Ispiši ovu stranicu

Ravnoteža privatnog i poslovnog života: Nova ažurirana pravila za zaposlene roditelje i skrbnike

Danas je na snagu stupila Direktiva o ravnoteži između privatnog i poslovnog života kojom se predviđaju nova prava za zaposlene roditelje i skrbnike. Nova Direktiva donosi niz novih ili postroženih pravila za roditeljske i očinske dopuste te dopuste za pružatelje skrbi, kao i pravo na fleksibilne uvjete rada. To će roditeljima i osobama koje brinu za člana obitelji omogućiti da odaberu na koji način žele uskladiti poslovni i obiteljski život. Dodatne informacije o Direktivi dostupne su ovdje. Države članice imaju rok od tri godine za prenošenje tih europskih pravila u nacionalno zakonodavstvo.