksi.

Prvi potpredsjednik Timmermans izjavio je: Danas uvodimo nove pogodnosti za potrošače kako bismo ostvarili pravednije jedinstveno tržište od kojeg koristi imaju potrošači i poduzeća. Uvodimo kolektivnu pravnu zaštitu za skupine europskih potrošača kada pretrpe štetu, kao u nedavnim slučajevima. Pravilnim zaštitnim mjerama osigurat ćemo da nema zloupotrebe. Potrošači će znati od koga kupuju na internetu. Znat će i ako su prodavači platili svoje mjesto u rezultatima pretraživanja. Većina trgovaca koji posluju pošteno poslovat će lakše. Manji broj trgovaca koji namjerno zloupotrebljavaju povjerenje europskih potrošača dobit će strože kazne.

Vĕra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, dodala jeU globaliziranom svijetu u kojem velika poduzeća imaju golemu prednost nad pojedinačnim potrošačima moramo uravnotežiti njihove pozicije. Reprezentativnim postupcima osigurat će se veća pravednost za potrošače, a ne više posla za odvjetnička društva. Budući da će sankcije biti vezane uz godišnji promet poduzeća, tijela za zaštitu potrošača konačno će imati ovlasti za kažnjavanje prekršitelja. Kršenje prava ne može biti jeftino.

Konkretno, novim pogodnostima za potrošače kvalificiranim će se tijelima omogućiti pokretanje reprezentativnih postupaka u ime potrošača, a tijela za zaštitu potrošača u državama članicama dobit će veće ovlasti za izricanje sankcija. Ujedno će se proširiti zaštita potrošača na internetu te će se preciznije definirati zabrana dvojne kvalitete proizvoda kojom se zavaravaju kupci. Dodatne informacije bit će dostupne u priopćenju za medije i obavijesti, uz niz informativnih članaka u kojima su objašnjeni različiti elementi prijedloga. Povjerenica Jourová održat će kasnije danas konferenciju za medije, koja se može pratiti putem EbS-a.

Objavljeno u Vijesti
Nedjelja, 08 travnja 2018 20:15

Moja Europa - natječaj

Preuzmite prijavnicu ovdje!


Kako bi obilježili Dan Europe i potaknuli djecu i mlade za sudioništvo u izgradnji zajedničke europske budućnosti, Europski informacijski centar Slavonski Brod u suradnji s Europskim domom Slavonski Brod i Parlamentom mladih SB, organizira
Moja Europa - natječaj u literarnom i likovnom izražavanju za djecu i mlade s područja Hrvatske.

Želimo da nam djeca i mladi samostalno ili u suradnji sa svojim mentorima – odgajateljima i učiteljima - pošalju literarni ili likovni rad i osvoje nagradu za svoj kreativan pristup u razmišljanju i doživljavanju jedne od ponuđenih tema!

Mentore molimo da potaknu djecu i mlade na kreativnost koja će biti nagrađena – sudjelovanjem na međunarodnim seminarima za mlade i drugim zanimljivim nagradama.

Teme

Da sam na čelu Europe, ja bih...

Europski izazovi i odgovori

Europa - "jedinstveni prozor" prilika

Europska kuća za obitelj naroda

S mojeg prozora…

Uvjeti sudjelovanja

 1. Na natjecanju mogu sudjelovati svi djeca i mladih područja Hrvatske u dobi od 5 do 25 godina.
 2. Prijava i literarni radovi trebaju biti poslani na hrvatskom jeziku.
 3. Radovi moraju jasno biti povezani s temom natjecanja.

Pravila prijave

 1. Natjecanje je podijeljeno u pet dobnih skupina: od 5 do 7 godina, od 8 do 11 godina, od 12 do 15 godina, od 16 do 18 godina te od 19 do 25 godina.
 2. Svaki natjecatelj može poslati samo jedan rad.
 3. Svakom prijavljenom literarnom valja priložiti naslovnu stranicu sa sljedećim podacima: ime i prezime natjecatelja, adresa, broj telefona i adresa e-pošte – osobna ili odgojno-obrazovne institucije, kao i naslov rada. Kod literarnih radova treba navesti i ukupan broj riječi; naslovna stranica se ne ubraja u ukupan broj riječi sastava.
 4. Sastav (od 450 do 700 riječi, uključujući naziv, naslov i podnaslove) pisan na papiru, mora biti ispisan na računalu (Microsoft Word Dokument).
 5. Likovni rad treba biti jednodimenzionalan, a format ne može biti manji od A4 i veći od A3.

Kada i kako poslati svoj rad?

 1. Natjecatelji svoje radove mogu prijaviti putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / (Microsoft Wordov Dokument kao privitak) ili
 2. na adresu Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod, Mesićeva 28, 35000 Slavonski Brod do 30. travnja 2018.

Objave rezultata natječaja

 1. Sudionici će natječaja biti na vrijeme obaviješteni o rezultatima natječaja – najkasnije do 5. svibnja 2018.
 2. Svečano uručenje nagrada autorima najboljih radova bit će 9. svibnja 2018. godine.
 3. Najzanimljiviji crteži bit će izloženi u Likovnom salonu „Vladimir Becić“ u Slavonskom Brodu, tijekom obilježavanja Europskog tjedna 2018.
 4. Nagrađeni radovi će biti objavljeni na stranicama EDIC-a Slavonski Brod i dostupni medijima i društvenih mreža.

Objavljeno u Vijesti
Nedjelja, 08 travnja 2018 16:58

Moja Europa - natječaj

Kako bi obilježili Dan Europe i potaknuli djecu i mlade za sudioništvo u izgradnji zajedničke europske budućnosti, Europski informacijski centar Slavonski Brod u suradnji s Europskim domom Slavonski Brod i Parlamentom mladih SB, organizira Moja Europa - natječaj u literarnom i likovnom izražavanju za djecu i mlade s područja Hrvatske.

Želimo da nam djeca i mladi samostalno ili u suradnji sa svojim mentorima – odgajateljima i učiteljima - pošalju literarni ili likovni rad i osvoje nagradu za svoj kreativan pristup u razmišljanju i doživljavanju jedne od ponuđenih tema!

Mentore molimo da potaknu djecu i mlade na kreativnost koja će biti nagrađena – sudjelovanjem na međunarodnim seminarima za mlade i drugim zanimljivim nagradama.

Teme

Da sam na čelu Europe, ja bih...

Europski izazovi i odgovori

Europa - "jedinstveni prozor" prilika

Europska kuća za obitelj naroda

S mojeg prozora…

Uvjeti sudjelovanja

 1. Na natjecanju mogu sudjelovati svi djeca i mladih područja Hrvatske u dobi od 5 do 25 godina.
 2. Prijava i literarni radovi trebaju biti poslani na hrvatskom jeziku.
 3. Radovi moraju jasno biti povezani s temom natjecanja.

Pravila prijave

 1. Natjecanje je podijeljeno u pet dobnih skupina: od 5 do 7 godina, od 8 do 11 godina, od 12 do 15 godina, od 16 do 18 godina te od 19 do 25 godina.
 2. Svaki natjecatelj može poslati samo jedan rad.
 3. Svakom prijavljenom literarnom valja priložiti naslovnu stranicu sa sljedećim podacima: ime i prezime natjecatelja, adresa, broj telefona i adresa e-pošte – osobna ili odgojno-obrazovne institucije, kao i naslov rada. Kod literarnih radova treba navesti i ukupan broj riječi; naslovna stranica se ne ubraja u ukupan broj riječi sastava.
 4. Sastav (od 450 do 700 riječi, uključujući naziv, naslov i podnaslove) pisan na papiru, mora biti ispisan na računalu (Microsoft Word Dokument).
 5. Likovni rad treba biti jednodimenzionalan, a format ne može biti manji od A4 i veći od A3.

Kada i kako poslati svoj rad?

 1. Natjecatelji svoje radove mogu prijaviti putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / (Microsoft Wordov Dokument kao privitak) ili
 2. na adresu Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod, Mesićeva 28, 35000 Slavonski Brod do 30. travnja 2018.

Objave rezultata natječaja

 1. Sudionici će natječaja biti na vrijeme obaviješteni o rezultatima natječaja – najkasnije do 5. svibnja 2018.
 2. Svečano uručenje nagrada autorima najboljih radova bit će 9. svibnja 2018. godine.
 3. Najzanimljiviji crteži bit će izloženi u Likovnom salonu „Vladimir Becić“ u Slavonskom Brodu, tijekom obilježavanja Europskog tjedna 2018.
 4. Nagrađeni radovi će biti objavljeni na stranicama EDIC-a Slavonski Brod i dostupni medijima i društvenih mreža.

Objavljeno u Vijesti
Petak, 06 travnja 2018 07:42

EU vijesti

EUROSTAT: stopa štednje kućanstava u europodručju povećala se na 12,2 posto

U četvrtom tromjesečju 2017. stopa štednje kućanstava u europodručju iznosila je 12,2 posto, dok je u trećem tromjesečju 2017. iznosila 12,0 posto. U četvrtom tromjesečju 2017. stopa ulaganja kućanstava u europodručju iznosila je 8,8 posto, što je stabilno u odnosu na prethodno tromjesečje. Podaci su dobiveni iz prvog izdanja desezoniranih poslovnih knjiga za različite sektore europskog gospodarstva po tromjesečjima, koje objavljuju Eurostat, statistički ured Europske unije, i Europska središnja banka. Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje.

EUROSTAT: stopa poslovnih ulaganja u europodručju povećala se na 22,8 posto

U četvrtom tromjesečju 2017. stopa poslovnih ulaganja u europodručju iznosila je 22,8 posto, dok je u prethodnom tromjesečju iznosila 22,5 posto. U četvrtom tromjesečju 2017. udio poslovne dobiti u europodručju iznosio je 41,1 posto, dok je u trećem tromjesečju 2017. iznosio 41,3 posto. Podaci su dobiveni iz prvog izdanja desezoniranih poslovnih knjiga za različite sektore europskog gospodarstva po tromjesečjima, koje objavljuju Eurostat, statistički ured Europske unije, i Europska središnja banka. Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija danas poduzima još jedan korak za promicanje zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu u Europskoj uniji predlažući treći krug izmjena Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima (2004/37/EZ).

Cilj je predloženih izmjena ograničiti izloženost petorima tvarima koje uzrokuju rak, uz 21 tvar koja je već obuhvaćena tom direktivom ili čije je uključivanje predloženo. Komisija time nastavlja neprekidno raditi na poboljšanju zaštite radnika od štetnih kemikalija kako bi se spriječio nastanak novih slučajeva raka povezanog s uvjetima rada te drugih zdravstvenih problema.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: „Danas je Komisija poduzela još jedan važan korak u borbi protiv raka povezanog s uvjetima rada i drugih relevantnih zdravstvenih problema na radnome mjestu. Predlažemo da se ograniči izloženost radnika još petorima kancerogenim kemikalijama. Time će se poboljšati zaštita za više od milijun radnika u Europi te doprinijeti stvaranju zdravijeg i sigurnijeg radnog okruženja, što je ključno načelo europskog stupa socijalnih prava.”

Konkretno, Komisija predlaže da se izloženost radnika petorima kancerogenim kemikalijama smanji uvođenjem novih graničnih vrijednosti za izloženost tim kemikalijama u Direktivu o karcinogenim i mutagenim tvarima. Tim se graničnim vrijednostima utvrđuje najviša dopuštena koncentracija karcinogenih tvari u zraku na radnome mjestu. Prijedlog se temelji na znanstvenim dokazima i proizlazi iz temeljitih rasprava s relevantnim dionicima, prije svega poslodavcima, radnicima i predstavnicima država članica.

Za više informacija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_hr.htm

Obzor 2020. MSP-ovima daje više od 12 milijuna eura radi bržeg stavljanja inovacija na tržište

Obzor 2020., program EU-a za istraživanja i inovacije, podržat će 257 malih i srednje velikih poduzeća (MSP) iz 31 zemlje sredstvima u iznosu od 12,65 milijuna eura u okviru instrumenta za MSP-ove. Svaki MSP dobit će 50 000 eura za pripremu planova za procjenu izvedivosti, tzv. prvu fazu instrumenta za MSP-ove. Poduzeća će dobiti i usluge savjetovanja i ubrzanja poslovanja. Primjeri odabranih projekata su solarne ulične svjetiljke, alat za dijagnozu apneje u snu, inovativna tehnologija za mobilno plaćanje i stroj za omatanje kojim se podupire održiva ambalaža. Većina odabranih MSP-ova aktivna je u području zdravlja, inženjeringa i informacijsko-komunikacijske tehnologije. U okviru instrumenta za MSP-ove, koji je dio pilot-projekta Europskog vijeća za inovacije, poduzeća se mogu prijaviti za dvije zasebne, međusobno nepovezane faze ovisno o stupnju razrađenosti predložene inovacije. U prvoj fazi svaki projekt dobiva 50 000 eura za provedbu studije izvedivosti, a ako bude odabran, u drugoj fazi svaki projekt može dobiti do 2,5 milijuna eura za financiranje inovacijskih aktivnosti. Sljedeći rok za prijavu za prvu fazu je u svibnju 2018. Dodatne informacije, uključujući popis korisnika, dostupne su ovdje.

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 21 ožujka 2018 13:12

Digitalno oporezivanje

Digitalno oporezivanje: Komisija predlaže nove mjere kako bi se osiguralo da sva trgovačka društva u EU-u plaćaju pravedne poreze

Europska komisija danas je predložila nova pravila kako bi se osiguralo da se aktivnosti digitalnih poduzeća u EU-u oporezuju na pravedan način prilagođen rastu. Mjere bi omogućile da EU postane svjetskim predvodnikom u osmišljavanju poreznih zakona prilagođenih modernom gospodarstvu i digitalnom dobu. Nedavni procvat digitalnih poduzeća, poput društvenih mreža, kolaborativnih platformi i pružatelja internetskih sadržaja, znatno je doprinio gospodarskom rastu u EU-u. Međutim, trenutačni porezni propisi nisu osmišljeni imajući na umu poduzeća koja djeluju na svjetskoj razini, koja su virtualna ili koja imaju malu fizičku prisutnost ili je uopće nemaju. Promjena je drastična: danas je 9 od 20 najboljih svjetskih poduzeća prema tržišnoj kapitalizaciji digitalno, a prije deset godina od 20 poduzeća jedno je bilo digitalno. Najveći je izazov iskoristiti taj trend na najbolji mogući način, a da se pritom osigura da i digitalna poduzeća pravedno doprinesu svojim udjelom u porezu. U suprotnom, postoji stvarni rizik za javni prihod države članice: trenutačno digitalna poduzeća imaju prosječnu efektivnu poreznu stopu upola manju od tradicionalnog gospodarstva u EU-u.

Do današnjih je prijedloga došlo jer države članice traže dugotrajna rješenja za osiguranje pravednog udjela poreznih prihoda od internetskih aktivnosti, na što su hitno pozvali čelnici EU-a u listopadu 2017. Dobit od unosnih aktivnosti, poput prodaje podataka i sadržaja koje su izradili korisnici, nije obuhvaćena važećim poreznim propisima. Države članice sad počinju tražiti brza, jednostrana rješenja za oporezivanje digitalnih aktivnosti, što dovodi do pravnih zamki i porezne nesigurnosti za poduzeća. Jedino se usklađenim pristupom može osigurati da se digitalno gospodarstvo oporezuje na pravedan i održiv način koji je prilagođen rastu.

Dva odvojena zakonodavna prijedloga koja je Komisija danas podnijela dovest će do pravednijeg oporezivanja digitalnih aktivnosti u EU-u:

 • ·Prvom se inicijativom nastoje poboljšati pravila o porezu na dobit tako da se dobit registrira i oporezuje ondje gdje poduzeća imaju znatnu interakciju s korisnicima putem digitalnih kanala. To je Komisiji najprihvatljivije dugoročno rješenje.
 • ·Drugi je prijedlog odgovor na poziv nekoliko država članica da se osmisli privremeno oporezivanje koje bi obuhvatilo glavne digitalne aktivnosti koje se trenutačno u EU-u uopće ne oporezuju.

Tim se paketom utvrđuje usklađen pristup EU-a sustavu digitalnog oporezivanja kojim se podupire jedinstveno digitalno tržište te će taj paket biti obuhvaćen međunarodnim raspravama u cilju rješavanja tog pitanja na svjetskoj razini.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: Digitalizacija donosi brojne koristi i mogućnosti, ali potrebno ju je i prilagoditi našim tradicionalnim pravilima i sustavima. Najradije bismo da postoje pravila dogovorena na svjetskoj razini, uključujući OECD. Neprihvatljivo je koja se količina dobiti trenutačno ne oporezuje. Moramo pod hitno svoja porezna pravila osuvremeniti za 21. stoljeće tako što ćemo provesti novo sveobuhvatno rješenje koje će biti primjenjivo i u budućnosti.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, nadovezao se: Digitalno gospodarstvo važna je prilika za Europu i Europa je veliki izvor prihoda za digitalna poduzeća. Međutim, ta situacija u kojoj svi dobivaju sa sobom donosi pravna i fiskalna pitanja. Naša pravila iz razdoblja prije interneta ne omogućuju našim državama članicama oporezivanje digitalnih poduzeća koja djeluju u Europi ako imaju malu fizičku prisutnost ili je uopće nemaju. Ta se crna rupa za države članice sve više širi jer se podriva porezna osnovica. Zato predlažemo novi pravni standard i privremeni porez za digitalne aktivnosti.

Za dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_en.htm

Objavljeno u Vijesti

Europska komisija danas je pokrenula internetski portal WiFi4EU. Pozivaju se općine u cijeloj Europi da se od danas počnu prijavljivati za prvi natječaj za projekte, koji će se otvoriti sredinom svibnja. Općine će se u okviru poziva natjecati za financiranje EU-a za izgradnju pristupnih točaka za besplatan bežični internet na javnim mjestima.

U okviru Programa WiFi4EU općinama se nudi vaučer u vrijednosti od 15 000 eura za uspostavu pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim mjestima, primjerice u knjižnicama, muzejima, javnim parkovima i trgovima. Kako je izjavio predsjednik Jean-Claude Juncker, cilj je inicijative WiFi4EU zajamčiti da „svako europsko selo i svaki grad do 2020. dobiju besplatan bežični pristup internetu oko glavnih središta javnog života”.

Općine mogu iskoristiti vaučere WiFi4EU za kupnju i instalaciju opreme za Wi-Fi (bežične pristupne točke) u svojim središtima javnog života. Troškove održavanja mreže tijekom snosit će općine.

Potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Danas smo pokrenuli portal WiFi4EU i time konkretno pomažemo općinama da uspostave besplatni bežični internet. Premda je riječ o važnom napretku, istovremeno snažno potičem Europski parlament i Vijeće da dovrše rad na prijedlogu zakonika o telekomunikacijama kako bismo osigurali povezanost velike brzine na cijelom području EU-a. To obuhvaća koordinaciju spektra na europskoj razini i snažno poticanje ulaganja u mreže visokih kapaciteta koje su potrebne Europi.

Povjerenica Komisije za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel izjavila je: Inicijativa WiFi4EU omogućit će tisućama Europljana besplatan pristup internetu na javnim mjestima diljem EU-a. Zahvaljujući programu WiFi4EU lokalne zajednice olakšat će građanima pristup internetu i omogućiti im da u potpunosti iskoriste bezbrojne mogućnosti koje donosi digitalizacija. Riječ je o važnom koraku prema ostvarivanju jedinstvenog digitalnog tržišta.

U proračunu EU-a do 2020. 120 milijuna eura namijenjeno je financiranju opreme za besplatne Wi-Fi usluge u 8000 općina u svim državama članicama te u Norveškoj i na Islandu.

Kako podnijeti zahtjev za dobivanje vaučera WiFi4EU?

 • Registracija: općine se od 20. ožujka 2018. trebaju prijaviti na portalu www.WiFi4EU.eu;
 • Podnošenje zahtjeva: sredinom svibnja 2018. objavit će se prvi poziv na podnošenje prijava, a prijavljene općine moći će podnijeti zahtjeve za prvi paket od 1000 vaučera WiFi4EU (svaki u vrijednosti od 15 000 eura). Vaučeri će se dijeliti prema redoslijedu prijave;
 • Dodjela: Komisija će, uzimajući u obzir ravnomjernu geografsku zastupljenost, objaviti imena prvih 1000 općina koje će dobiti financiranje u okviru prvog poziva. Svaka država sudionica dobit će najmanje 15 vaučera.
 • Tijekom sljedeće dvije godine objavit će se još četiri poziva na podnošenje prijava u okviru programa WiFi4EU. 

Mreže financirane programom WiFi4EU bit će besplatne, bez reklama i u njima se neće prikupljati osobni podaci korisnika. Financiranje će se odobriti samo onim mrežama koje ne dupliciraju postojeće besplatne privatne ili javne mreže usporedive kvalitete na istim javnim mjestima.

Kontekst

Najavljena u govoru predsjednika Junckera o stanju Unije u rujnu 2016., inicijativa WiFi4EU dio je ambiciozne operacije izmjena pravila EU-a u području telekomunikacija koja uključuje nove mjere za zadovoljavanje sve većih potreba Europljana za povezivosti i poticanje konkurentnosti Europe.

EU je brzo postigao važne dogovore o ukidanju naknada za roaming od 15. lipnja 2017. za sve koji putuju unutar EU-a, o prenosivosti sadržaja, čime će se Europljanima već od početka 2018. omogućiti da i tijekom putovanja uživaju u filmovima, glazbi, videoigrama ili e-knjigama na koje su se pretplatili kod kuće, ili o oslobađanju radiofrekvencijskog pojasa od 700 MHz za razvoj tehnologije 5G i novih internetskih usluga.

U tijeku su pregovori o 14 zakonodavnih prijedloga strategije digitalnog jedinstvenog tržišta, koja je jedan od najvažnijih prioriteta Junckerove Komisije. Komisija je pozvala Europski parlament i Vijeće da brzo djeluju u pogledu svih već podnesenih prijedloga.

Objavljeno u Vijesti

 

Više od 30 milijuna djece diljem EU-a u okviru školskog programa EU-a u školama dobiva mlijeko, voće i povrće.

Tijekom školske godine 2016. – 2017. više od 12,2 milijuna djece u 79 000 škola sudjelovalo je u EU-ovu programu distribucije voća i povrća, a oko 18 milijuna djece sudjelovalo je u EU-ovu programu distribucije mlijeka, što je vidljivo u najnovijim izvješćima o praćenju. Riječ je o više od 74 000 tona voća i povrća i više od 285 000 tona mliječnih proizvoda distribuiranih uglavnom djeci u dobi od 6 do 10 godina. Osim podjele tih proizvoda, EU-ov školski program promiče zdrave prehrambene navike kod djece i uključuje posebne obrazovne programe o važnosti dobre prehrane i načina proizvodnje hrane.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Od europskih poljoprivrednika dobivamo sigurnu i zdravu hranu visoke kvalitete te se naši najmlađi građani zdravo hrane zahvaljujući školskom programu i ujedno od malena uče odakle dolazi naša hrana i o važnosti okusa i hranjivosti. Komisija s ponosom sudjeluje na tom obrazovnom putu. U okviru zajedničke poljoprivredne politike osigurat će se 250 milijuna EUR za kontinuirano provođenje školskog programa EU-a u školskoj godini 2018. – 2019.

U okviru tog programa za svaku školsku godinu predviđeno je 150 milijuna EUR za voće i povrće te 100 milijuna EUR za mlijeko i druge mliječne proizvode. Upravo su odobrena sredstva za svih 28 država članica koje sudjeluju u programu u školskoj godini 2018. – 2019. i očekuje se da će ih Europska komisija donijeti do kraja ožujka.

Kontekst

Okvirna raspodjela sredstava iz proračuna EU-a za svaku državu članicu ovisi o broju učenika u svakoj zemlji, a za mlijeko o provedbi prethodnog programa. Nacionalna tijela mogu dio dodijeljenih proračunskih sredstava (20 % – 25 %) prenijeti iz jednog sektora u drugi. Također mogu prijaviti da su spremna potrošiti više od iznosa zatražene potpore ako druge države članice odbiju u potpunosti iskoristiti sredstva koja su im dodijeljena. Uz to što odlučuju o načinu provedbe programa, primjerice odabirom tematskih obrazovnih mjera koje treba provesti ili drugih poljoprivrednih proizvoda koje školska djeca mogu primati, za financiranje programa države članice imaju mogućnost nadopuniti potporu EU-a nacionalnom potporom. Odabir proizvoda za distribuciju temelji se na zdravstvenim i okolišnim aspektima, godišnjem dobu, raznolikosti i dostupnosti. Države članice mogu poticati lokalnu ili regionalnu kupnju, organske proizvode, kratke lance opskrbe, koristi za okoliš, programe kvalitete za poljoprivredne proizvode. U razdoblju 2016. – 2017. najčešće su se dijelile jabuke, kruške, šljive, breskve, nektarine, naranče, jagode i banane. Mrkva, paprike, krastavci i rajčice bili su najpopularnije povrće. Obrazovne mjere uključuju posjete poljoprivrednim gospodarstvima, školske vrtove, predavanja nutricionista, igre itd. Mlijeko, aromatizirano mlijeko i fermentirani mliječni proizvodi, primjerice jogurt, najpopularnija su kategorija proizvoda u okviru programa distribucije mlijeka, a i sir je bio vrlo popularan.

 Dodijeljena sredstva po državi članici za školsku godinu 2018. – 2019.

Država članica Program distribucije voća i povrća u školama (EUR) Program distribucije mlijeka u školama 
(EUR)
Belgija 3 405 459 1 613 200
Bugarska 2 590 974 1 130 879
Češka 3 956 176 1 785 706
Danska 2 290 761 1 460 645
Njemačka 24 868 897 10 552 859
Estonija 547 336 724 335
Irska 1 757 779 900 398
Grčka 3 218 885 1 550 685
Španjolska 16 529 545 7 101 663
Francuska 17 990 469 17 123 194
Hrvatska 1 664 090 800 354
Italija 20 857 865 8 924 496
Cipar 290 000 500 221
Latvija 785 115 733 945
Litva 1 099 281 1 076 520
Luksemburg 335 511 200 000
Mađarska 3 747 262 1 916 173
Malta 319 341 199 517
Nizozemska 6 782 991 2 401 061
Austrija 2 832 220 1 232 449
Poljska 14 532 073 10 846 847
Portugal 3 283 397 2 220 981
Rumunjska 6 866 848 10 743 836
Slovenija 703 870 353 423
Slovačka 2 113 724 990 350
Finska 1 599 047 3 824 689
Švedska 0 9 184 818
Ujedinjena Kraljevina 0 4 937 840
Ukupno 144 968 917 105 031 083

Objavljeno u Vijesti
Stranica 34 od 124

Poštovani korisnici usluga Europe Direct centara Slavonski Brod. U nastavku se nalazi poveznica na kojoj se nalazi kratka online anketa namijenjena korisnicima EDIC centara te Vas molimo da ju ispunite kako bismo imali povratnu informaciju o Vašem zadovoljstvu.

Online anketa o zadovoljstvu korisnika centara EDIC

Kalendar događanja

« Kolovoz 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas