Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: Ponedjeljak, 18 svibnja 2015

Potrebne su daljnje mjere politika za povratak samoodrživog rasta. Danas je Europska komisija donijela preporuke po državama članicama o ekonomskoj politici za 2015. i 2016. te je od država članica zatražila da poduzmu mjere za otvaranje radnih mjesta i poticanje rasta.

Preporuke za Hrvatsku nalaze se ovdjepdf

Te preporuke odražavaju Komisijin ekonomski i socijalni plan. Od kada je Komisija na čelu s predsjednikom Junckerom preuzela dužnost u studenome 2014. i objavila svoj Godišnji pregled rasta 2015.pdf, taj plan bio je usredotočen na tri međusobno podupiruća stupa: 
poticanje ulaganja, provedba strukturnih reformi i primjena fiskalne odgovornosti.


Uspješna provedba preporuka po državama članicama za 2015. bit će ključna kako bi oporavak Europe u smislu otvaranja radnih mjesta i rasta bio održiv i manje ovisan o vanjskim, cikličkim čimbenicima koji ga trenutačno potiču.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „Jačanje europskog gospodarskog oporavka zahtijeva daljnje odlučne političke napore.Mnoge države članice suočene su s izazovima visokog javnog i privatnog duga, niske produktivnosti i nedostatka ulaganja, što za posljedicu ima visoku nezaposlenost i pogoršanje socijalnih uvjeta.Rješavanje tih izazova predmet je današnjih preporuka po državama članicama.Kako bi se potaknula nacionalna uključenost i provedba, ojačali smo suradnju s vladama, parlamentima i socijalnim partnerima, dok smo preporuke znatno pojednostavnili i fokusirali.”

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je:„Moramo u potpunosti iskoristiti ovaj gospodarski oporavak u nastajanju kako bismo Europljane opet vratili na radna mjesta.Države članice trebale bi iskoristiti pozitivni zamah i provesti strukturne reforme te se posebno usredotočiti na one koji su tijekom krize bili zanemareni, a posebno mlade i dugotrajno nezaposlene osobe.”

Pierre Moscovici, povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Danas od država članica tražimo da se pobrinu da gospodarski oporavak koji je u tijeku ne bude samo privremena promjena.Od prvog dana kada je Komisija predsjednika Junckera počela s radom naši su ekonomski prioriteti bili potaknuti ulaganja, pružiti potporu strukturnim reformama i osigurati primjenu odgovornih fiskalnih politika.U tim preporukama nije riječ o tome da Bruxelles drži prodike vladama, već o tome da se potaknu nacionalni napori za ostvarenje ciljeva koji su nam svima potrebni – otvaranje radnih mjesta i rast.”

Snažniji i jednostavniji europski semestar

Europska komisija uvela je niz promjena u postupak europskog semestra, EU-ova kalendara za koordinaciju ekonomskih politika, u cilju povećanja političke uključenosti i odgovornosti pri donošenju odluka na europskoj i nacionalnoj razini.

To uključuje:

- veću usredotočenost na prioritete godišnjeg pregleda rasta s manjim brojem preporuka o samo nekoliko ključnih prioritetnih područja djelovanja

- raniju objavu analiza stanja u državama članicama i europodručju kako bi se omogućila dublja rasprava o ključnim pitanjima s državama članicama i socijalnim partnerima

- intezivnije djelovanje na političkoj i tehničkoj razini radi rasprave o prošlim i budućim preporukama

- prilagođeni raspored kako bi se svim dionicima ostavilo više vremena za raspravu i dogovor o prioritetima iz europske perspektive te za usporedbu nacionalnih rezultata i prioriteta u tom svjetlu.

 

Preporuke po državama članicama za 2015.

Komisija izdaje preporuke za 26 država članica i europodručje u cjelini.[1]Te preporuke odražavaju sljedeće prioritete:

  • poticanje ulaganja za potporu budućem rastu; za to je potrebno ukloniti prepreke financiranju i pokrenuti projekte ulaganja te brzo provesti Komisijin plana ulaganja za Europu vrijedan 350 milijardi EUR
  • provedba ambicioznih strukturnih reformi na tržištima proizvoda, usluga i rada u cilju povećanja produktivnosti, konkurentnosti i ulaganja; poticanjem otvaranja radnih mjesta i rasta, tim će se reformama pridonijeti blagostanju i većoj socijalnoj pravednosti; reformama financijskog sektora olakšat će se pristup financiranju za ulaganja te umanjiti negativan učinak razduživanja u bankarskom, privatnom i javnom sektoru
  • provedba odgovornih fiskalnih politika kojima se postiže ravnoteža između kratkoročne stabilizacije i dugoročne održivosti; države članice s visokim deficitom ili razinama duga moraju uložiti dodatne napore za popravak svoje platne bilance, dok bi države članice koje raspolažu fiskalnim prostorom trebale poduzeti mjere za potporu produktivnim ulaganjima; promjenama u sastavu javnih financija trebalo bi se u većoj mjeri poticati rast
  • poboljšanje politike zapošljavanja i socijalne zaštite kako bi se građane tijekom cijelog njihova životnog vijeka osposobilo, podržavalo i zaštitilo te kako bi se osigurala snažnija socijalna kohezija kao ključna sastavnica održivog gospodarskog rasta.

Preporuke su utemeljene na detaljnoj analizi stanja u svakoj zemlji. Po mjeri izrađene smjernice rezultat su otvorenog dijaloga s državama članicama tijekom čitave godine. Posebno se naslanjaju na analizu iz Komisijinih izvješća po državama članicama, nacionalne programe reformi teprograme stabilnosti i konvergencije koje su države članice predstavile u travnju. Osim toga, u njima su uzeti u obzir i najnoviji podatci iz Komisijine proljetne prognoze Language icon EN.

U okviru današnjeg paketa Komisija je ujedno donijela i nekoliko odluka o javnim financijama država članica u okviruPakta o stabilnosti i rastu . One zajedno predstavljaju ambiciozan skup smjernica i prioriteta za gospodarstvo EU-a.

 

Stanje u državama članicama u odnosu na postupak zbog makroekonomskih neravnoteža

Kategorija MIP-a

I nema neravnoteža: Austrija, Češka, Danska, Estonija, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, Poljska, Slovačka

II neravnoteže koje zahtijevaju mjere politika i praćenje: Belgija, Nizozemska, Rumunjska**, Finska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

III neravnoteže koje zahtijevaju odlučne mjere politika i praćenje: Mađarska, Njemačka

IV neravnoteže koje zahtijevaju mjere politika i posebno praćenje: Irska, Španjolska, Slovenija

V prekomjerne neravnoteže koje zahtijevaju odlučne mjere politika i posebno praćenje: Bugarska, Francuska,Hrvatska, Italija, Portugal

VI prekomjerne neravnoteže koje zahtijevaju odlučne mjere politika i pokretanje postupka u slučaju prekomjernih neravnoteža:  -

Stanje u državama članicama u odnosu na Pakt o stabilnosti i rastu

I nema postupka u slučaju prekomjernog deficita: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Njemačka, Mađarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Rumunjska, Slovačka, Švedska

II ukidanje postupka u slučaju prekomjernog deficita: Malta, Poljska

III u tijeku je postupak u slučaju prekomjernog deficita: Hrvatska, Cipar, Francuska, Grčka, Irska, Portugal, Slovenija, Španjolska

novi rok: 2016./2017.: Ujedinjena Kraljevina

razmatranje pokretanja novog postupka u slučaju prekomjernog deficita: Finska

Daljnji postupak:

Ministri država članica EU-a raspravljat će o preporukama po državama članicama u lipnju prije nego što ih 25. i 26. lipnja podrže čelnici država i vlada EU-a. Preporuke će se formalno donijeti u srpnju. Tada provođenje preporuka ovisi o državama članicama, koje ih uključuju u svoje nacionalne politike i proračunske planove za 2015./2016.

Objavljeno u Vijesti

Kalendar događanja

« Listopad 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas