Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2015
U današnjem Godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a predstavlja se kako je Komisija 2018. pratila i osiguravala izvršenje prava EU-a. U Pregledu stanja na jedinstvenom tržištu, koji je također objavljen danas, ocjenjuje se uspješnost država članica EU-a/EGP-a na jedinstvenom tržištu EU-a te se utvrđuju nedostaci na kojima bi zemlje i Komisija trebale više raditi. Građani i poduzeća mogu se koristiti nizom prednosti jedinstvenog tržišta samo ako se zajednički dogovorena pravila stvarno provode. Komisija je u studenome 2018. predstavila novu procjenu preostalih prepreka na jedinstvenom tržištu i pozvala države članice da budu oprezne u provedbi i primjeni pravila EU-a te da se suzdrže od uvođenja novih prepreka. To se među ostalim odnosi na područja kao što su emisije iz automobila, e‑trgovina, društveni mediji i sektor usluga. Komisija i dalje osigurava pravilnu primjenu i pridržavanje pravila EU-a. Primjerice, 2018. odlučno je provodila pravila u nizu područja politike. Podržala je nacionalne i regionalne vlasti u provedbi pravila o čistom zraku i vodi. Uz to, poduzela je mjere protiv država članica koje nisu ispunile svoje obveze i provele pravila EU-a o evidenciji podataka o putnicima, borbi protiv terorizma i borbi protiv pranja novca. Osim toga, Komisija je upotrijebila izvršne ovlasti kad neke zemlje EU-a nisu dovoljno brzo reagirale kako bi poboljšale pristup osoba s invaliditetom internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama.
Objavljeno u Vijesti
Nakon ostavke Andrusa Ansipa i Corine Creţu radi preuzimanja dužnosti zastupnikâ u Europskom parlamentu predsjednik Juncker odlučio je njihove portfelje privremeno dodijeliti potpredsjedniku Šefčoviču odnosno povjereniku Hahnu. Andrus Ansip dosad je radio kao potpredsjednik za digitalno jedinstveno tržište, dok je Corina Creţu bila zadužena za regionalnu politiku. S obzirom na svoje iskustvo potpredsjednika zaduženog za energetsku uniju i voditelja projektnih timova, potpredsjednik Šefčovič ima potrebna stručna znanja i mrežu kontakata koji ga čine idealnom osobom za osiguravanje kontinuiteta u portfelju digitalnog jedinstvenog tržišta u ovom prijelaznom razdoblju. Povjerenik Hahn, zadužen za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju, u svom je prethodnom mandatu u Europskoj komisiji bio zadužen za regionalnu politiku te stoga ima potrebno znanje i kontakte za privremeno upravljanje portfeljem regionalne politike. Sve navedeno u skladu je s člankom 17. stavkom 6. Ugovora o Europskoj uniji i stavkom 248. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, prema kojima predsjednik odlučuje o ustrojstvu Europske komisije. Predsjednik Juncker jutros je o navedenoj privremenoj organizaciji posla obavijestio Europski parlament i premijera Anttija Rinnea, čija zemlja trenutno predsjedava Europskim vijećem, te potpredsjednika Šefčoviča i povjerenika Hahna.
Objavljeno u Vijesti
Građani i poduzeća u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji te Srbiji od danas će manje plaćati korištenje mobilnih telefona u roamingu u regiji. Cijene roaminga na području zapadnog Balkana osjetno će se smanjiti: pozivi će pojeftiniti do osam puta, a cijena prijenosa podataka u prosjeku će se smanjiti s 3 EUR/MB na 0,20 EUR/MB. Novi regionalni sporazum o roamingu prvi je korak u uvođenju regionalnog „roaminga kao kod kuće“. Novo smanjenje troškova roaminga planira se 1. siječnja 2020. Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Marija Gabriel izjavila je: „Regionalni sporazum o roamingu konkretan je znak regionalne suradnje i integracije. Zadovoljna sam što je Europska komisija bila u prilici poduprijeti taj proces iskustvom stečenim prilikom uvođenja pravila o roamingu kao kod kuće u EU-u. Pozdravljam činjenicu da su svi partneri u regiji pokazali političku volju da dovrše pregovore i provedu sporazum u djelo u planiranom roku. Glavni cilj sporazuma jest dobrobit građana i poduzeća na zapadnom Balkanu.“ Ministri zemalja zapadnog Balkana sporazum su potpisali 4. travnja u Beogradu. Riječ je o važnom postignuću Digitalne agende za zapadni Balkan, koju je Europska komisija pokrenula u lipnju 2018. Dodatne informacije o digitalnoj povezanosti u regiji dostupne su u informativnom članku.
Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 01 srpnja 2019 06:09

Dijalog s građanima u Rimu

Građani Hrvatske i Italije imat će priliku nastaviti započetu raspravu o budućnosti Europe u Rimu, 2. srpnja 2019. u okviru europske platforme „Dijalog s građanima“ Europska komisija je pokrenula niz preko-graničnih „Dijaloga s građanima“ kako bi poduprla oblikovanje europskog javnog mnijenja i građanima ponudila priliku za raspravu o budućnosti Europe gdje će iskazati svoja stajališta i prosudbe o pitanjima koja se tiču njihove budućnosti - budućnosti Europske unije. U organizaciji Informacijskih centara Europe Direct (European Direct Information Centre- EDIC) Splita, Molisea, Abruzzo Nord-Ovesta, Chietia i Parco Della Maiellae, posljednji prekogranični dijalog Hrvatske i Italije održat će se u Rimu, u utorak 2. srpnja 2019. s početkom u 11:00 pa sve do 17:00 sati, u Salla della Protomoteca, na adresi Musei Capitolini, Campidoglio, 00186 Rim RM. Rasprava će se nastaviti nizom radionica od 14 do 16:30 sati. Dijalog s građanima otvorit će Maja Orel Schwarz, zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Zagrebu i voditeljica odjela za političko izvještavanje, i Beatrice Covassi, voditeljica Predstavništva Europske komisije u Italiji, a predavanje će održati Alessandro Giordani, voditelj odjela „Građanski kontakt“ u Glavnoj upravi Europske komisije za komunikaciju. Demokratski standardi i pogodnosti proizašli iz jedinstvenog tržišta danas su realnost u kojoj uživaju svi građani Europske unije. Zato je u fokusu triju preko-graničnih dijaloga Hrvatske i Italije budućnost Europe onako kako ju vide njeni građani, a pogotovo mladi kojima Europska unija pruža brojne mogućnosti za osobni razvoj u svim područjima.
Objavljeno u Vijesti
28. lipnja 2009. održana konferencija "Produbljivanje ekonomkse i monetarne unije: potrebne mjere i reforme” u Kući Europe, Zagreb, u organizaciji EDIC-a Slavonski Brod i Predstavništva EK u Hrvatskoj. Konferencija je dio je projekta Citizens’ Reflections on the Future of Europe - FuturEU Povod za održavanje konfencije o gospodarskoh I monetarnoj unij je taj što je jedan od deset Junckerovih političkih prioriteta za njegova mandata bio je jačanje gospodarske i monetarne unije kao sredstva za više radnih mjesta, rast, ulaganje, socijalnu pravednost i gospodarsku stabilnost, ekonomsku konvergenciju i financijsku stabilnost za članove europodručja, kao i za EU u cjelini. U posljedenje vrijeme postignut je znatan napredak u jačanju europodručja, europsko gospodarstvo raste već sedmu godinu zaredom, stupanj je zaposlenosti na visokoj ravini, europska ekonomska i monetarna unija ostvarila je stabilnost veću nego ranije. Uklonjeni su brojni nedostaci koji su otkriveni tijekom gospodarske, financijske i socijalne krize u razdoblju nakon 2007. Unatoč tome, još se mora učiniti puno toga. U prvom panelu konferencije govorilo se o mjerama i reformama koje se trebaju poduzeti da bi se produbila ekonomska I monetarna unija,o uvođenju eura u Hrvatsku, budućnosti fiskalne unije, uključujući predstavljanje najboljih praksi bitnih za razvoj određenih dijelova Europske unije. Predstavljena su i iskustva pojedinih novih država članica EU o političkim i ekonomskim aspektima pridruživanja euro zoni. O ovmi temama raspravljali su u prvomm dijelu konferencije panelisti - dr. Ante BAJO, Institut za javne financije, dr. Teodora KALEYENSKA, EDC / Univerzitet Veliko Turnovo, dr. Višnja SAMARDŽIJA, Institut za razvoj i međuarodne odnose i Frank VAN DRIESSCHE, SRSS, Europska komisija. Moderator konferencije je dr. Hrvoje BUTKOVIĆ iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Uslijedila je rasprava tijekom koje su sudionicima dani odgovori na neka od ovih pitanja: zašto je važna jedinstvena valuta i koordinacija izrade ekonomskih politika? Koja su to važna obilježja eura/valute da bi je tržišni sudionici koristili kao alternativua američkom dolaru? Koji sektori su glavni pokretači upotreba eura? Postoji li prostor da se njegova upotreba dodatno poveća u nekim drugim sektorima? Hrvatska i uvođenje eura kao valute – prednosti I nedostataci? Koje su koristi od uvođenja eura vladama, poduzećima i potrošačima? Koja su glavna obilježja proračunskog instrumenta za konvergenciju i konkurentnost?Koje su potrebne izmjene Ugovora o Europskom stabilizacijskom mehanizmu, kako bi se osigurao zaštitni mahanizam za jedinstveni sanacijski fond u vidu kreditne linije? Što je to bankarska unija? Uvođenje zajedničkog sustava osiguranja depozita za europodručje? Što se čini kako si se smanjio rizik u financijskom sustavu? Što je novo napravljeno u izgradnji unije tržišta kapitala i jačanju međunarodne uloge eura? U drugom panelu međunarodne konferencije "Deepening the economic and monetary union: the necessary measures and reforms", održana je interaktivna radionica za mlade "Citizens' Reflection on Future of the EU - Different Aspects", koju je vodila Iva Sedlić iz EDIC-a Slavonski Brod. Mladi su raspraljali u tematskim skupinama o najvažnijim europskim političkim temama utvrđenim u Bijeloj knjizi za budućnost Europe i drugim tematskim dokumentima, a posebno onima koje se odnose na status i budućnost mladih. Analizirani su ciljevi Europske strategije za mlade za period od 2019. do 2027. godine, koji su produkt prošlog ciklusa strukturiranog dijaloga; bazirani su na stavovima i mišljenjima više od 50 tisuća mladih iz EU, nadopunjuju strategiju i predstavljaju viziju Europe kakvu žele mladi.
Objavljeno u Vijesti
Europska komisija danas je imenovala g. Ogniana Zlateva kao novog voditelja Predstavništva Komisije u Zagrebu (Hrvatska), koji će svoju novu dužnost preuzeti 1. srpnja 2019. G. Zlatev preuzima dužnost g. Branka Baričevića, koji postaje savjetnik predsjednika Junckera za pripremu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovini 2020. 1. Novi voditelj Predstavništva Komisije u Zagrebu G. Zlatev, koji je bugarski državljanin, trenutačno je voditelj Predstavništva Europske komisije u Sofiji, Bugarska. Riječ je o iskusnom stručnjaku u području komunikacija s gotovo tridesetogodišnjim radnim iskustvom, koji je u zadnjih šest godina obavljanjem svoje dužnost u Predstavništvu u Sofiji, a posebno tijekom bugarskog predsjedanja Vijećem EU-a 2018., uspješno pridonio radu Komisije. G. Zlatev dobro je upoznat s pitanjima EU-a te posjeduje izuzetne vještine upravljanja i znatno stručno znanje u području razvoja medija, jugoistočne Europe i zapadnog Balkana. Govori bugarski, engleski, ruski, hrvatski, makedonski i srpski jezik. Diplomirao je na Sveučilištu Sveti Kliment Ohridski u Sofiji i završio magisterij iz klasične filologije. Nakon toga stekao je kvalifikacije u području političke komunikacije, odnosa s medijima i razvoja medija, izbornih kampanja i upravljanja nevladinim organizacijama. G. Zlatev posjeduje izvrsne komunikacijske vještine. Europskoj komisiji pridružio se 2011. kada je postao načelnik Odjela za komunikaciju pri Glavnoj upravi za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost. Prije toga obavljao je dužnost člana upravnog odbora Bugarske nacionalne televizije te osnovao i vodio Centar za razvoj medija u Bugarskoj. K tome, bio je jedan od osnivača, a i predsjednik, Jugoistočne europske mreže za profesionalizaciju medija, koja okuplja 15 medijskih centara i instituta iz regije. Bio je direktor Informacijskog centra Instituta Otvoreno društvo u Sofiji, voditelj centra BBC-ja u Bugarskoj i voditelj za razmjenu u uredu British Councila u Bugarskoj. Radio je i kao konzultant za međunarodne institucije (UNESCO, OESS, Svjetska banka) u jugoistočnoj Europi, na zapadnom Balkanu i drugdje. Od 2014. član je Europske udruge direktora komunikacija i predsjednik Udruženja komunikatora javnog sektora zemalja jugoistočne Europe. 2. Savjetnik za potporu pri hrvatskom predsjedanju Vijećem EU-a Europska komisija danas je imenovala g. Baričevića kao predsjednikova savjetnika za pitanja povezana s pripremom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a. G. Baričević bio je voditelj Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013. kada je Hrvatska postala 28. država članica EU-a. Pridružio se Europskoj komisiji nakon što je od 2005. do 2012. za Ministarstvo vanjskih poslova obnašao dužnost voditelja Misije Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu. Prethodno je radio u različitim diplomatskim misijama Hrvatske (u SAD-u, Cipru i Portugalu). Prije diplomatske karijere, nakon pohađanja studija u Zagrebu, New Yorku i Münchenu, g. Baričević bio je liječnik. Europska komisija stoga će se nastaviti oslanjati na njegovo golemo diplomatsko iskustvo i potporu u tom važnom razdoblju. Kontekst Europska komisija ima predstavništva u svim državama članicama EU-a te regionalne urede u Barceloni, Belfastu, Bonnu, Cardiffu, Edinburghu, Marseilleu, Milanu, Münchenu i Wrocławu. Predstavništva Komisije su oči, uši i glas Komisije na terenu u svim državama članicama EU-a. Surađuju s nacionalnim tijelima i dionicima te informiraju medije i javnost o politikama EU-a. Predstavništva izvješćuju sjedište Komisije o značajnim kretanjima u državama članicama. Od početka mandata Junckerove Komisije voditelje predstavništava imenuje predsjednik Komisije kao svoje političke predstavnike u državi članici u koju su upućeni.
Objavljeno u Vijesti
Konferencija Economic and Monetary Union održava se 28. 6. u Kući Europe, A. Cesareca 4, Zagreb, s početkom u 10 sati. U provm panelu govornici će i predstaviti najnovije informacije o monetarnoj uniji i mogućnosti uvođenju eura u Hrvatsku, o budućnosti fiskalne unije te o ekonomskim reformama, uključujući predstavljanje najboljih praksi bitnih za razvoj određenih dijelova Europske unije. Nakon predavanja i stanke za osvježenje, održat že se interaktivna radionica Citizens’ Reflections on the Future of Europe - na kojoj bi sudionici raspravljali o najvažnijim europskim političkim temama utvrđenim u Bijeloj knjizi za budućnost Europe i drugim tematskim dokumentima. Citizens' Reflections on the Future of EU (FutureEU Project) EUROPE FOR CITIZENS Strand 2: Democratic engagement and civic participation 2.3: Civil Society Projects „Deepening the economic and montery union: the necessary measures and reforms“ House of Europe, Representation of European Comission in Croatia 28th June, 2019, Zagreb, Croatia AGENDA 09:30 – 10:00 Registration of the participants 10:00– 10:15 Welcome Speech Maja OREL-SCHWARZ, Deputy head of European Commission representation in Croatia Teodora KALEYNSKA, project coordinator, Veliko Turnovo University, European Information Centre, Bulgaria Iva SEDLIĆ, Information Centre Europe Direct Slavonski Brod 10:15 – 12:00 1st Panel Discussion: Deepening the economic and montery union: the necessary measures and reforms Ante BAJO, Institute of Public Finance Teodora KALEYENSKA, Veliko Turnovo University, European Information Centre, Bulgaria Višnja SAMARDŽIJA, Institute for Development and International Relations Frank VAN DRIESSCHE, SRSS, European Comission 12:00 – 12:30 Coffee Break 12:30 – 14:00 2nd Panel Discussion: Citizens' Reflection on Future of the EU - Different Aspects (Interactive Workshop) Iva SEDLIĆ, Europe House Slavonski Brod / Europe Direct Slavonski Brod 14:00 – 14:30 Closing Remarks
Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 20 lipnja 2019 05:13

30. obljetnica aktivnosti Jean Monnet

Komisija slavi 30. obljetnicu aktivnosti Jean Monnet kojima se promiču europski studiji u cijelom svijetu Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics danas je domaćin događaja na visokoj razini kojim slavimo 30 godina izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u području studija o EU-u. Aktivnosti Jean Monnet dio su programa Erasmus+. Posvećene su promicanju izvrsnosti u europskim studijima na visokoškolskoj razini diljem svijeta te povezivanju članova akademske zajednice, istraživača i tvoraca politika. U razdoblju od 1989. do 2019. više od 1000 sveučilišta iz oko 100 zemalja dobilo je potporu u okviru aktivnosti Jean Monnet, što im je omogućilo da ponude module europskih studija kao dio svojih kurikuluma. Od toga sada profitira 300 000 studenata svake godine. Povjerenik Navracsics izjavio je: Trideset godina aktivnosti Jean Monnet slavimo u vrijeme kada su one potrebnije nego ikada. Njima se stvara znanje koje jača Europsku uniju i povećava razumijevanje europske integracije, osobito među mladima. Sljedeći je korak proširenje tih aktivnosti na škole. Učenje o Europskoj uniji od najranije dobi pridonijet će osnaživanju mladih kako bi postali informirani građani aktivni u demokratskim procesima kojima se oblikuje budućnost Europe. Aktivnosti Jean Monnet pomažu nam da europski projekt učinimo opipljivijim i otpornijim. Dodatne informacije dostupne su ovdje.
Objavljeno u Vijesti
Europska komisija jučer je objavila svoju ocjenu nacrta planova država članica za provedbu ciljeva energetske unije EU-a, a posebno dogovorenih energetskih i klimatskih ciljeva EU-a za 2030. U Komisijinoj ocjeni iznosi se da je u nacionalnim planovima već i sada vidljiv znatan uložen trud, ali i upućuje na područja u kojima ima prostora za poboljšanja, posebno u pogledu ciljanih i individualiziranih politika kako bi se osiguralo ostvarivanje ciljeva za 2030. i dugoročno ostalo na putu prema klimatskoj neutralnosti. Europska unija prvo je veliko gospodarstvo koje je svoje obveze na temelju Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama prenijelo u obvezujuće zakonodavstvo, a ovo je prvi put da su države članice pripremile nacrte integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Međutim, u tim planovima nisu postavljeni dovoljno visoki ciljevi za uvođenje obnovljivih izvora energije i povećavanje energetske učinkovitosti. Za ostvarivanje ukupnih EU-ovih klimatskih i energetskih ciljeva općenito će trebati podići ljestvicu. Potpredsjednik za energetsku uniju Maroš Šefčovič izjavio je: Ovim se prvim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima energetska unija ostvaruje na nacionalnoj razini. Države članice, isto kao i EU, predstavile su svoje integrirane politike za klimatsku i energetsku tranziciju s desetogodišnjim predviđanjima. Sve su države članice, u relativno kratkom vremenskom roku, sastavile vrlo dobre nacrte, ali nijedan nacrt nije savršen. Konačni planovi trebaju biti gotovi do kraja godine, a naše preporuke usmjerene su na područja gdje treba još rada: na primjer, veća ambicioznost, detaljnije razrađena politika, jasnije utvrđene potrebe za ulaganjima i usmjeravanje veće pažnje na socijalnu pravdu. Jasnoća i predvidljivost stvarne su konkurentske prednosti europske energetske i klimatske politike. Iskoristimo ovu priliku na najbolji način i kvalitetno podržimo države članice u finalizaciji nacionalnih planova.
Objavljeno u Vijesti
Danas je u Bruxellesu službeno otvoreno trinaesto izdanje Europskih dana razvoja, glavnog globalnog foruma o suradnji i razvoju. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker održao je uvodni govor na svečanosti otvaranja. Tema ovogodišnjih Europskih dana razvoja jest „Smanjenje nejednakosti: stvaranje svijeta u kojem nitko nije isključen“. Na događanju se okupilo više od 8000 dionika iz više od 140 zemalja svijeta, uključujući šefove država i vlada, stručnjake, predstavnike nevladinih organizacija, utjecajne osobe i mlade lidere. Predsjednik Juncker obvezao se na jačanje borbe protiv nejednakosti te je izjavio: „Solidarnost i jednakost – to je naša svakodnevna dužnost. Politike rasta, planovi razvoja konkurentnosti, programi ulaganja – svi oni imaju samo jedan cilj: ponovno postaviti ljude u središte društva i nikoga ne ostaviti za sobom.“ Danas u 16 sati povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu Pierre Moscovici sudjelovat će u okruglom stolu na visokoj razini na temu promicanja uključivog rasta. Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Marija Gabriel sudjelovat će u okruglom stolu na visokoj razini na temu Afrike i premošćivanja digitalnog jaza: digitalizacija i tehnologija za uključivi rast. Naposljetku, u 18.45 povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides sudjelovat će u raspravi o pretvaranju uključivosti u humanitarnim situacijama u stvarnost. Na marginama događanja povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica najavio je jučer europski doprinos od 7,3 milijuna eura za potporu lokalnim zajednicama u Butanu. U veljači 2019. potpisan je mirovni sporazum između vlade i oružanih skupina u Banguiju, a danas će povjerenik Mimica najaviti produljenje uzajamnog fonda Bêkou za Srednjoafričku Republiku do kraja 2020. Kasnije tijekom dana potpisat će i sporazum o doprinosima sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi se poboljšao pristup zdravstvenim uslugama u više od 80 zemalja u razvoju u Africi, na Karibima, na Pacifiku i u Aziji. Fotografije i videozapisi događanja bit će dostupni na internetskim stranicama Europskih dana razvoja i putem servisa EbS. Uključite se u razgovor na Twitteru uz oznake #EDD19 #ThinkTwice.
Objavljeno u Vijesti
Stranica 2 od 121

Kalendar događanja

« Svibanj 2014 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas