Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2013

 

Iz prvih podataka vidljivo je da su izdaci EU-a za kolektivnu službenu razvojnu pomoć (koja obuhvaća institucije EU-a i države članice) 2015. porasli na 68 milijardi eura (povećanje od 15 posto u odnosu na 2014.) te je time zabilježen porast treću godinu za redom (i dosegnuta dosad najviša razina pomoći). Udio kolektivne službene razvojne pomoći u bruto nacionalnom dohotku (BND) EU-a iznosio je 2015. godine 0,47 posto, što je povećanje u odnosu na 0,43 posto 2014. To je znatno više od prosjeka država izvan EU-a koje su članice Odbora za razvojnu pomoć, a koji iznosi 0,21 posto razvojne pomoći u bruto nacionalnom dohotku. U svojem je komentaru na objavu podataka povjerenik EU-a za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica izjavio: „Činjenica da je EU i dalje vodeći donator službene razvojne pomoći jasno pokazuje našu odlučnu predanost financiranju razvoja i podupiranju novih ciljeva održivog razvoja. Suočeni s neviđenom migracijskom krizom 2015., EU i države članice uspjeli su povećati potporu izbjeglicama i razvojnu pomoć zemljama u razvoju. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i informativnom članku.

Objavljeno u Vijesti

 

Povjerenica Jourová komentirala je današnje predstavljanje glavnih zaključaka ovogodišnjeg Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u: „Iz četvrtog Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u vidljivo je da napori država članica za poboljšanje pravosudnih sustava i dalje polučuju rezultate. Ti su napori opravdani ključnom ulogom nacionalnih pravosudnih sustava u održavanju vladavine prava, provedbi zakonodavstva EU-a i stvaranju okruženja koje pogoduje ulaganjima.Pregledom stanja u području pravosuđa u EU-u za 2016. daje se usporedni uvid u učinkovitost, kvalitetu i neovisnost pravosudnih sustava država članica EU‑a. Cilj je tog pregleda takvim usporednim podacima pomoći nacionalnim tijelima u njihovim naporima usmjerenima na poboljšanje pravosudnih sustava. Pregled je dio europskog semestra, EU-ova godišnjeg postupka koordinacije gospodarskih politika kojemu je cilj potaknuti gospodarsku uspješnost i konkurentnost država članica. U svom četvrtom izdanju Pregled stanja u području pravosuđa prvi put obuhvaća rezultate anketa Eurobarometra provedenih radi detaljnijeg ispitivanja percepcije neovisnosti pravosuđa u EU‑u među građanima i poduzećima. U ovom se izdanju primjenjuju i novi pokazatelji, posebno za pravosudnu izobrazbu, ankete korisnika u državama članicama, dostupnost pravne pomoći i postojanje standarda kvalitete. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medijecijelom Pregledu za 2016.dokumentu s najčešćim pitanjimainformativnom članku i u videozapisukonferencije za medije. 

Objavljeno u Vijesti

8. travnja 2016. godine u Centru mladih, u poslijepodnevnim satima, EDIC Slavonski Brod u suradnji s Europskim domom Slavonski Brod, Međunarodnom mrežom ALTIUS i Informacijskim centrom za mlade BPŽ-a organizirao je trening Aktivno građanstvo za mlade, predstavnike srednjih škola s područja Brodsko-posavske županije, koji bi htjeli postati koordinatori strukturiranog dijaloga u svojim školama i zajednicama i na takav način doprinijeti provedbi 5. ciklusa strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj.

Nakon treninga prvu priliku za aktivno sudjelovanja i dijaloško propitivanje izazova koji ih sprječavaju u uspješnom uključivanju u raznoliku, povezanu i inkluzivnu Europu mladi će imati 5. svibnja 2016. godine. U okviru EU tjedna EDIC organizira susret mladih s Brankom Baričevićem, voditeljem Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Objavljeno u Vijesti

8. travnja 2016. godine u Centru mladih, u poslijepodnevnim satima, EDIC Slavonski Brod u suradnji s Europskim domom Slavonski Brod, Međunarodnom mrežom ALTIUS i Informacijskim centrom za mlade BPŽ-a organizirao je trening Aktivno građanstvo za mlade, predstavnike srednjih škola s područja Brodsko-posavske županije, koji bi htjeli postati koordinatori strukturiranog dijaloga u svojim školama i zajednicama i na takav način doprinijeti provedbi 5. ciklusa strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj.

Nakon treninga prvu priliku za aktivno sudjelovanja i dijaloško propitivanje izazova koji ih sprječavaju u uspješnom uključivanju u raznoliku, povezanu i inkluzivnu Europu mladi će imati 5. svibnja 2016. godine. U okviru EU tjedna EDIC organizira susret mladih s Brankom Baričevićem, voditeljem Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Objavljeno u Vijesti
Subota, 09 travnja 2016 14:32

Aktivno građanstvo i volonterizam

Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod, u suradnji s Europskim domom Slavonski Brod, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i ALTIUS mrežom organizirao jepredavanje za građane Aktivno građanstvo i volonterizam u petak, 8. travnja 2016., u prostorijama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu.

Sudionike predavanja i goste pozdravila je u ime Fakulteta, Irella Bogut, prodekanica za znanost Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, a u ime grada Slavonskog Broda, zamjenik gradonačelnika Hrvoje Andrić.

O potrebi aktivnog uključivanja svakog građanina u rješavanje problema od javnog značaja, posebice i sadašnje vrijeme koje karakteriziraju brojni  izazovi u svijetu i  u Europi govorila je Iva Sedlić.Istaknula je: „Europska unija promatra svakog građanina kao aktivnog člana te potiče i ohrabruje građanski aktivizam kroz posebne programe koji se bave pitanjima aktivnog građanstva - kapacitetom zajedničkog (su)upravljanja i pojedinačnog aktivizma.“

Filaretos Vourkos, KANE, Grčka, predstavio je  Altius, europsku mrežu za promociju aktivnog građanstva i volonterstva. Naglasio je kako je važno združeno djelovanje u razvijanju kapaciteta građana za uočavanje i rješavanje problema od javnog značaja, za nezavisno samorganiziranje na različite načine kako bi branili svoja prava, ostvarivali ovlaštenja i ispunjavali obveze u javnom poretku radi staranja o općem dobru na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini – izravno ili posredstvom izabranih predstavnika. S EU programima koji su velika podrška razvoju vještina i promicanju aktivnog građanstva sudionike je upoznala Silvana Oliveri, predstavnica talijanske organizacije YOUNET iz Bolonje. Posebno je izdvojila EU program u okviru kojeg je i kreirana mreža Altius: „Program Europa za građane je namijenjen promicanju aktivnog europskog građanstva s glavnim ciljem premošćivanja jaza između građana i Europske unije financijskim instrumentima koji promiču aktivno europsko građanstvo. Potiče suradnju između građana i organizacija iz različitih zemalja i olakšava razvoj osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima te promicati proces europskih integracija.“ 

Mogu li organizacije mladih doprinijeti boljem životu u malim gradovima? Valentin Fidoshev iz  bugarskog gradića Razloga, iznio je svoja iskustva i primjere dobre prakse svoje organizacije - International Initiatives for Cooperation.. Veliki broj konkretnih primjera građanskog aktivizma i volontiranja u Marseju predstavila je Naima Belmahi. Studente Fakulteta najviše su privukle lokalne aktivnosti za potporu mladima s manje mogućnostikoje osmišljava francuska organizacija Pistes Solidaires Mediterranee  i provodi u suradnji s brojnim drugim međunarodnim organizacijamaO tome kako se gradi aktivna lokalna zajednica u Latviji, govorila je Iveta Grudina,  predstavnica World Our Home organizacije.

U raspravi koja je slijedila po predavanjima razgovaralo se o važnosti volontira nja.  Jedna od članica Studentskog volonterskog kluba, oformljenog prošle godine na Fakultetu, rekla je:

Volontiranjem se mladi ljudi razvijaju u svim aspektima, stvara se mreža kontakata, te stječu vještine i sposobnosti potrebne za daljnje zaposlenje, ali se i povećava samopoštovanje osobe, kao i zadovoljstvo vlastitim životom. Iako se ističu mnoge prednosti volontiranja, rezultati istraživanja pokazuju da mladi ipak ne sudjeluju previše u volonterskim aktivnostima.

Stoga će današnje prezentacije i predavanja o građanskom aktivizmu i volonterstvu dobro doći nama, studentima Fakultete za odgojne i obrazovne znanosti. Vrlo je važna uloga Fakulteta i studentskih udruga da naknadno informiramo ostale studente o mogućnostima volontiranja i njihovim prednostima, te mogućnostima međusektorske suradnje u ostvarivanju i očuvanju općeg dobra.“

Objavljeno u Vijesti

 

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Junckerpozvao je poduzeća i ulagače iz cijelog svijeta da iskoriste Plan ulaganja za Europu. U govoru na konferenciji koju je organizirao Europski centar za političku strategiju predsjednik je izjavio: „Znamo da postoje dobri projekti koji čekaju financiranje. Znamo da postoje financijska sredstva koja čekaju dobre projekte. Zajedno se možemo pobrinuti da svi budu informirani o tome što im može ponuditi Europski fond za strateška ulaganja. Pošaljimo poruku ulagačima diljem svijeta: mi smo spremni, a oni su dobrodošli. U prvih devet mjeseci postojanja Europski fond za strateška ulaganja već je mobilizirao 76 milijardi eura novih ulaganja u 22 države članice EU-a, a zahvaljujući njemu 125 000 malih i srednje velikih poduzeća ima bolji pristup financiranju. Govor predsjednika Junckera na konferenciji „Europa kao ulagačka destinacija“ dostupan je na internetu, baš kao i govor potpredsjednikaKatainena koji je također govorio na toj konferenciji.
Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija donijela je komunikaciju kojom se pokreće postupak reforme zajedničkog europskog sustava azila te iznose mogućnosti za pravedan i održiv sustav raspodjele podnositelja zahtjeva za azil među državama članicama, daljnje usklađivanje postupaka i normi u području azila kako bi se ujednačili uvjeti u cijeloj Europi i tako smanjio utjecaj čimbenika koji privlače podnositelje zahtjeva u cilju smanjenja sekundarnih kretanja te jačanje mandata Europskog ureda za podršku azilu (EASO). Istovremeno, Komisija iznosi mjere za osiguravanje sigurnih i dobro organiziranih načina zakonite migracije u Europu. Objavljeni su priopćenje za medije te informativni članci o zajedničkom europskom sustavu azilazakonitoj migraciji i dublinskom sustavu.

Objavljeno u Vijesti

 

Oko tri četvrtine osoba u dobi od 25 do 64 godine koje žive u Europskoj uniji (EU) svoje zdravstveno stanje smatra vrlo dobrim ili dobrim, nešto manje od 20 posto zadovoljavajućim, a manje od 7 posto lošim ili vrlo lošim. Stupanj obrazovanja važan je socioekonomski faktor i kao takav utječe na zdravstveno stanje: dok tek nešto više od 60 posto stanovništva EU-a u dobi od 25 do 64 godine s niskim stupnjem obrazovanja svoje zdravstveno stanje smatra vrlo dobrim ili dobrim, taj se postotak u stanovnika s tercijarnim obrazovanjem penje do 85 posto. Takav je uzorak zabilježen u svim dobnim skupinama između 25 i 64 godine.

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 06 travnja 2016 04:26

Razvojni paket za Sudan

 

Tijekom svog današnjeg posjeta Sudanu povjerenik EU-a za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica razgovarao je o pojačanoj suradnji EU-a sa Sudanom na pitanjima od zajedničkog interesa. Predstavio je i posebnu mjeru za tu zemlju vrijednu 100 milijuna eura koja će se provesti u okviru Kriznog uzajamnog fonda EU-a za Afriku. Fond je osnovan prošle godine u cilju rješavanja nestabilnosti te temeljnih uzroka nezakonite migracije i prisilnog raseljavanja. Nova će financijska sredstva biti usmjerena na smanjenje siromaštva, promicanje mira i dobrog upravljanja, podršku otvaranju radnih mjesta i poboljšanje isporuke osnovnih usluga (npr. obrazovanja i zdravstvene zaštite) u područjima u kojima vlada nesigurnost ili su zahvaćena velikim migracijskim tokovima. U središtu pozornosti bit će periferna i ratna područja kao što su Darfur, istočni Sudan, prijelazna područja južnog Kordofana i Plavi Nil. Objavljeno je i priopćenje za medije.

Objavljeno u Vijesti

 

Europski centar za političke strategije (EPSC) u srijedu, 6. travnja 2016. održava konferenciju na visokoj razini o Europi kao ulagačkoj destinaciji. Na tom će se događanju, usmjerenom na ključni prioritet Junckerove Komisije, analizirati doprinos Plana ulaganja za Europu i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) gospodarskom oporavku Europe te poticanju inovacije, tehnologije i vještina. EFSU je dosad mobilizirao 76,1 milijardu eura dodatnih ulaganja u Europu, i to u 22 države članice, pri čemu se svakog mjeseca odobravaju novi projekti i dogovori o financiranju MSP-ova. Cijeli program dostupan je ovdje. Konferenciju možete pratiti na društvenim medijima putem oznaka #investEU i @ECThinkTank.

Objavljeno u Vijesti
Stranica 84 od 126

Kalendar događanja

« Travanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas