Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2014

Milijuni europskih građana putuju tijekom ljetnih praznika te Komisija stoga danas poziva na bolju primjenu i provedbu propisa EU-a o pravima putnika. Time Komisija ponovno potvrđuje svoju predanost da građanima osigura središnje mjesto u svojoj prometnoj politici kako je u novoj videoporuci objasnila povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc. Kako bi pomogla državama članicama da premoste nedostatke u provedbi, Komisija je danas donijela smjernice za tumačenje postojećih propisa primjenjivih na željeznički sektor. Povjerenica Violeta Bulc pozvala je i Vijeće da nastavi sa raspravama o novoj uredbi o pravima putnika u zračnom prometu. Priopćenje za tisak dostupno je na ENFR i DE.

Objavljeno u Vijesti

Komisija i Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) su izdale prve sigurnosne dozvole za 22 zračna prijevoznika iz trećih zemalja kojima se potvrđuje njihova usklađenost s europskim sigurnosnim normama. Te će dozvole biti važeće na cjelokupnom području EU-a. Od studenoga 2016. svi će operatori iz trećih zemalja morati imati te dozvole, bez obzira na to prometuju li njihovi avioni već prema EU-u. Novim sustavom nastoji se ostvariti dvostruki cilj: smanjiti birokratsko opterećenje zamjenom postojeće šume nacionalnih dozvola jedinstvenim dokumentom te zadržati najvišu razinu sigurnosti zračnog prometa u Europi. Tom je prilikom povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc izjavila: Novi sustav sigurnosnih dozvola ima nedvojbenu europsku dodanu vrijednost. Njime će se pojačati sigurnost Europljana zahtijevanjem od zračnih prijevoznika iz trećih zemalja čiji avioni lete u Europu da budu usklađeni s najviši sigurnosnim normama, usporedivima s onima kojih se u EU-u moraju pridržavati europski prijevoznici. Pristup „sve na jednom mjestu" znači smanjivanje birokratskog opterećenja i administrativnih troškova za zračne prijevoznike. Objavljeno je i priopćenje za medije na ENFR i DE.

Objavljeno u Vijesti

Slobodno kretanje: kraj prve faze tranzicijskog razdoblja za hrvatske radnike  

Prva faza tranzicijskog razdoblja za hrvatske radnike završila je 30. lipnja. Do tog su datuma države članice morale obavijestiti Komisiju hoće li zadržati ograničenja pristupa hrvatskim građanima zapošljavanju u sljedeće tri godine ili im žele u potpunosti otvoriti svoja tržišta rada. Belgija, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Njemačka i Španjolska odlučili su dopustiti građanima Hrvatske puni pristup svojim tržištima rada. Stoga će od 1. srpnja 2015. te države u cijelosti primjenjivati zakonodavstvo EU-a o slobodnom kretanju radnika. Povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Pozdravljam odluku nekoliko država članica o primjeni propisa o slobodnom kretanju na hrvatske radnike. To će omogućiti hrvatskim radnicima da u potpunosti iskoriste tu temeljnu slobodu, a koristit će i gospodarstvima zemalja domaćina. Kako bi u potpunosti iskoristili pravo na slobodu kretanja i mobilnost radnika, sustav mora biti pravedan, a takvim ga moraju doživljavati i građaniPoveznica na cjelovit tekst priopćenja za tisak na HR.

Objavljeno u Vijesti

Kolegij povjerenika je danas, 1. srpnja, održao prvu raspravu o Izvješću petorice predsjednika kako bi obilježili prvu fazu u jačanju europske ekonomske i monetarne unije (EMU). Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, na zahtjev sa sastanka na vrhu država europodručja u listopadu 2014. i Europskog vijeća u prosincu 2014., pripremio je izvješće Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije u suradnji s predsjedavajućim sastanka na vrhu država članica europodručja Donaldom Tuskom, predsjednikom Euroskupine Jeroen Dijsselbloem, predsjednikom Europske središnje banke Mariom Draghijem i predsjednikom Europskog parlamenta Martinom Schulzom. Izvješće je predstavljeno čelnicima EU-a na Europskom vijeću u lipnju. Valdis Dombrovskis, potpredsjednik nadležan za euro i socijalni dijalog, predstavio je povjerenicima prvi plan mjera koje će se poduzeti na temelju postojećih sporazuma kako bi se odgovorilo na izazove kojima se trenutačno suočava EMU. Izjavio je: Moramo ubrzati rad na jačanju ekonomske i monetarne unije. Komisija će ubrzo iznijeti konkretne prijedloge koji proizlaze iz Izvješća petorice predsjednika. Posebno namjeravamo ubrzati dovršetak Bankovne unije i osnažiti europski okvir upravljanja kako bismo povećali konvergenciju i konkurentnost. Komisija će se u nadolazećim tjednima i mjesecima savjetovati s državama članicama, Europskim parlamentom, Vijećem Europske unije i drugim europskim institucijama te poziva sve dionike da aktivno sudjeluju u dovršetku EMU-a. Poveznica na cjelovit tekst priopćenja za tisak na EN i izjava potpredsjednika Dombrovskisa bit će dostupna na internetu.

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 01 srpnja 2015 16:54

Ukidanje naknade za roaming...

Komisija pozdravila dogovor o ukidanju naknada za roaming i jamstvu otvorenog interneta

Veliki telefonski računi koji gutaju novac za ljetovanje ili pak internetska veza koja ne ispunjava očekivanja – sve će to uskoro biti stvar prošlosti. Europski parlament, Vijeće i Komisija su se dogovorili da će u srpnju 2017. ukinuti naknade za roaming te da će donijeti prva pravila o neutralnosti interneta koja će vrijediti u cijelom EU-u. Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije zadužen za digitalno jedinstveno tržište, pozdravio je dogovor: „Europljani već dugo zazivaju i čekaju ukidanje naknada za roaming i pravila o neutralnosti interneta. Nismo ih prečuli. Još uvijek nas očekuje mnogo posla na uspostavi digitalnog jedinstvenog tržišta. Naše planove za njegovo ostvarenje prošli su tjedan u potpunosti podržali šefovi država i vlada, pa rezultate ne bi trebalo dugo čekati." Günther H. Oettinger, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, izjavio je: „Pozdravljam današnji ključni dogovor kojim će se napokon ukinuti naknade za roaming te uspostaviti pragmatična pravila o neutralnosti interneta diljem EU-a. I jedno i drugo neophodno je i potrošačima i poduzećima u današnjem europskom digitalnom gospodarstvu i društvu. Na tim ćemo važnim osnovama temeljiti daljnji rad prilikom predstojećeg pregleda zakonodavstva EU-a u području telekomunikacija." Opisane mjere dopunit će ambiciozna revizija europskih pravila o telekomunikacijama koja će se provesti 2016. godine. Ta će reforma obuhvaćati djelotvorniju koordinaciju spektra na razini EU-a. Stvaranje odgovarajućih uvjeta za uspjeh digitalnih mreža i usluga ključni je cilj Komisijina plana za stvaranje digitalnog jedinstvenog tržišta. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i informativnom članku.

Objavljeno u Vijesti

Izvješće Komisije pokazuje da proračun EU-a pridonosi poticanju ulaganja, konkurentnosti i otvaranja radnih mjesta

Proračun EU-a pridonosi poticanju ulaganja i konkurentnosti gospodarstva EU-a te otvaranju radnih mjesta, pokazuje ovogodišnje evaluacijsko izvješće Europske komisije o financijama EU-a. U izvješću, koje se objavljuje svake godine u okviru postupka davanja razrješnice za izvršenje proračuna EU-a, navodi se da je svaki euro uložen iz proračuna EU-a u pilot-fazu Inicijative projektnih obveznica privukao devet eura dodatnih sredstava, da su Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond od 2007. do 2013. pridonijeli stvaranju 770 000 novih radnih mjesta diljem Europe te da je od 2007. do 2013. zahvaljujući sredstvima EU-a približno pet milijuna kućanstava dobilo širokopojasni pristup internetu. Time se građanima u manje razvijenim područjima olakšava povezivanje i poslovanje. Izvješće sadrži još primjera uspješne primjene proračuna EU-a. Njime se dopunjuje Objedinjeno izvješće o postignućima Komisije u području upravljanja za 2014., objavljeno početkom mjeseca.

Objavljeno u Vijesti

Europska komisija i Europski investicijski fond mobiliziraju 500 milijuna EUR u korist socijalnih poduzetnika i mikropoduzetnika

 

Radi promicanja zapošljavanja i rasta u Europi socijalnim poduzetnicima i mikropoduzetnicima uskoro će se omogućiti pristup financijskim sredstvima u iznosu većem od 500 milijuna EUR. To je rezultat novog mandatnog sporazuma koji su danas potpisali Europska komisija i Europski investicijski fond. Potpora će biti osigurana u okviru Programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije, kojim će se osigurati jamstva u iznosu od 96 milijuna EUR za razdoblje 2014. – 2020., čime bi se prema očekivanjima trebalo mobilizirati više od 500 milijuna EUR u kreditima. Program je namijenjen osobama koje žele pokrenuti ili dodatno razviti vlastito socijalno poduzeće ili mikropoduzeće, prije svega osobama koje se suočavaju s poteškoćama pri ulasku na tržište rada ili pri pristupu financiranju.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: „Naša financijska potpora pridonijet će otvaranju desetaka tisuća radnih mjesta. Jednostavnijim pristupom financiranju omogućit će se osnivanje novih, ali i rast postojećih poduzeća. Program koji danas pokrećemo jasan je znak Komisijine čvrste predanosti otvaranju radnih mjesta, poticanju rasta i poboljšanju socijalnih uvjeta.

Priopćenje za medije dostupno je na ENFR i DE.

Objavljeno u Vijesti

Europska komisija obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog trgovanja

Dana 26. lipnja obilježava se Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog trgovanja, koji je 1987. pokrenula Opća skupština Ujedinjenih naroda kako bi podsjetila na ciljeve država članica UN-a o uspostavi međunarodnog društva bez zlouporabe droga. Povodom obilježavanja tog dana Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) danas je pokrenuo ispitivanje pod nazivom „Borba protiv droga i europski grad" usmjereno na deset europskih prijestolnica koje su razvile posebnu strategiju za borbu protiv droga: Berlin, Bukurešt, Kopenhagen, Helsinki, Lisabon, Prag, Madrid, Stockholm, Beč i Varšava. Izvješćem su obuhvaćene četiri teme: povezanost urbanog prostora i uporabe droga, uporaba droga u poslovnom svijetu i rekreacijska uporaba droga, politike borbe protiv droga na razini grada te usklađivanje i financiranje politika na razini grada. „Svake se godine u Europi zabilježi milijun zapljena nedopuštenih droga, a internet prerasta u sve veći izvor nabave droga. Moramo udružiti snage na međunarodnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te na razini EU-a kako bismo se suočili s izazovima povezanima s drogama, spriječili uporabu droga, riješili problem s ovisnicima i prekinuli trgovanje drogama. Potreban nam je i brz i učinkovit sustav na razini EU-a  radi rješavanja izazova u pogledu novih psihoaktivnih tvari. Nadam se da će Parlament i Vijeće uspjeti ostvariti napredak u pregovorima o prijedlozima Komisije." rekao je Dimitris Avramopoulos, povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo. Europska komisija podnijela je u rujnu 2013. zakonodavni prijedlog kojim bi se EU ovlastio za brzo i učinkovito djelovanje u pogledu novih psihoaktivnih tvari. O prijedlogu trenutačno raspravljaju Parlament i Vijeće Europske unije, što je dio zakonodavnog postupka. Isto tako, 4. lipnja 2015. EMCDDA je objavio Europsko izvješće o drogama 2015.: trendovi i razvoj.

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 24 lipnja 2015 17:57

Pomoć Africi

EU povećao potporu Srednjoj Africi

Povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica potpisao je danas regionalni okvirni program (RIP) za Srednju Afriku u okviru jedanaestog Europskog razvojnog fonda (ERF). Program se odnosi na razdoblje 2014. – 2020 i iznosi 350 milijuna EUR. Povjerenik Mimica izjavio je: „Regionalna integracija održiva je samo ako dolazi iznutra. Ona je sredstvo za ispunjenje ciljeva politike utvrđenih u Sporazumu iz Cotonoua te za nastavak rezultata koje su Ekonomska zajednica Srednje Afrike i Komisija za ekonomsku i monetarnu zajednicu Srednje Afrike već postigli u područjima ekonomske i monetarne integracije, mira i sigurnosti, infrastrukture i okoliša te prirodnih resursa." Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Objavljeno u Vijesti

Europska komisija odobrila 40 milijuna eura za Fond za unutarnju sigurnost za policiju

Europska komisija odobrila je Godišnji program rada Fonda za unutarnju sigurnost za policiju za 2015. godinu u vrijednosti od 40 milijuna eura, što obuhvaća milijun eura predviđenih za hitnu pomoć. Kako bi se održala i poboljšala unutarnja sigurnost EU-a, EU će raditi na povećanju kapaciteta i pripravnosti država članica i EU-a na rizike i krize povezane s kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim materijalima te eksplozivima, kao i na poboljšanju zaštite i otpornosti ključne infrastrukture. Godišnji plan rada dopuna je nacionalnim programima, a pružat će podršku transnacionalnim inicijativama za borbu protiv organiziranog kriminala i kriminalnih mreža. Posebno će se usredotočiti na preprodaju droga i vatrenog oružja, krijumčarenje migranata i trgovinu ljudima u državama članicama EU-a smještenima duž krijumčarskih kanala te će se provoditi u suradnji s odgovarajućim trećim zemljama. Osim toga, predviđena su ulaganja u horizontalne alate za policijsku suradnju, primjerice razmjenu informacija i obuku. Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Avramopoulos izjavio je: U svijetu koji je sve globaliziraniji moramo biti sposobni uhvatiti se u koštac s transnacionalnim prijetnjama sigurnosti. Upravo je zbog toga Europska komisija iznijela Europski program sigurnosti te upravo zbog toga podržavamo osoblje, državnu upravu i policijska tijela u boljoj prekograničnoj suradnji te razmjeni informacija i najbolje prakse na svim razinama."

Objavljeno u Vijesti
Stranica 95 od 119

Kalendar događanja

« Srpanj 2015 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas