Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2013

 

U ponedjeljak, 4. siječnja na snagu su stupila nova pravila o otvaranju potpora za privatno skladištenje svinjskog mesa. Ta je mjera usmjerena na olakšavanje pritiska na tržište EU-a, koje se još uvijek nosi s posljedicama ruske zabrane uvoza iz veljače 2014., te sredstvima EU‑a pridonosi pokrivanju troškova skladištenja određenih proizvoda od svinjskog mesa na razdoblje od tri do pet mjeseci. Mjerom će biti obuhvaćena i svinjska mast, koja se prije u velikim količinama izvozila u Rusiju. Na internetu se redovito objavljuju novosti o stanju na tržištu svinjskog mesa.

Objavljeno u Vijesti

Od sutra, 9. siječnja sva tijela za alternativno rješavanje sporova imat će pristup novoj platformi Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta. Platforma će potrošačima i trgovcima omogućiti rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupnju jednim klikom miša. Bit će podržano rješavanje sporova vezanih uz kupnju kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu, i to bez potrebe za dugotrajnim i skupim sudskim postupkom. Komisija je prije mjesec dana predložila moderna pravila o digitalnim ugovorima radi pojednostavnjenja i promicanja pristupa digitalnom sadržaju i internetskoj prodaji diljem EU-a (priopćenje za medije), a novom internetskom platformom sada se jača povjerenje u kupnju putem interneta te tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a. Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema. Tijelima za alternativno rješavanje sporova platforma će biti otvorena od sutra kako bi im se omogućila registracija i upoznavanje platforme prije njezina otvaranja za potrošače i trgovce 15. veljače 2016. Države članice morale su odgovarajuća tijela obavijestiti do 9. siječnja. Internetski trgovci morat će na svojim web-stranicama istaknuti poveznicu na platformu za rješavanje sporova putem interneta. Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova, izjavila je: „Svaki treći potrošač naišao je tijekom prošle godine na problem prilikom kupnje na internetu. No četvrtina tih potrošača nije podnijela prigovor – uglavnom zato što su smatrali da je postupak predugačak ili da nije izgledno da će se problem riješiti. Uz novu internetsku platformu i potrošači i trgovci uštedjet će na vremenu. Sigurna sam da će se platforma intenzivno koristiti za rješavanje pritužbi potrošača. Dodatne informacije o alternativnom rješavanju sporova i rješavanju sporova putem interneta dostupne su ovdje. Internetska platforma bit će dostupna ovdje od 15. veljače.

Objavljeno u Vijesti

Europska komisija donijela je niz programa prekogranične suradnje za potporu socijalnom i gospodarskom razvoju regija s obje strane vanjskih granica EU-a u ukupnoj vrijednosti od milijardu EUR.

Europska komisija donijela je niz programa prekogranične suradnje za potporu socijalnom i gospodarskom razvoju regija s obje strane vanjskih granica EU-a u ukupnoj vrijednosti od milijardu EUR.

„Prekogranična suradnja ključna je za izbjegavanje stvaranja novih linija razdvajanja. Novim sredstvima dodatno će se pridonijeti integriranijem i održivijem regionalnom razvoju u susjednim pograničnim regijama te skladnijoj teritorijalnoj suradnji na vanjskim granicama EU-a”, izjavio je povjerenik za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn.

Zadovoljan sam da Europski fond za regionalni razvoj može doprinijeti zbližavanju EU-a i njegovih susjeda. Programi prekogranične suradnje konkretni su primjeri kako EU pomaže građanima u suočavanju sa zajedničkim izazovima, čime se stvara opipljiva solidarnost i poboljšava konkurentnost lokalnih gospodarstava." izjavila je povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu.

Ova vrsta prekogranične suradnje važan je element politike EU-a prema susjednim zemljama. U okviru te suradnje prednost će se dati projektima kojima se podupire održivi razvoj na vanjskim granicama EU-a kako bi se smanjile razlike u životnom standardu i rješavali zajednički izazovi koji postoje u tim regijama. Za svaki od programa države sudionice odabrale su najviše četiri prioriteta, primjerice razvoj malih i srednjih poduzeća, kultura, okoliš i klimatske promjene, borba protiv siromaštva, obrazovanje i istraživanja, energetika, pristupačnost te upravljanje granicama.

Novim financijskim paketom financirat će se projekti u 27 zemalja: Armeniji, Gruziji, Republici Moldovi, Ukrajini i Rusiji na istoku; Egiptu, Izraelu, Jordanu, Libanonu, Palestini i Tunisu te državama članicama EU-a (Bugarskoj, Cipru, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Latviji, Litvi, Malti, Poljskoj, Portugalu, Rumanjskoj i Švedskoj) te Norveškoj i Turskoj. Financiranje će se realizirati u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog instrumenta za susjedstvo. Ugovori o financiranju između partnerskih zemalja i EU-a finalizirat će se do kraja 2016. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem poziva na podnošenje prijedloga koji bi se trebali objavljivati tijekom 2016. ili početkom 2017. godine.

Objavljeno u Vijesti
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga* za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.*otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga i ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj
 
Objavljeno u Vijesti

U utorak 22. prosinca 2015. u Konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održana je svečanost potpisivanja ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Ugovor koji je potpisan za pilot fazu projekta iznosi više od 78 milijuna kuna, od čega se 85% iznosa financira iz Europskog socijalnog fonda, a preostalih 15% predstavlja nacionalno sufinanciranje. Cjelokupna pilot faza projekta uključuje i komplementarni pilot projekt sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te je za istu predviđen iznos od 300 milijuna kuna.

Važno je istaknuti da je ovaj ugovor tek dio velikog višegodišnjeg projekta čija ukupna vrijednost iznosi više od milijardu kuna, a koji će se financirati u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  te u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Zbog svoje kompleksnosti cjelokupni projekt cjelovite informatizacije procesa poslovanja škola i nastavnih procesa provodit će se u dvije faze – pilot faza (2015.-2018.) i faza široke nacionalne implementacije (2019.-2022.).

Kroz pilot fazu postavit će se temelj za izradu strategije za provedbu sustava digitalno zrelih škola te će se u drugoj fazi u projekt e-Škola uključiti dodatnih 50% svih osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske.

Što se tiče financiranja projekta u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. provodit će se aktivnosti vezane za organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte informacijsko-komunikacijskih tehnologija i to u obrazovnim i poslovnim procesima u odabranih 150 škola.

Projektom će se podržati podizanje razine digitalne zrelosti škola, pri čemu će u stručnom usavršavanju sudjelovati 2.500 odgojno-obrazovnih djelatnika, razvit će se 16 digitalnih obrazovnih sadržaja za predmete matematika, fizika, kemija i biologija te će škole dobiti podršku za unapređenje svoje digitalne zrelosti.

Također, što se tiče financiranja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, pilot škole koje sudjeluju u projektu opremit će se neophodnom infrastrukturom i IKT opremom, kao temeljni preduvjet za razvoj sustava digitalno zrelih škola što ujedno pridonosi jačanju kapaciteta obrazovnog sustava za osposobljavanje učenika za daljnje školovanje i tržište rada.

Korisnička institucija odgovorna za provedbu ovog projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet. Partneri na pilot projektu su Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, temeljem njihove uloge u obrazovnom sustavu određene zakonom, te Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, koji je odabran putem javnog poziva, kao ustanova s relevantnom ekspertizom u području informacijskih znanosti i e-učenja za provedbu dijelova projekta.

 Ugovor su potpisali prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr.sc.Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskoga sustava, Zvonimir Stanić, dipl.ing., ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet te gđa Martina Hundrić, pomoćnica ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 

 
Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 31 prosinca 2015 13:28

E-bilten, prosinac 2015.

Objavljeno u Publikacije

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Istarskom zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva organizira Radionicu za umrežavanje i izradu projektnih prijedloga za idući rok (1. ožujka 2016. godine) u sklopu programa Europa za građane 2014-2020.

Program Europa za građane 2014-2020 promiče aktivno europsko građanstvo te jačanje svih oblika građanske participacije, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitnim organizacijama (organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne i istraživačke institucije).

Program je podijeljen u dvije cjeline: 1. Europsko sjećanje i 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koja se sastoji od tri mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva.

Radionica će se održati u četvrtak, 14. siječnja 2016. godine, u Puli, u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc, Gajeva 3.  

Tijekom radionice predstavljena će biti struktura i sve mogućnosti financiranja sredstvima iz Programa te iskustva iz primjera dobre prakse. Drugi dio dana bit će namijenjem međusobnom umrežavanju sudionika/ca i osmišljavanju zajedničkih projektnih prijedloga. 

Poziv možete proslijediti svima za koje smatrate da bi im mogao biti interesantan.

Prijavite sudjelovanje najkasnije do ponedjeljka, 11. siječnja 2016. godine!

Objavljeno u Vijesti

Na sastanku na vrhu Enterprise 2020, održanom u Bruxellesu 17. studenog, Europska komisija i poslovni lideri pokrenuli su "Europski pakt za mlade" za poboljšanje partnerstva između poslovnog i obrazovnog sektora kako bi se mladim ljudima poboljšale šanse za dobivanje posla.
 


Pakt, pokrenut na inicijativu Europske poslovne mreže za društveno odgovorno poslovanje (CSR Europe), je apel svim:

  • poslovnim i socijalnim partnerima,
  • pružateljima obrazovanja i osposobljavanja

za razvijanje ili učvrščivanje partnerstva u potpori zapošljivosti i uključivanja mladih.

Podržat će se stvaranje 10 000 kvalitetnih poslovno-obrazovnih partnerstava, sa zajedničkim ciljem uspostavljanja najmanje 100 000 novih kvalitetnih pripravništva, izobrazbi ili početničkih radnih mjesta. Europska komisija pružit će tehničku podršku Paktu i pomoći sudionicima u njegovoj provedbi. Rezultati tog zajedničkog rada bit će predstavljeni na prvom sastanku na vrhu Enterprise-Education u prosincu 2017. godine.

Cilj je Pakta pomoći u izgradnji Europe za mlade i za inovacije stvaranjem pravedne kulture partnerstva između poduzetnika, obrazovanja i mladih. Ta bi partnerstva poboljšala kvalitetu osposobljavanja i vještina koje mladi ljudi mogu steći.

Primjeri:

  • inicijative koje podržavaju neformalno i informalno učenje,
  • projekti koji potiču naukovanje ili
  • projekti kojima je cilj učiniti privlačnijim učenje znanosti i tehnologije.

Partnerstva će također podržati europske nastavnike.

Više informacija: 
DG EMPL

Objavljeno u Vijesti

 

Europska komisija dodijelila je sredstva za krizne situacije Švedskoj (35 milijuna eura), Finskoj (8 milijuna eura) i Belgiji (5 milijuna eura) kako bi tim zemljama olakšala upravljanje velikim priljevom tražitelja azila. Sredstva su osigurana iz Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI). U sva tri slučaja sredstva će se koristiti za rješavanje neposrednih potreba tražitelja azila, uglavnom za smještaj i hranu. Time je ukupan iznos sredstava za krizne situacije dodijeljenih državama članicama EU-a ove godine premašio 222 milijuna eura (iz Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutarnju sigurnost). Krizna sredstva koja je dodijelila Komisija pridodat će se osnovnim dodijeljenim sredstvima u okviru nacionalnog programa FAMI-ja, iz kojih će Švedska dobiti 118,5 milijuna euraFinska 23,48 milijuna eura, a Belgija 89,25 milijuna eura za financiranje djelovanja povezanih s migracijama u razdoblju od 2014. do 2020. Pružanje hitne pomoći u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI) te Fonda za unutarnju sigurnost – granice i vize (ISF-B) jedna je od inicijativa Komisije za provedbu načela solidarnosti konkretnim i učinkovitim mjerama za rješavanje hitnih i posebnih potreba država članica koje su suočene s velikim pritiskom zbog migracija i azila. Dodatne informacije: Fond za azil, migracije i integraciju.

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 22 prosinca 2015 16:33

Poticanje kupnje putem interneta

 

U danas objavljenoj studiji iznosi se da nacionalni poštanski operateri naplaćuju gotovo pet puta veće cijene za prekograničnu dostavu paketa u odnosu na dostavu u tuzemstvu. Rezultati javnog savjetovanja Komisije o dostavi paketa, također objavljeni danas, potvrđuju da potrošače i maloprodajne trgovce još uvijek odvraćaju visoki troškovi prekogranične dostave i problemi s internetskim narudžbama koje obuhvaćaju dostavu paketa iz jedne države članice u drugu. Potrošači u EU-u mogli bi godišnje uštedjeti 11 milijardi eura kada bi mogli birati svu dostupnu robu i usluge pri kupnji putem interneta. Trenutačno 44 posto potrošača kupuje putem interneta u vlastitoj zemlji, no samo ih 15 posto naručuje putem interneta iz drugih država članica EU-a. Kao što je navedeno u strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta, Komisija namjerava prekograničnu dostavu paketa učiniti pristupačnijom te će u proljeće 2016. pokrenuti mjere usmjerene na poboljšanje transparentnosti cijena i regulatornog nadzora nad prekograničnim tržištem paketa. 

Objavljeno u Vijesti
Stranica 84 od 119

Kalendar događanja

« Travanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas