Unija tržišta kapitala: olakšavanje financiranja manjih poduzeća na tržištima kapitala

 

Komisija je danas predložila nova pravila kako bi malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) omogućila bolji pristup financiranju na javnim tržištima. Današnja inicijativa, koja je dio EU-ova programa unije tržišta kapitala, trebala bi pomoći poduzećima iz EU-a da lakše i povoljnije dođu do tržišnog financiranja kako bi se mogla širiti. Unatoč prednostima uvrštenja na burzi, javna tržišta za mala i srednja poduzeća u EU-u imaju poteškoće u privlačenju novih izdavatelja. Zbog toga Komisija želi prilagoditi postojeća pravila EU-a o pristupu javnim tržištima, kako je najavljeno u reviziji na sredini razdoblja akcijskog plana za izgradnju unije tržišta kapitala u lipnju 2017. Time se dopunjuje sveobuhvatan niz mjera koje je Komisija već donijela od pokretanja unije tržišta kapitala kako bi poboljšala pristup tržišnom financiranju za MSP-ove.

Cilj je smanjiti birokratsko opterećenje za mala i srednja poduzeća koja žele uvrstiti i izdati vrijednosne papire na „rastućim tržištima MSP-ova”, novoj kategoriji mjesta trgovanja namijenjenoj malim izdavateljima, te omogućiti bolju likvidnost javno uvrštenih dionica MSP-ova. Novim će se pravilima uvesti razmjerniji pristup kako bi se poduprlo uvrštenje MSP-ova, uz istodobno osiguravanje zaštite ulagača i cjelovitosti tržišta.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Širi pristup tržišnom financiranju za mala i srednja poduzeća u središtu je projekta unije tržišta kapitala. Od ukupno 20 milijuna MSP-ova u Europi danas ih je samo 3 000 uvršteno na burzama. Želimo da se to promijeni. Predlažemo pravila koja će malim i srednjim poduzećima olakšati pristup širokoj lepezi financiranja u svim fazama njihova razvoja i prikupljanje financijskih sredstava na javnim tržištima.”

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „S obzirom na ključnu ulogu proširivanja malih i srednjih poduzeća u ostvarivanju gospodarskog rasta i otvaranju radnih mjesta, ključno je osigurati uspostavljanje svih optimalnih poticaja za rast tih poduzeća. Nakon ključnih prijedloga usmjerenih na MSP-ove, uključujući one koje se odnose na skupno financiranje i financiranje rizičnim kapitalom, ovime dodatno olakšavamo pristup MSP-ova javnim tržištima.”

Današnja inicijativa trebala bi omogućiti povećanje broja inicijalnih javnih ponuda (IPO) malih i srednjih poduzeća i omogućiti poduzećima uvrštenima na ta tržišta da privuku raznolikiji skup ulagača. Likvidnije tržište olakšat će trgovanje dionicama MSP-ova zahvaljujući velikom broju kupaca i prodavatelja, što će MSP-ovima olakšati pribavljanje financijskih sredstava. Istodobno bi ulagači u MSP-ove mogli lakše unovčiti svoje ulaganje, što će u konačnici doprinijeti otvaranju radnih mjesta i rastu u EU-u.

Glavne predložene izmjene pravila za uvrštenje MSP-ova

  • Prilagođavaju se sadašnje obveze vođenja registra osoba koje imaju pristup cjenovno osjetljivim informacijama kako bi se izbjeglo pretjerano administrativno opterećenje za MSP-ove i istodobno osiguralo da nadležna tijela i dalje mogu istraživati slučajeve trgovanja na temelju povlaštenih informacija.
  • Omogućuje se izdavateljima koji su na rastućim tržištima MSP-ova uvršteni barem tri godine da sastave manje zahtjevan prospekt pri prelasku na uređeno tržište. Prospekt je pravni dokument s informacijama koje su ulagaču potrebne prije no što donese odluku o ulaganju u poduzeće. Današnjim se prijedlogom dodatno unaprjeđuju već poboljšana i pojednostavnjena pravila o prospektu kako bi se poduzećima olakšalo pribavljanje sredstava na europskim tržištima kapitala.
  • Olakšava se mjestima trgovanja specijaliziranima za izdavanje obveznica da se registriraju kao rastuća tržišta MSP-ova. To će se postići utvrđivanjem nove definicije izdavatelja isključivo dužničkih instrumenata. To bi bila poduzeća koja u dvanaestomjesečnom razdoblju izdaju obveznice u iznosu manjem od 50 milijuna EUR.
  • Stvara se zajednički skup pravila za ugovore o likvidnosti za rastuća tržišta MSP-ova u svim državama članicama, usporedno s nacionalnim pravilima. To su sporazumi izdavatelja i financijskog posrednika (banke ili investicijskog poduzeća) na temelju kojih financijski posrednici kupuju i prodaju dionice izdavatelja u njegovo ime. Na taj način financijski posrednici povećavaju likvidnost dionica.

Ova inicijativa obuhvaća zakonodavni prijedlog o tehničkim izmjenama Uredbe o zlouporabi tržišta i Uredbe o prospektu te dodatne tehničke izmjene delegiranih akata donesenih na temelju Direktive o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II). Predloženim bi se izmjenama trebalo potaknuti uvrštenja poduzeća na rastućim tržištima MSP-ova na način kojim se ne narušavaju temeljna pravila EU-a uspostavljena kako bi se obnovilo povjerenje u financijska tržišta nakon financijske krize.

O prijedlogu uredbe o izmjeni pravila o zlouporabi tržišta i o prospektu sad će raspraviti Europski parlament i Vijeće. Izmjene delegiranog akta na temelju MiFID-a II bit će objavljene na internetu radi četverotjednog savjetovanja, nakon kojeg će ih Komisija donijeti te uputiti na razmatranje Europskom parlamentu i Vijeću.

Kalendar događanja

« Listopad 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas