Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2013

 

Podaci na nacionalnoj razini ne mogu sami otkriti potpunu i ponekad složenu sliku svega što se unutar Europske unije događa na nižoj razini. Države članice EU-a često se međusobno uspoređuju, no zapravo je vrlo teško uspoređivati male zemlje kao što su Malta i Luksemburg s Njemačkom, najmnogoljudnijom državom članicom EU-a. Zbog toga se usporedbom podataka na regionalnoj ili podnacionalnoj razini često dobivaju smisleniji rezultati, a takvom se analizom mogu uočiti i moguće neujednačenosti unutar zemalja. Zbog toga podaci na podnacionalnoj razini pridonose razumijevanju raznovrsnosti unutar država članica i u EU-u kao cjelini. Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: „Pozdravljam objavu ovog vodiča jer je riječ o vrlo snažnom instrumentu za podršku donošenju odluka. Ti su podaci bili temelj naše analize i razmatranja trenutnog stanja gospodarske, društvene i teritorijalne kohezije u Europi, o čemu ćete uskoro moći čitati u sedmom izvješću o koheziji.“ Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Objavljeno u Vijesti

 

Komisija je danas predstavila ambiciozan paket trgovinskih i ulagačkih prijedloga radi ostvarenja napredne i uravnotežene trgovinske politike. Prijedlozi obuhvaćaju osnivanje Europskog okvira za praćenje kako bi se osiguralo da se izravnim stranim ulaganjima ne ugrožavaju strateški interesi EU-a, kao i tri nacrtâ mandata za otvaranje trgovinskih pregovora s Australijom i Novim Zelandom te za postizanje multilateralnog sporazuma o osnivanju suda za ulaganja. Kako bi trgovinsku politiku EU-a učinila još transparentnijom i uključivijom, Komisija je odlučila osnovati Savjetodavnu skupinu za trgovinske sporazume EU-a i od danas objavljivati sve nove prijedloge pregovaračkih mandata. Te su inicijative objašnjene i stavljene u kontekst u komunikaciji „Uravnotežena i napredna trgovinska politika za iskorištavanje globalizacije“, koja se temelji na strategiji „Trgovina za sve“ iz 2015. i Komisijinu širem https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf%26usg%3DAFQjCNEJxC3QXBdEahL2D4UXl2zqdz60Aw&source=gmail&ust=1505490866247000&usg=AFQjCNFp9bet4I88D5gNIAiKZU2QOJtdxw" style="color:rgb(17, 85, 204)">dokumentu za razmatranje o iskorištavanju globalizacije iz svibnja 2017. Dodatne informacije o današnjem paketu za trgovinsku politiku dostupne su u priopćenjima za medije (općenito priopćenjepriopćenje o provjeri ulaganja) i ostalim dokumentima dostupnima ovdje.Konferencija za medije održana danas u Bruxellesu može se pogledati na servisu EbS. 

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 13 rujna 2017 13:24

Stanje Unije 2017.: vjetar u jedra

 

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker održao je danas pred zastupnicima u Europskom parlamentu u Strasbourgu govor o stanju Unije za 2017., u kojem je iznio svoje prioritete za predstojeću godinu te viziju mogućeg razvoja Europe do 2025. (pročitajte cijeli govor). Predstavio je plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Europu (pročitajte informativni članak). Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker danas je izjavio:Europa ponovno ima vjetar u jedra. No nećemo stići nikamo ako to ne iskoristimo. (…) Moramo odrediti smjer za budućnost. Kao što je rekao Mark Twain, kada jednoga dana pogledamo za sobom, osjećat ćemo veće razočaranje zbog onoga što nismo učinili nego zbog onoga što jesmo. Sada je vrijeme za izgradnju ujedinjenije, snažnije i demokratskije Europe za 2025. Govor predsjednika Junckera u Europskom parlamentu pratilo je donošenje konkretnih inicijativa Europske komisije o trgovini, provjeri ulaganja, kibernetičkoj sigurnosti, industriji, zaštiti podataka i demokraciji, čime su riječi odmah provedene u djelo. Danas je objavljen i niz informativnih članaka u kojima se pobliže objašnjavaju neki od ključnih elemenata spomenutih u predsjednikovu govoru. Objavljeno je i priopćenje za medije.

Objavljeno u Vijesti

 

Povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides izdao je sljedeću izjavu: „Uragan Irma ostavio je za sobom razorne posljedice u mnogim zemljama. Naša je moralna dužnost pomoći onima čiji su životi i domovi uništeni ili im prijeti velika opasnost. Izražavamo svoju apsolutnu solidarnost sa svima na Karibima i u SAD-u tijekom i nakon oluje, ma koliko kriza potrajala. Prošli smo tjedan mobilizirali instrumente za odgovor na krizne situacije, a naš uvijek dostupan Koordinacijski centar za odgovor na krizne situacije kontinuirano s državama članicama EU-a usklađuje potrebnu pomoć. Danas u pogođena područja upućujemo dodatna sredstva EU-a. Za najteže pogođene karipske otoke oslobodili smo humanitarnu pomoć u početnom iznosu od dva milijuna eura. Ta će pomoć poslužiti za podršku ključnim sektorima, kao što su opskrba vodom, pružanje sanitarnih usluga, zdravstvena zaštita, upravljanje otpadom i logistika. Daljnja sredstva EU-a za obnovu dostupna su, naravno, u obliku dugoročnije pomoći. Osim danas upućene pomoći, tu je i podrška EU-a putem satelitskog sustava Copernicus, koji od prošlog tjedna pruža neophodne usluge kartiranja. Humanitarni stručnjaci EU-a raspoređeni u toj regiji i dalje pomažu lokalnim tijelima i koordiniraju isporuku pomoći. Želim jasno istaknuti da sve zemlje u regiji mogu zatražiti našu pomoć putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. Spremni smo pogođenim zemljama pružiti daljnju pomoć u svakom potrebnom obliku.“ Izjava je dostupna ovdje.Dostupni su i videozapisi te fotografije nedavnog posjeta povjerenika Stylianidesa Koordinacijskom centru Komisije za odgovor na krizne situacije. Objavljen je i informativni članak pod naslovom „EU: svjetski predvodnik u pomaganju zemljama i osobama pogođenima krizom“.

Objavljeno u Vijesti

 

„Danas obilježavamo 18. Europski dan darivanja i transplantacije organa. Nalazim se u Litvi na događanju kojim se obilježava trideseta godišnjica prve transplantacije srca u toj zemlji. Taj događaj u meni budi emocije jer sam prije trideset godina, kao mladi kirurg, imao čast sudjelovati u toj operaciji. Otada se broj transplantacija svih vrsta znatno povećao i u EU-u i diljem svijeta – samo od 2010. do 2015. povećanje je iznosilo 14 posto. To povećanje uvelike možemo zahvaliti višim stopama darivanja. Zbog toga moramo odati priznanje bezbrojnim svakodnevnim junacima u EU-u koji su pomogli produljiti i spasiti stotine tisuća života. Poboljšanja su ostvarena i zahvaljujući napretku u kirurgiji, boljoj koordinaciji kliničkih timova, boljem prijevozu i standardima sigurnosti organa te povećanoj prekograničnoj razmjeni organa. […] U samo dvije godine obavljeno je gotovo devedeset transplantacija, uglavnom u djece, što inače ne bi bilo moguće. Uskoro ćemo objaviti izvješće koje će jasno pokazati da se objedinjavanjem resursa i znanja u cijelom EU-u mogu znatno poboljšati klinički rezultati. […] Nažalost, unatoč svim poboljšanjima svakoga dana u EU-u umire šesnaest pacijenata koji čekaju organ, a na listama čekanja za transplantaciju i dalje se nalaze na tisuće pacijenata. Kao liječnik, točno znam koliko smo napredovali s medicinskoga gledišta. Kao europski povjerenik, znam koliko je važna koordinacija na europskoj razini kada je riječ o darivanju i transplantaciji organa. Vjerujem da zajedničkim djelovanjem naše države članice mogu postići još više. Gdje ima volje, ima i načina.“ Cijela izjava dostupna je na internetu.

Objavljeno u Vijesti
 

Europska komisija danas je izvijestila o mjerama poduzetima od govora predsjednika Junckera o stanju Unije iz 2016. u pogledu povećanja sigurnosti na vanjskim granicama EU-a, poboljšanja razmjene informacija među državama članicama, sužavanja prostora u kojem djeluju teroristi i sprečavanja radikalizacije.Otad je prošlo godinu dana, a Komisija je ostvarila sve sigurnosne prioritete koje je utvrdio predsjednik Juncker. U 10. izvješću o napretku prema sigurnosnoj uniji analizira se i napredak u ostalim pitanjima povezanima sa sigurnošću, a najavljuje se i daljnji rad u sljedećih 12 mjeseci i kasnije. Komisija je prošle godine poduprla države članice u njihovu radu u dva glavna područja: suzbijanju terorizma i organiziranog kriminala i infrastrukture kojom se podupiru te jačanju zajedničke obrane i otpornosti na te prijetnje.

Poboljšanje sigurnosti na vanjskim granicama

 • ·Sada se provode sustavne provjere u sigurnosnim bazama podataka za sve putnike, uključujući građane EU-a, koji prelaze vanjske granice.
 • ·Postignut je politički dogovor o EU-ovu sustavu ulaska/izlaska, u koji će se unositi podaci o ulasku i izlasku državljana zemalja izvan EU-a koji prelaze vanjske granice EU-a.
 • ·U tijeku je rad na uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) radi provođenja sigurnosnih provjera osoba koje bez vize putuju u Europu i prije nego stignu na naše granice.

Poboljšanje razmjene informacija

 • ·Komisija je predložila zakonodavstvo za jačanje Schengenskog informacijskog sustava (SIS) kao najuspješnijeg alata za izvršavanje zakonodavstva EU-a.
 • ·Za uklanjanje nedostataka u upravljanju podacima u EU-u Komisija je predstavila prijedloge u pogledu razmjene podataka iz kaznene evidencije o državljanima trećih zemalja putem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS).
 • ·Komisija je predstavila novi pristup s ciljem postizanja interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a za granice i sigurnost.
 • ·Nova Uredba o Europolu stupila je na snagu u svibnju te je na temelju nje ta agencija dobila alate za povećanje djelotvornosti, učinkovitosti i odgovornosti, kao i dodatne resurse.

Sužavanje prostora u kojem djeluju teroristi

 • ·Direktivom o suzbijanju terorizma kriminaliziraju se djela kao što su financiranje terorizma, obuka ili putovanje u svrhu terorizma, a jačaju se prava žrtava terorizma.
 • ·Revidirana Direktiva o vatrenom oružju donesena je radi boljeg nadzora nabave i posjedovanja oružja te kako bi se kriminalcima i teroristima onemogućio pristup najopasnijem vojnom oružju. Komisija je pojačala borbu protiv nezakonitog trgovanja vatrenim oružjem, posebice na zapadnom Balkanu.
 • ·Komisija je pokrenula reviziju Uredbe EU-a o prekursorima eksploziva kako bi se postrožili ograničenja i kontrole tvari koje se mogu upotrijebiti za kućnu izradu eksploziva.
 • ·Nova skupina za politiku u području lakih meta platforma je za razmjenu smjernica i najboljih praksi u pogledu zaštite javnih prostora.
 • ·Radi suzbijanja financiranja terorizma Komisija je dala tri prijedloga za dovršenje pravnog okvira u području pranja novca, nezakonitih novčanih tokova te zamrzavanja i oduzimanja imovine.

Sprečavanje radikalizacije

 • ·Komisija i dalje putem internetskog foruma EU-a surađuje s internetskim platformama kako bi se smanjio pristup terorističkom sadržaju te je pokrenula program jačanja civilnog društva kako bi se promicao alternativni diskurs na internetu. Europolova jedinica za rad u vezi s prijavljenim internetskim sadržajima u protekle je dvije godine označila 35 000 slučajeva terorističkog sadržaja na internetu, od čega je 80 – 90 % uklonjeno.
 • ·Komisija i dalje podupire sprečavanje i suzbijanje radikalizacije na nacionalnoj i lokalnoj razini, posebice putem Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji i uspostavljanjem stručne skupine na visokoj razini za borbu protiv radikalizacije.

Osim što se navode pojedinosti o daljnjem radu u tim područjima iduće godine, u današnjem se izvješću daje i preliminarna procjena daljnjeg djelovanja na temelju mišljenja Suda EU-a o sporazumu EU-a i Kanade o evidenciji podataka o putnicima. U izvješću se analizira i napredak u borbi protiv kiberkriminaliteta te u području sigurnosti prometa. Više informacija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3082_hr.htm

 

Objavljeno u Vijesti
 

 

Prevoditeljska služba Europske komisije 11. godinu zaredom organizira natjecanje Juvenes Translatores. Mladi prevoditelji iz cijele Europe ove će godine na natjecanju Juvenes translatores morati prevesti tekstove na temu „EU 60 – 60. godišnjica potpisivanja Ugovora o osnivanju Europske zajednice”.Prijave za 11. izdanje natjecanja za mlade prevoditelje, koje organizira prevoditeljska služba Europske komisije, počinju 1. rujna 2017. u podne.

Škole se prvo trebaju prijaviti putem internetskih stranica http://ec.europa.eu/translatoresRok za prijavu je 20. listopada u podne, a prijavni obrazac dostupan je na internetu na svim službenim jezicima EU-a. U drugoj će fazi ukupno 751 škola biti pozvana da dostavi imena učenika koji će sudjelovati u natjecanju. Mladi prevoditelji – njih od dva do pet iz svake škole – moraju biti rođeni 2000. i mogu imati bilo koje državljanstvo. Svoje će umijeće moći pokazati 23. studenoga 2017., na dan natjecanja, koje će se održati istovremeno u svim školama koje budu odabrane za sudjelovanje.Učenici će prevoditi tekst od jedne stranice s jednog službenog jezika EU-a na drugi. Moguće su ukupno 552 kombinacije dvaju od 24 službena jezika EU-a. Prošle su godine učenici iskoristili 152 jezične kombinacije, uključujući prijevode s grčkog na latvijski i s bugarskog na portugalski. Svi prijevodi šalju se prevoditeljima Europske komisije, koji ih ocjenjuju i odabiru jednog pobjednika za svaku zemlju. Ovogodišnji će pobjednici biti pozvani da u travnju 2018. dođu u Bruxelles primiti nagrade. Dodatne informacije:Internetske stranice Juvenes Translatores ;http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3065_hr.htm

Objavljeno u Vijesti

 

Gotovo 96 milijuna eura iz Kohezijskog fonda ulaže se u radove za poboljšanje vodoopskrbne mreže i sustava za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj, točnije u Slavoniji, Baranji i Istri i na otoku Krku. Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: Svaki euro koji EU ulaže u ove projekte doprinos je boljem pristupu čistoj vodi za piće i očuvanju okoliša u Hrvatskoj. 1. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava za filtriranje u gradskom području Osijeka te u mjestima Bilju i Dardi u Osječko-baranjskoj županiji financirat će se s 19,3 milijuna eura kako bi se podzemne vode zaštitile od onečišćenja. Zahvaljujući tom projektu, koji bi trebao biti dovršen do kraja 2018., 125 000 ljudi imat će bolji pristup vodi za piće. 2. Gotovo 28 milijuna eura ulaže se u poboljšanje četiriju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Istri, u gradskim područjima Poreču Sjever, Poreču Jug i Lanterni te u Vrsaru. Taj bi projekt trebao biti dovršen 2018. 3. S 48,5 milijuna eura omogućit će se bolji pristup čistoj vodi za piće na Krku, otoku na kojem živi gotovo 14 500 stanovnika i na kojem se godišnje ostvari više od pet milijuna turističkih noćenja. Obnovit će se gotovo 40 km vodoopskrbne mreže, izgraditi šest uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i 80 km kanalizacijske mreže. Nakon dovršetka projekta 2020. najveći dio otoka imat će pristup vodi za piće iz vodovoda i bit će spojen na modernu kanalizacijsku mrežu. Dodatne informacije o ulaganjima iz europskih fondova u Hrvatskoj možete pronaći na otvorenoj podatkovnoj platformi o kohezijskoj politici.

Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 31 kolovoza 2017 07:14

Europski tjedan mobilnosti 2017.

Europski tjedan mobilnosti se od 2002. godine održava od 16. do 22. rujna u organizaciji Europske komisije i nekoliko europskih organizacija. U tom tjednu gradovi promoviraju postojeće strategije i primjere najbolje prakse povezane s održivim prometom i mobilnosti.

Ove se godine Europski tjedan mobilnosti promovira temom “Čista, zajednička i inteligentna mobilnost” (engl. Clean, shared and intelligent mobility) i poziva na uključivanje u akciju “Dijeljenje te vodi dalje” (engl. Sharing gets you further), kojom se promiče zajednička mobilnost koja može imati pozitivan utjecaj na gradove i naselja, jer svaki automobil koji se koristi za zajedničku vožnju pomaže u smanjivanju ukupnog broja osobnih automobila na cesti. Dijeljenjem se utječe i na lakše prometovanje različitih prijevoznih sredstava – automobila, bicikala, javnog prometa.

***

Europski tjedan mobilnosti (engl. European Mobility Week) se od 2002. godine održava od 16. do 22. rujna u organizaciji Europske komisije (Glavne uprave za okoliš i Glavne uprave za mobilnost i promet Europske komisije) i nekoliko europskih organizacija (EUROCITIES, ICLEI – Local Governments for Sustainability, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe). U tom tjednu gradovi promoviraju postojeće strategije i primjere najbolje prakse povezane s održivim prometom i mobilnosti, razmjenjuju iskustva i promišljaju nove dugoročne mjere usmjerene podizanju kvalitete života građana u vezi održivog kretanja i mobilnosti, uz poticanje javne svijesti o potrebi akcije protiv zagađenja u urbanim sredinama, promociju prava na zdravi život, te edukaciju građana u cilju poboljšanja kvalitete života u gradu.

Obilježavanje „Europskog tjedna mobilnosti“ započelo je projektom „U grad bez mog automobila!“. Margot Wallström, bivša članica Europske komisije za okoliš, ustanovila je 2000. godine europsku inicijativu pod nazivom „Dan bez automobila” (engl. Car Free Day) radi poticanja gradova na brigu za okoliš. Na taj su dan gradovi trebali ograničiti kretanje motornih vozila u pojedinim dijelovima, poticati korištenje održivih modela kretanja, naglašavajući važnost i podižući svijest o tome koliko odabir vrste i modela kretanja utječe na očuvanje okoliša.

Ove se godine Europski tjedan mobilnosti promovira temom “Čista, zajednička i inteligentna mobilnost” (engl. Clean, shared and intelligent mobility) i poziva na uključivanje u akciju “Dijeljenje te vodi dalje” (engl. Sharing gets you further), kojom se promiče zajednička mobilnost koja može imati pozitivan utjecaj na gradove i naselja, jer svaki automobil koji se koristi za zajedničku vožnju pomaže u smanjivanju ukupnog broja osobnih automobila na cesti. Dijeljenjem se utječe i na lakše prometovanje različitih prijevoznih sredstava – automobila, bicikala, javnog prometa.

Danas se ova manifestacija aktivno obilježava u čak više od 2000 europskih gradova, što dovoljno govori o njenom značaju.

Objavljeno u Vijesti

 

Komisija je danas objavila rezultate procjene o provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma u državama članicama.U procjeni je prikazano kako se položaj Roma promijenio od 2011. Situacija se općenito polako popravlja. Primjerice, veći broj Roma sada sudjeluje u ranom i predškolskom obrazovanju te se smanjuje broj onih koji rano napuštaju obrazovanje. S druge strane, procjena je pokazala da je čak 80 % Roma još uvijek izloženo opasnosti od siromaštva, iako je taj postotak niži nego 2011.

Zbog Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma pitanje integracije Roma zauzelo je važnije mjesto u nacionalnim političkim programima. Okvir je pomogao utvrditi potrebne ciljeve, strukture, financiranje i praćenje u cilju poboljšanja integracije u cijeloj Europi.

Međutim, procjena je pokazala da su poboljšanja u područjima obrazovanjazapošljavanjazdravstva i stanovanja nejednaka i neznatna.

 • ·Obrazovanje: više romske djece sudjeluje u ranom i predškolskom obrazovanju i odgoju (53 % 2016., porast u odnosu na 47 % 2011.), pri čemu su najveća poboljšanja zabilježena u Španjolskoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj, te ih manje rano napušta obrazovanje (68 % 2016., smanjenje u odnosu na 87 % 2011.). Međutim, te su brojke još uvijek prevelike, a segregacija u obrazovanju i dalje je problem u nekim zemljama: više od 60 % romske djece odvaja se od druge djece u Slovačkoj, Mađarskoj i Bugarskoj.
 • ·Zapošljavanje: sve je veći udio mladih Roma koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (63 % 2016., porast u odnosu na 56 % 2011.), što je ozbiljan pokazatelj da prijelaz iz obrazovanja u zapošljavanje i druga područja nije učinkovit. Taj je postotak porastao u Španjolskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Češkoj i Mađarskoj.
 • ·Zdravstvo: u nekoliko država članica nedostatak osnovnog zdravstvenog osiguranja i dalje predstavlja ozbiljan problem. Primjerice, u Bugarskoj i Rumunjskoj polovina romskog stanovništva nema pristup osnovnom zdravstvenom osiguranju.
 • ·Stanovanje: romska kućanstva imaju sve bolji pristup osnovnim uslugama (vodi i električnoj energiji), posebice u Bugarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Češkoj, ali Romi u Portugalu, Češkoj i Španjolskoj sve se više suočavaju s diskriminacijom u pogledu pristupa stanovanju, uključujući socijalno stanovanje.

Komisija poziva na daljnje i usklađenije djelovanje na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. To uključuje, primjerice, uspostavljanje nacionalnih platformi za Rome na kojima bi se uz sudjelovanje svih aktera usustavio rad s romskim zajednicama. Države članice moraju kao prioritet odrediti suzbijanje diskriminacije i netrpeljivosti prema Romima te se usredotočiti na integraciju Romkinja, mladih Roma i romske djece. Tekst cjelovitog priopćenja:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2961_hr.htm

Objavljeno u Vijesti
Stranica 35 od 114

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas