Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: prosinca 2015

Europska komisija obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog trgovanja

Dana 26. lipnja obilježava se Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog trgovanja, koji je 1987. pokrenula Opća skupština Ujedinjenih naroda kako bi podsjetila na ciljeve država članica UN-a o uspostavi međunarodnog društva bez zlouporabe droga. Povodom obilježavanja tog dana Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) danas je pokrenuo ispitivanje pod nazivom „Borba protiv droga i europski grad" usmjereno na deset europskih prijestolnica koje su razvile posebnu strategiju za borbu protiv droga: Berlin, Bukurešt, Kopenhagen, Helsinki, Lisabon, Prag, Madrid, Stockholm, Beč i Varšava. Izvješćem su obuhvaćene četiri teme: povezanost urbanog prostora i uporabe droga, uporaba droga u poslovnom svijetu i rekreacijska uporaba droga, politike borbe protiv droga na razini grada te usklađivanje i financiranje politika na razini grada. „Svake se godine u Europi zabilježi milijun zapljena nedopuštenih droga, a internet prerasta u sve veći izvor nabave droga. Moramo udružiti snage na međunarodnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te na razini EU-a kako bismo se suočili s izazovima povezanima s drogama, spriječili uporabu droga, riješili problem s ovisnicima i prekinuli trgovanje drogama. Potreban nam je i brz i učinkovit sustav na razini EU-a  radi rješavanja izazova u pogledu novih psihoaktivnih tvari. Nadam se da će Parlament i Vijeće uspjeti ostvariti napredak u pregovorima o prijedlozima Komisije." rekao je Dimitris Avramopoulos, povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo. Europska komisija podnijela je u rujnu 2013. zakonodavni prijedlog kojim bi se EU ovlastio za brzo i učinkovito djelovanje u pogledu novih psihoaktivnih tvari. O prijedlogu trenutačno raspravljaju Parlament i Vijeće Europske unije, što je dio zakonodavnog postupka. Isto tako, 4. lipnja 2015. EMCDDA je objavio Europsko izvješće o drogama 2015.: trendovi i razvoj.

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 24 lipnja 2015 17:57

Pomoć Africi

EU povećao potporu Srednjoj Africi

Povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica potpisao je danas regionalni okvirni program (RIP) za Srednju Afriku u okviru jedanaestog Europskog razvojnog fonda (ERF). Program se odnosi na razdoblje 2014. – 2020 i iznosi 350 milijuna EUR. Povjerenik Mimica izjavio je: „Regionalna integracija održiva je samo ako dolazi iznutra. Ona je sredstvo za ispunjenje ciljeva politike utvrđenih u Sporazumu iz Cotonoua te za nastavak rezultata koje su Ekonomska zajednica Srednje Afrike i Komisija za ekonomsku i monetarnu zajednicu Srednje Afrike već postigli u područjima ekonomske i monetarne integracije, mira i sigurnosti, infrastrukture i okoliša te prirodnih resursa." Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Objavljeno u Vijesti

Europska komisija odobrila 40 milijuna eura za Fond za unutarnju sigurnost za policiju

Europska komisija odobrila je Godišnji program rada Fonda za unutarnju sigurnost za policiju za 2015. godinu u vrijednosti od 40 milijuna eura, što obuhvaća milijun eura predviđenih za hitnu pomoć. Kako bi se održala i poboljšala unutarnja sigurnost EU-a, EU će raditi na povećanju kapaciteta i pripravnosti država članica i EU-a na rizike i krize povezane s kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim materijalima te eksplozivima, kao i na poboljšanju zaštite i otpornosti ključne infrastrukture. Godišnji plan rada dopuna je nacionalnim programima, a pružat će podršku transnacionalnim inicijativama za borbu protiv organiziranog kriminala i kriminalnih mreža. Posebno će se usredotočiti na preprodaju droga i vatrenog oružja, krijumčarenje migranata i trgovinu ljudima u državama članicama EU-a smještenima duž krijumčarskih kanala te će se provoditi u suradnji s odgovarajućim trećim zemljama. Osim toga, predviđena su ulaganja u horizontalne alate za policijsku suradnju, primjerice razmjenu informacija i obuku. Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Avramopoulos izjavio je: U svijetu koji je sve globaliziraniji moramo biti sposobni uhvatiti se u koštac s transnacionalnim prijetnjama sigurnosti. Upravo je zbog toga Europska komisija iznijela Europski program sigurnosti te upravo zbog toga podržavamo osoblje, državnu upravu i policijska tijela u boljoj prekograničnoj suradnji te razmjeni informacija i najbolje prakse na svim razinama."

Objavljeno u Vijesti

Komisija okupila vjerske vođe kako bi raspravljali o temi „Živjeti zajedno, a razmišljati različito"

Europska komisija bila je domaćin godišnjeg sastanka na visokoj razini s vjerskim vođama. Prvi potpredsjednik Frans Timmermans primio je potpredsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija te petnaestero vjerskih vođa iz kršćanskih, židovskih, muslimanskih, hinduističkih, budističkih i mormonskih vjerskih zajednica. Na ovogodišnjem sastanku raspravljalo se o temi „Živjeti zajedno, a razmišljati različito". Tom je prilikom prvi potpredsjednik Timmermans izjavio: „Ovaj dijalog nikad nije bio važniji. Naša društva suočavaju se s velikim promjenama, a crkve i religije spadaju u dionike koji mogu imati važnu ulogu u promicanju socijalne kohezije i premošćivanju podjela. Danas okupljene vođe Europska komisija smatra partnerima jer mogu podijeliti svoja iskustva u borbi protiv fundamentalizma i diskriminacije te u izgradnji uzajamnog povjerenja i razumijevanja." U 12 sati održana je konferencija za medije koja se prenosila uživo putem servisa EbS. Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 22 lipnja 2015 15:10

Promicanje integracije energetskih tržišta EU-a

Energetska unija: promicanje integracije energetskih tržišta EU-a

Europska komisija i zemlje iz regije Baltičkog mora danas su potpisale memorandum o razumijevanju glede modernizacije i jačanja Pana interkonekcije baltičkog energetskog tržišta. Istodobno je trinaest europskih zemalja potpisalo deklaraciju o regionalnoj suradnji u području sigurnosti opskrbe električnom energijom na europskom unutarnjem tržištu, što je ključna sastavnica energetske unije te neophodno za jamstvo neprekinute opskrbe energijom i cijene koje su pristupačne potrošačima. Nakon toga je uslijedilo potpisivanje političke deklaracije Petostranog energetskog foruma. Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: „Današnji sporazumi prvi su ključan korak. Njima se daje politička podrška snažnijoj energetskoj suradnji u Europi. Zemlje potpisnice odlučne su poboljšati sigurnost opskrbe daljnjom integracijom tržišta. To je jedna od glavnih sastavnica energetske unije, jednog od ključnih prioriteta Junckerove Komisije. Države članice danas počinju usklađivati djelovanja i surađivati na pronalaženju jeftinijih i djelotvornijih rješenja. Gdje ima volje, ima i načina. Države članice danas su pokazale volju." Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medijePolitičke izjave dostupne su na web-stranicama Glavne uprave za energetiku. Sve informacije o strategiji energetske unije dostupne su na internetu.

Objavljeno u Vijesti
Petak, 19 lipnja 2015 15:44

EU statistika

EUROSTAT: stopa zaposlenosti u europodručju veća za 0,1 posto, a u području EU28 za 0,3 posto

U usporedbi s prethodnim tromjesečjem u prvom tromjesečju 2015. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1 posto u europodručju (EA19) i za 0,3 posto u području EU28, pokazuju nove procjene nacionalnih računa koje je objavio Eurostat, statistički ured Europske unije. U četvrtom tromjesečju 2014. godine stopa zaposlenosti u europodručju povećala se za 0,1 posto, a u području EU28 za 0,2 posto. Navedeni su podaci desezonirani. U usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine u prvom tromjesečju 2015. stopa zaposlenosti povećala se za 0,8 posto u europodručju te za 1,1 posto u području EU28, dok je promjena u četvrtom tromjesečju 2014. iznosila 0,9 posto odnosno 1,1 posto. Eurostat procjenjuje da je u četvrtom tromjesečju 2015. u području EU28 bilo zaposleno 228,1 milijun osoba, od kojih je 150,3 milijuna bilo u europodručju. Navedeni su podaci desezonirani. Ti tromjesečni podaci o zaposlenosti daju sliku inputa rada koja je u skladu s podacima o proizvodnji i dohotku u nacionalnim računima. Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

EUROSTAT: omjer razlike u potrošnji po glavi stanovnika u državama članicama EU-a gotovo jedan naprama tri

Stvarna pojedinačna potrošnja mjera je materijalnog blagostanja kućanstava. Prema prvim preliminarnim procjenama za 2014., stvarna pojedinačna potrošnja po glavi stanovnika izražena u standardima kupovne moći u državama članicama varirala je od 49 posto do 140 posto prosjeka Europske unije. U deset država članica 2014. zabilježena je stvarna pojedinačna potrošnja po glavi stanovnika iznad prosjeka EU-a. Najviša razina zabilježena je u Luksemburgu, 40 posto iznad prosjeka EU-a. U Njemačkoj i Austriji potrošnja je bila više od 20 posto iznad prosjeka. Slijede Danska, Belgija, Švedska, Ujedinjena Kraljevina, Finska, Francuska i Nizozemska, u kojima je zabilježena potrošnja 10 posto do 15 posto iznad prosjeka EU-a. U dvanaest država članica stvarna pojedinačna potrošnja po glavi stanovnika bila je između prosjeka EU-a i trideset posto ispod prosjeka. U Italiji, Irskoj, na Cipru i u Španjolskoj potrošnja je bila do 10 posto ispod prosjeka EU-a, dok su Grčka, Portugal i Litva bili 10 posto do 20 posto ispod prosjeka. Malta, Češka, Poljska i Slovenija bile su 20 posto do 30 posto ispod prosjeka. U šest država članica zabilježena je stvarna pojedinačna potrošnja po glavi stanovnika za više od 30 posto manja od prosjeka EU-a. Estonija, Latvija i Mađarska bile su 30 posto do 40 posto ispod prosjeka, dok je u Hrvatskoj i Rumunjskoj stvarna pojedinačna potrošnja po glavi stanovnika bila 40 posto do 45 posto ispod prosjeka EU-a, a Bugarska je bila na približno 50 posto ispod prosjeka. Navedene podatke o stvarnoj pojedinačnoj potrošnji po glavi stanovnika, izražene u standardima kupovne moći, objavio je Eurostat, statistički ured Europske unije. Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Objavljeno u Vijesti

EU dodjeljuje nagrade za kulturnu baštinu za 2015. te povećava financiranje novih istraživanja o zaštiti povijesnih znamenitosti

Europska komisija i Europa Nostra večeras će na svečanosti u Oslu dobitnicima dodijeliti nagrade EU-a za kulturnu baštinu za 2015. godinu. Povjerenik Tibor Navracsics, europski povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, bit će jedan od domaćina događanja te će tom prilikom izjaviti: „Večeras ćemo se prisjetiti iznimnih primjera kulturne baštine iz čitave Europe. Pritom je naglasak na našoj zajedničkoj prošlosti, no isto tako na očuvanju njezina društvenog i gospodarskog potencijala te poboljšanju kvalitete života u našim regijama i gradovima." Komisija je istodobno objavila i odluku o povećanju dostupnih financijskih sredstava za istraživanja vezana uz kulturnu baštinu u okviru Obzora 2020., EU-ova programa za financiranje istraživanja i inovacija, kako bi se bolje iskoristile povezane prilike za ulaganje. Carlos Moedas, povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije, izjavio je: „Tijekom sljedeće dvije godine želimo ulaganja u istraživanje i inovacije povezane s kulturnom baštinom povećati na više od 100 milijuna eura iz programa Obzor 2020." Tu odluku podržava i izvješće o korištenju kulturne baštine za boljitak Europe, koje je sastavila stručna skupina pod predsjedanjem Philippea Busquina, bivšeg povjerenika za istraživanje, znanost i tehnologiju te bivšeg zastupnika u Europskom parlamentu, a povjereniku Moedasu bit će službeno uručeno 19. lipnja 2015.

Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 18 lipnja 2015 17:38

5000. dodjela bespovratnih sredstava EU-a

Povjerenik Moedas i Europsko istraživačko vijeće obilježili 5000. dodjelu bespovratnih sredstava EU-a

16. lipnja će se na simboličnoj svečanosti potpisivanja 5000. put dodijeliti bespovratna sredstva Europskog istraživačkog vijeća (ERC). Svečanost će se održati u knjižnici Solvay, a prisutan će biti Carlos Moedas, povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije. Titulu jubilarne dobitnice bespovratnih sredstava ponijet će dr. Iva Tolić iz Instituta Ruđer Bošković, čija istraživanja pridonose razvoju novih oblika liječenja karcinoma. Riječ je o važnom trenutku u osmogodišnjem postojanju Europskog istraživačkog vijeća, koje je Komisija osnovala radi jačanja znanstvene izvrsnosti u Europi. ERC raspolaže proračunom od 13 milijardi eura iz programa EU-a Obzor 2020. za razdoblje od 2014. do 2020., a koristi ga kako bi vrhunske znanstvenike nagradio za rad na najodvažnijim istraživačkim idejama kojima se pomiču granice znanja. PovjerenikMoedas izjavio je: Počašćen sam i ponosan što sudjelujem u obilježavanju ovog važnog trenutka za ERC, organizaciju otvorenu za najtalentiranije osobe iz čitavoga svijeta, bez obzira na nacionalnost, spol i dob. ERC je najbolji primjer činjenice da se ulaganje u izvrsne znanstvenike isplati jer su njihova istraživanja od ključne važnosti za poticanje inovacija, stimuliranje gospodarstva i poboljšanje našeg svakodnevnog života. Čestitam primateljici bespovratnih sredstava Ivi Tolić, sjajnom primjeru izvrsnog znanstvenika čiji projekt mnogo obećava u području istraživanja karcinoma." Svečanost počinje u 18.30 te će se prenositi uživo putem servisa EBS. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 18 lipnja 2015 13:33

EU statistika

EUROSTAT: gotovo trećina EU-ove trgovine uslugama 2014. bila je sa SAD-om

Tijekom proteklih pet godina EU-ova međunarodna trgovina uslugama znatno se povećala. EU-ov izvoz usluga u ostatak svijeta povećao se za 29 posto, s 568,7 milijardi eura 2010. na 734,8 milijardi eura 2014., dok se uvoz povećao tek neznatno manje (za 27 posto), s 458,0 milijardi eura na 583,4 milijarde eura. U skladu s navedenim, od 2010. do 2013. suficit EU-a u trgovini uslugama kontinuirano se povećavao, sa 110,7 milijardi eura na 178,1 milijardu eura, da bi se 2014. smanjio na 151,4 milijarde eura. Godine 2014. glavni EU-ov partner u izvozu usluga bio je SAD (193,6 milijardi eura, odnosno 26 posto izvoza izvan EU-a), daleko ispred Švicarske (103,5 milijardi eura, 14 posto), Kine (31,7 milijardi eura, 4 posto), Rusije (28,9 milijardi eura, 4 posto) i Japana (25,6 milijardi eura, 3 posto). Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Objavljeno u Vijesti

Provedba Europskog programa sigurnosti

Europska komisija prije dva dana je napravila novi korak u provedbi svog prioriteta sprječavanja i suzbijanja terorizma u okviru Europskog programa sigurnosti. Donijela je dva prijedloga odluka Vijeća kojima bi se Komisiju ovlastilo da u ime Europske unije potpiše Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju terorizma te Dodatni protokol uz Konvenciju. Donošenje Dodatnog protokola važan je korak u jačanju europskog odgovora na terorizam, a osobito na prijetnje koje predstavljaju strani teroristički borci. Komisija će u potpunosti uzeti u obzir Protokol prilikom predstojeće procjene učinka Okvirne odluke Vijeća o suzbijanju terorizma iz 2008., koja je najavljena u Europskom programu sigurnosti, a u cilju ažuriranja Odluke tijekom 2016. U Protokol su ugrađene neke odredbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2178(2014.) o stranim terorističkim borcima, primjerice kriminalizacija putovanja u treće zemlje radi terorizma (npr. radi sudjelovanja u obuci za teroriste), sudjelovanje u djelovanjima terorističkih skupina i podvrgavanje obuci radi terorističkog djelovanja. Odredbama se od svih potpisnika traži da odrede stalne kontaktne točke koje će omogućivati brzu razmjenu informacija o osobama za koje se sumnja da putuju u inozemstvo radi terorizma. Europska unija dosad nije potpisala ni Konvenciju ni njezin Dodatni protokol, iako je neke od njihovih odredbi ugradila u Okvirnu odluku o terorizmu iz 2008. Budući da je Protokol dodatak Konvenciji, Komisija želi istodobno potpisati oba dokumenta te se nada brzom donošenju obiju predloženih odluka Vijeća, čime bi se otvorio put provedbi odgovarajućih odredbi.

Objavljeno u Vijesti
Stranica 96 od 120

Kalendar događanja

« Lipanj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas