Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2016

 

Komisija je danas objavila svoje godišnje izvješće o razvoju tržišta rada i plaća u Europi. U ovogodišnjem se izdanju potvrđuju pozitivni trendovi na tržištu rada zabilježeni u EU-u. Zaposlenost u EU-u premašila je razine zaposlenosti prije krize te su danas zaposlena 234 milijuna osoba. Stopa nezaposlenosti iznosi 7,6 posto, što znači da se i ona približava razini prije recesije. Nadalje, iz izvješća je vidljivo da nezaposleni sada mogu lakše pronaći posao te da su se u većini država članica plaće povećale – u europodručju su plaće 2016. porasle za 1,2 posto. S druge strane, od fleksibilnijih radnih uvjeta korist imaju i poduzeća i pojedinci, ali u nekim je slučajevima to dovelo do jaza među radnicima s različitim vrstama ugovora, pa su radnici zaposleni na određeno vrijeme i samozaposlene osobe manje zaštićeni. Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: Sve više europskih građana uspijeva pronaći posao te smo svjedoci dosad najviše razine zaposlenosti. Europa ubire plodove ciljanih reformi politika, ali moramo se pozabaviti i budućim izazovima. Moramo osigurati pravedne uvjete rada i zaštitu za sve radnike, neovisno o njihovu radnom statusu. Na temelju europskog stupa socijalnih prava, koji smo pokrenuli 26. travnja, radimo na modernizaciji pravila o ugovorima o radu i socijalnoj zaštiti kako bismo postigli bolje radne i životne uvjete diljem EU-a. Dodatne informacije dostupne su upriopćenju za medije. Izvješće je dostupno ovdje.

Objavljeno u Vijesti

 

Komisija je danas objavila svoje godišnje izvješće o razvoju tržišta rada i plaća u Europi. U ovogodišnjem se izdanju potvrđuju pozitivni trendovi na tržištu rada zabilježeni u EU-u. Zaposlenost u EU-u premašila je razine zaposlenosti prije krize te su danas zaposlena 234 milijuna osoba. Stopa nezaposlenosti iznosi 7,6 posto, što znači da se i ona približava razini prije recesije. Nadalje, iz izvješća je vidljivo da nezaposleni sada mogu lakše pronaći posao te da su se u većini država članica plaće povećale – u europodručju su plaće 2016. porasle za 1,2 posto. S druge strane, od fleksibilnijih radnih uvjeta korist imaju i poduzeća i pojedinci, ali u nekim je slučajevima to dovelo do jaza među radnicima s različitim vrstama ugovora, pa su radnici zaposleni na određeno vrijeme i samozaposlene osobe manje zaštićeni. Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: Sve više europskih građana uspijeva pronaći posao te smo svjedoci dosad najviše razine zaposlenosti. Europa ubire plodove ciljanih reformi politika, ali moramo se pozabaviti i budućim izazovima. Moramo osigurati pravedne uvjete rada i zaštitu za sve radnike, neovisno o njihovu radnom statusu. Na temelju europskog stupa socijalnih prava, koji smo pokrenuli 26. travnja, radimo na modernizaciji pravila o ugovorima o radu i socijalnoj zaštiti kako bismo postigli bolje radne i životne uvjete diljem EU-a. Dodatne informacije dostupne su upriopćenju za medije. Izvješće je dostupno ovdje.

Objavljeno u Vijesti

 

Europska unija i Ujedinjena Kraljevina poslale su danas zajedničko pismo svim članicama Svjetske trgovinske organizacije (WTO) u kojem iznose svoj planirani pristup određenim pitanjima vezanima uz WTO koja proizlaze iz povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. Pismo je rezultat konstruktivnog dijaloga koji EU i Ujedinjena Kraljevina provode zadnjih mjeseci, a njime su obuhvaćena pitanja vezana uz WTO kao što su trgovina robom i uslugama te javna nabava. Dijalogom, koji je objašnjen u smjernicama Europskog vijeća i pregovaračkim smjernicama Vijeća, želi se zajamčiti da će Ujedinjena Kraljevina poštovati svoj dio međunarodnih obveza koje je preuzela u WTO-u tijekom svog članstva u Europskoj uniji te da će se organizirati njezino uređeno povlačenje iz te organizacije. Današnje zajedničko pismo početak je suradničke i transparentne rasprave EU-a i Ujedinjene Kraljevine sa svim članicama WTO-a. Kada Ujedinjena Kraljevina napusti EU, imat će svoje zasebne popise obveza. Na tim se popisima, uz ostalo, navode maksimalne tarife koje se mogu primijeniti na pojedinu vrstu uvezene robe te količine svakog proizvoda koje se mogu uvesti bez carine ili uz carinski popust, tzv. carinske kvote. Zbog toga treba analizirati obveze kako EU-a tako i Ujedinjene Kraljevine glede tih kvota. U današnjem zajedničkom pismu navodi se da obje strane namjeravaju slijediti zajednički pristup u vezi s postojećim carinskim kvotama EU-a te da kvote namjeravaju raspodijeliti u skladu s trenutnim trgovinskim tokovima kako bi se zajamčilo da će, nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, članice WTO-a i dalje imati istu razinu pristupa kao i sada. EU i Ujedinjena Kraljevina slijedit će zajednički pristup i glede ograničenja za domaće subvencije u poljoprivredi. Time se ne prejudicira stajalište EU-a u drugim stvarima vezanima uz trgovinu.

Objavljeno u Vijesti

 

Dovršetak uspostave bankovne unije nužan je kako bi se ekonomsku i monetarnu uniju učinilo što stabilnijom i otpornijom na šokove te smanjila potreba za javnom podjelom rizika. Od toga će koristi imati cijelo jedinstveno tržište. Nadovezujući se na već ostvaren znatan napredak, Komisija je danas objavila Komunikaciju u kojoj je ambiciozno ali realistično opisano kako na temelju postojećih obveza Vijeća postići dogovor o svim neriješenim pitanjima bankovne unije. Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Dovršena bankovna unija ključna je za budućnost ekonomske i monetarne unije te za financijski sustav kojim se podupiru radna mjesta i rast. Želimo bankovni sektor koji je u stanju apsorbirati krize i podijeliti rizik putem privatnih kanala, čime će se zajamčiti da porezni obveznici neće biti prvi na udaru za plaćanje troškova. Danas iznosimo pragmatične ideje za daljnje djelovanje uz istodobnu provedbu podjele i smanjenja rizika. Nadamo se da će one biti koristan poticaj za razmišljanje suzakonodavcima EU-a u dogovaranju konsenzusa o preostalim mjerama do 2018. Komunikacija je predstavljena uoči sastanka na vrhu država europodručja koji se u uključivom formatu održava u prosincu te na kojem će dovršetak uspostave bankovne unije biti dio rasprava o produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Dovršena bankovna unija, u kombinaciji s unijom tržišta kapitala, pridonijet će stabilnosti i integraciji financijskog sustava u EU-u. Objavljeni su priopćenje za medijememorandum i informativni članak.

Objavljeno u Vijesti

 

Uoči predstojeće ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije (WTO) koja će se održati u Buenos Airesu od 10. do 13. prosinca 2017. EU je svoje partnere pozvao da nastupe ambiciozno. Na sastanku s kolegama u Marakešu povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je: „Ovo je trenutak za ambicioznost. Višestrani forum i dalje je najbolji način rješavanja međunarodnih trgovinskih pitanja, a EU i dalje snažno podupire rad WTO-a. Ako u Buenos Airesu u prosincu želimo pozitivan ishod, moramo se usredotočiti i pojačati tempo. EU je iznio više prijedloga o ključnim pitanjima koja moraju biti predmet suvremene trgovinske politike. Nadamo se i očekujemo da će se i ostale članice WTO-a konstruktivno uključiti u raspravu.“ Članice skupine Cairns (Argentina, Australija, Brazil, Kanada, Čile, Kolumbija, Kostarika, Gvatemala, Novi Zeland, Malezija, Pakistan, Peru, Tajland, Urugvaj i Vijetnam) podržale su EU i u jučer objavljenoj zajedničkoj izjavi potvrdile svoju odlučnost u rješavanju pitanja domaće potpore poljoprivredi koja najviše narušava trgovinu. Uoči ministarske konferencije u Buenos Airesu EU djeluje kao predvodnik u šest konkretnih prijedloga: prijedlogu vezanom uz poljoprivredne subvencije kojima se želi poboljšati globalna tržišna ravnopravnost poljoprivrednika, prijedlozima o horizontalnim subvencijama i subvencijama vezanima uz ribarstvo, prijedlozima o pravilima vezanima uz trgovinu uslugama i e-trgovinu te prijedlogu o transparentnosti. Dodatne informacije o prijedlozima EU-a dostupne su na web-stranicama Komisije. 

Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija pozdravila je službeno odobrenje država članica EU-a za nova pravila kojima će se omogućiti bolje rješavanje poreznih sporova. Odlukom koju su na zasjedanju Vijeća ECOFIN-a danas u Luxembourgu donijeli ministri financija EU-a zajamčit će se brže i učinkovitije rješavanje sporova vezanih uz tumačenje poreznih sporazuma, što će biti na dobrobit poduzeća i građana. Odlukom su obuhvaćena i pitanja vezana uz dvostruko oporezivanje, koje predstavlja veliku prepreku poslovanju te uzrokuje nesigurnost, nepotrebne troškove i probleme s novčanim tokovima. Dvostruko oporezivanje odnosi se na slučajeve u kojima dvije ili više zemalja polažu pravo na oporezivanje istog prihoda ili dobiti poduzeća ili osobe. Do dvostrukog oporezivanja može, primjerice, doći zbog neusklađenosti u nacionalnim pravilima ili različitih tumačenja dogovora o transfernim cijenama u dvostranim poreznim sporazumima. Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Novi smo sustav predložili kako bismo poboljšali pravnu sigurnost i konkurentnost EU-a stvaranjem zakonske obveze za nadležna tijela u državama članicama da pravovremeno rješavaju porezne sporove. To je važan korak u postizanju pravednog poreznog postupanja prema građanima i poduzećima u EU‑u. Želim pohvaliti brzo djelovanje država članica i Europskog parlamenta kojim su podržali ovu izmjenu postojećih pravila.“ Zahvaljujući poboljšanjima postojećih pravila o kojima su se ministri financija EU-a dogovorili u Luxembourgu, porezni obveznici imat će mnogo veću sigurnost prilikom tumačenja poreznih sporazuma i problema vezanih uz dvostruko oporezivanje. Objavljeno je i priopćenje za medije.

Objavljeno u Vijesti

 

Europski ministri zaduženi za e-upravu danas su se na ministarskoj konferenciji o e-upravi u Tallinnu obvezali na ubrzanje šireg korištenja elektroničkih osobnih iskaznica diljem EU-a. To je važan korak u dovršetku upućivanja službene obavijesti o elektroničkim osobnim iskaznicama u skladu s Uredbom o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (eIDAS), čime se Europljanima omogućuje pristup internetskim uslugama u drugim državama članicama na isti način kao i kod kuće, a poduzećima jednostavno obavljanje elektroničkih transakcija na unutarnjem tržištu. Potpredsjednik Ansip i povjerenik Gabriel pozdravili su taj korak zajedničkom izjavom u kojoj navode: „Europski ministri zaduženi za e‑upravu danas su se obvezali na ubrzanje šireg korištenja elektroničkih osobnih iskaznica diljem EU-a. Izjava iz Tallinna stoga je velik korak naprijed za naše građane i poduzeća. […] Komisija će nastaviti tijesno surađivati s državama članicama na ubrzanju tog procesa.“ Cijeli tekst izjave dostupan je ovdje. Jučer je u Tallinnu potpisana još jedna izjava, i to na ministarskom sastanku drugog Istočnog partnerstva o digitalnom gospodarstvu. Ministri država članica EU-a te Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Gruzije, Republike Moldove i Ukrajine potpisali su izjavu u kojoj su dogovoreni konkretni ciljevi kojima se odražava zajednička spremnost na produbljivanje suradnje u šest prioritetnih područja: elektroničkim komunikacijama i infrastrukturi, povjerenju i sigurnosti, e-trgovini, digitalnim vještinama, inovacijama u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija i potpornim sustavima za start-up poduzeća te e-zdravstvu. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Objavljeno u Vijesti

Na konferenciji koju je Europska unija organizirala na Malti javni i privatni dionici izdvojili su više od šest milijardi eura za bolje upravljanje oceanima. Visoka predstavnica/potpredsjednica Federica Mogherini te povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella najavili su jučer u ime Europske unije inicijative za koje će EU izdvojiti više od 550 milijuna eura za potrebe suočavanja s globalnim izazovima vezanima uz oceane. Prvi potpredsjednik Frans Timmermans na konferenciji je najavio da će do kraja 2017. Europska komisija u svojim zgradama u Bruxellesu potpuno prestati koristiti jednokratne plastične čaše u aparatima za vodu i prodajnim automatima. Nadalje, povjerenik za razvoj Neven Mimica potvrdio je odlučnu podršku EU-a te njegovih partnera iz afričke, karipske i pacifičke regije održivom upravljanju oceanima. Zajednička izjava dostupna je ovdje. Nakon energičnog poziva EU-a na jačanje napora na poboljšanju upravljanja oceanima, ukupne obveze koje su preuzeli drugi javni i privatni dionici iz 112 zemalja diljem svijeta premašile su iznos od šest milijardi eura. Sredstva će se uložiti u jačanje borbe protiv onečišćenja mora i proširivanje zaštićenih područja, veću sigurnost oceanâ, poticanje inicijativa u okviru plavog gospodarstva i održivog ribarstva te intenziviranje napora EU-a u borbi protiv klimatskih promjena, u skladu s Pariškim sporazumom i ciljevima održivog razvoja u okviru Programa održivog razvoja do 2030. Sudionici su najavili uspostavu više od 2,5 milijuna km² novih zaštićenih morskih područja, što je više od polovice površine cijele Europske unije. Cijeli popis više od 400 obveza (od kojih je EU preuzeo 36, vlade trećih zemalja više od 200, poduzeća više od 100, a ostatak nevladine organizacije, zaklade, istraživački instituti i međunarodne organizacije) dostupan je na internetu. Objavljeni su priopćenje za medije i memorandum. Konferencija za medije prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa i povjerenika Velle može se pogledati ovdje.

Objavljeno u Vijesti
Petak, 06 listopada 2017 14:14

Sajam europskog obrazovanja

Jučer je u Centru mladih održan Sajam europskog obrazovanja Uloga EU obrazovnih programa u razvoju karijere, cjeloživotnog učenja i zapošljivosti, u okviru Tjedna cjeloživotnog obrazovanja.

Na sajmu su građani, pretežito mladi, mogli saznati koji programi na području europskog obrazovanja - mogućnosti učenja i studiranja, stažiranja i stručne prakse, volontiranja i putovanja se nude mladima, a svrhoviti su za izgradnju karijernog puta i zapošljivosti.

Sajam je bio zanimljiv svim mladima zbog demonstracija, predstavljanja, pisanih materijala i mogućnosti razmjene iskustva dosadašnjih korisnika obrazovnih EU programa.

Tako su Leo Gere i Dona Sedlo predstavili rimski projekt ANYBODY OUT THERE, PLAY SPORTS, - Martina Bester, Kristijan Gligić i Stjepan Filipović razmjenu mladih u Bologni - FEEL GOOD Y.E., Egon Čačulović, Vedrana Mrvelj i David Nushapić svoje sudjelovanje u četrnaestodnevnoj nizozemskoj avanturi BACK TO BASICS, Tomislav Lukić i Anamarija Maksimčuk EVS KALAMATA STREET FESTIVAL, kratkoročni volonterski projekt koji se provodio u Grčkoj u trajanju od 3 tjedna.

Projekt BEE i završnu konferenciju održanu na Filipinima predstavili su Tomislav Kaučić i Jelena Vuković.

Sudionicima Sajma predstavljena je i Time to Move kampanja. Nakon predstavljanja mladi su sudjelovali  u kratkom kvizu na kojemu su imali prilike osvojiti 'Time to Move' nagrade.

Na predavanju je sudjelovalo stotinjak mladih osoba iz Tehničke škole, Industrijsko - obrtničke škole, Srednje medicinske Škole, Gimnazije 'Matija Mesić' i Srednje škole 'Matija Antun Reljković'.

Objavljeno u Vijesti
Petak, 06 listopada 2017 13:33

Europa za budućnost

27. rujna 2017. godine Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske održao je konferenciju „Europa za budućnost!“ kojom je obilježena 10. obljetnica provedbe programa Europa za građane u Hrvatskoj. Svečana konferencija održala se u Hotelu Academia u Zagrebu, a u programu su sudjelovali predstavnice Vlade Republike Hrvatske, predstavnice Europske komisije, članovi Predstavništva Europske komisije u RH, članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, predstavnici tijela državne i javne uprave, delegacije Kontakt točaka Programa iz drugih država, brojni hrvatski korisnici programa Europa za građane, predstavnici organizacija civilnog društva i akademske zajednice. Svečana konferencija bila je prigoda za osvrt na postignuća Programa u proteklih deset godina, ali ujedno i za raspravu o budućem razvoju Programa i ključnim izazovima za razvoj Europske unije i europskog građanstva.

U pozdravnom govoru, prisutnima su se obratili Vesna Lendić Kasalo, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge Vlade RH, Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u RH te potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova, mr. sc. Marija Pejčinović Burić. Gđa Lendić Kasalo kratko se osvrnula na iskustva i važnost provedbe Programa u Hrvatskoj dok je g. Baričević sudionike konferencije upoznao o sadržaju Bijele knjige o budućnosti Europe, pri čemu je posebno istaknuo zaključke mogućeg 6. scenarija kojeg je predstavio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Junckera u govoru o stanju Unije . Gđa Pejčinović Burić je ispred Vlade dala podršku daljem razvoju programa Europa za građane te istaknula njegovu važnost u izgradnji i jačanju europskog društva.

Nakon pozdravnih govora, sudionicima je prikazan kratki film „Naš doprinos boljoj Europi“, snimljen povodom 10. obljetnice Programa u Hrvatskoj, a uslijedilo je izlaganje Maje Tomičić, voditeljice Kontakt točke programa Europa za građane, koja već deset godina djeluje u sklopu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. U izlaganju, gđa Tomičić je istaknula kako su korisnici (organizacije civilnog društva, općine, gradovi i jedna županija) tijekom deset godina proveli 101 projekt ukupne vrijednosti veće od 4,3 milijuna eura. Više od 560 organizacija iz Hrvatske sudjelovalo je u provedbi projekata drugih zemalja članica Programa, a Kontakt točka održala je više od 120 događanja sa svrhom informiranja i savjetovanja potencijalnih prijavitelja projekata. Također, podsjetila je sudionike da je u tijeku evaluacija dosadašnje provedbe Programa na europskoj razini, a započinje i prikupljanje ideja za strukturu i prioritete Programa u idućem financijskom razdoblju 2021-2027.

Poslije svečanog dijela, slijedio je radni dio konferencije koji se sastojao od dva dijela: panel rasprave na temu „Europska unija – zajednica aktivnih i solidarnih građana i građanki“ te „Ćakule na pet ćoškova“, rasprave u grupama o budućnosti Europe.

U panel raspravi sudjelovali su Jutta Koenig-Georgiades, ispred Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove Europske komisije, Vedrana Baričević iz Centra za istraživanje etničnosti državljanstva i migracija (CEDIM) Fakulteta političkih znanosti, Nives Ivelja iz Udruge MI Split, Vesna Teršelič iz Documente, Toni Vidan iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU. U sklopu panel rasprave otvorila su se brojna pitanja koja su poslužila kao uvod u raspravu u grupama.

Gđa Koenig-Georgiades usporedila je izazove koje je Program imao u trenutku svog pokretanja s novim izazovima koji mu predstoje u nadolazećem programskom razdoblju. Vedrana Baričević predstavila je ključne zaključke FP7 projekta bEUcitizen, pri čemu je naglasila da u raspravama o EU državljanstvu dominira fokus na prava vezana uz mobilnost, dok prava manje mobilnih građana država članica koja proizlaze iz statusa EU državljanstva, često nisu dovoljno prepoznata na nacionalnoj razini. Nives Ivelja upozorila je na važnost volontiranja i civilnog sektora u integracijskim politikama prisilnih migranata, dok je gđa Teršelič posebno istakla važnost politika sjećanja i pamćenja u izgradnji europskog identiteta. Toni Vidan ponudio je kritički osvrt na Bijelu knjigu i 6. scenarij predsjednika Junckera, predstavivši 6. mogući scenarij koji su predložile organizacije civilnog društva . Ključna kritika g. Vidana odnosila se na zanemarivanje okoliša i ideje održivog razvoja u govoru predsjednika Junckera. U sklopu panel rasprave Antonija Gladović sudionike konferencije upoznala je sa inicijativom Europske snage solidarnosti i mogućnostima volontiranja, rada ili stjecanja stručne prakse za mlade na području cijele Europe. Raspravu je moderirao Viktor Koska, viši stručni savjetnik Ureda za udruge.

Rasprava se nastavila kroz „Ćakule na pet ćoškova“ – rasprave gdje su u grupama nazvanima po europskim gradovima , sudionici imali priliku neposrednije se uključiti u razgovore o ključnim temama programa Europa za građane. Tako se na stolu Lampedusa raspravljalo o volonterstvu u vrijeme izbjegličke krize, na stolu Sofija o preprekama na putu do europskog građanstva, na stolu Zagreb o politikama sjećanja i izgradnji europskog identiteta, na stolu Bruxelles o 6. scenariju organizacija civilnog društva kao odgovoru na Bijelu knjigu o budućnosti Europe, dok se na petom stolu Strasbourg raspravljalo o važnosti i daljnjem razvoju programa Europa za građane.

Iz plodonosne rasprave u sklopu Ćakula proizašlo je više vrijednih uvida i zaključaka, od kojih se sljedeći mogu izvući kao opći zaključci sudionika konferencije Europa za budućnost:

Prvo, politički procesi u EU obilježeni su visokom razinom nepovjerenja građana u europske institucije i političke procese, a ovaj jaz može se smanjiti prvenstveno kroz jačanje aktivnog građanstva i povećanu participaciju građana u procesima odlučivanja i civilnom društvu, kako na nacionalnoj tako i na EU razini. U tom pogledu potrebno je približiti europske programe građanima i ojačati lokalnu zajednicu za provođenje programa i sudjelovanje u europskom građanstvu. Hrvatska svojim institucionalnim okvirom za podršku civilnom društvu može poslužiti kao primjer dobre prakse te bi tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. godine, trebalo potaknuti prijenos ovog modela i na europsku razinu. Drugo, Europska unija suočava se s izazovima na putu razvoja europskog identiteta, koja se s jedne strane očituju u povećanim migracijskim kretanjima, posebice prisilnih migranata, te pitanjima suočavanja s prošlošću s druge strane. I u jednom i u drugom izazovu civilno društvo ima važnu ulogu, te se korištenje sredstava programa Europa za građane mogu usmjeriti ka jačanju umrežavanja gradova i organizacija civilnog društva radi uspostave kvalitetnijeg okvira za razvoj integracijskih politika i otvorenog dijaloga u sklopu politika sjećanja.

Konačno, sudionici su se složili da program Europa za građane može i treba biti jedan od važnih instrumenata na putu ostvarena ovih ciljeva. Međutim, poželjno je osigurati veća financijska sredstva za proračun programa, potaknuti prijavu većeg broja kvalitetnih projekata te konačno, promicati ideje i ciljeve programa na način da se različiti profili organizacija i korisnika potaknu na sudjelovanje u Europi za građane.

 
 
Objavljeno u Vijesti
Stranica 34 od 115

Poštovani korisnici usluga Europe Direct centara Slavonski Brod. U nastavku se nalazi poveznica na kojoj se nalazi kratka online anketa namijenjena korisnicima EDIC centara te Vas molimo da ju ispunite kako bismo imali povratnu informaciju o Vašem zadovoljstvu.

Online anketa o zadovoljstvu korisnika centara EDIC

Kalendar događanja

« Prosinac 2014 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas