Europe Direct Slavonski Brod - Sadržaj izdvojen po datumu: Četvrtak, 02 ožujka 2017
Četvrtak, 02 ožujka 2017 15:59

EU vijesti

Komisija predstavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe: putovi za jedinstvo EU-a s 27 država članica

Kao što je predsjednik Juncker najavio u govoru o stanju Unije 2016., Europska komisija jučer je predstavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe, koja je doprinos Komisije sastanku na vrhu u Rimu koji će se održati 25. ožujka 2017. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Prije 60 godina osnivači Unije odlučili su ujediniti kontinent snagom zakona umjesto oružanim snagama. Možemo biti ponosni na sve što smo otada postigli. Naš najcrnji dan u 2017. još uvijek će biti mnogo svjetliji od bilo kojeg koji su naši preci proveli na ratištu. Obilježavanje 60. obljetnice ugovora iz Rima pravi je trenutak da ujedinjena Europa s 27 država članica stvori viziju za vlastitu budućnost. Vrijeme je za vodstvo, ujedinjenost i zajedničku odlučnost. U Komisijinoj Bijeloj knjizi predstavlja se niz različitih putova kojima bi ujedinjena Europa s 27 država članica mogla krenuti. To je početak, a ne kraj procesa i nadam se da će se sada pokrenuti iskrena i sveobuhvatna rasprava. Forma će zatim slijediti funkciju. Budućnost Europe u našim je rukama.″ Dodatne informacije:Bijela knjiga Europske komisije o budućnosti Europe;Web-mjesto:60 godina EU-a;Europska priča: 60 godina zajedničkog napretka;Govor o stanju Unije 2016. predsjednika Junckera:Prema boljoj Europi – Europi koja štiti, osnažuje i brani

Predsjednik Juncker u službenom posjetu Sloveniji radi predstavljanja Bijele knjige o budućnosti Europe

Predsjednik Jean-Claude Juncker danas i sutra boravi u službenom posjetu Ljubljani, gdje će zajedno sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom sudjelovati u dijalogu s građanima. Predsjednik Juncker, kojega na ovom putovanju prati povjerenica Violeta Bulc, sastat će se s premijerom Cerarom na radnom ručku, nakon kojega će u 15 sati dati zajedničku izjavu za medije koja će se prenositi uživo putem servisa EbS. Predsjednik i premijer zatim će u 17 sati održati dijalog s građanima na kojem će s više od 400 sudionika razgovarati o prilikama koje EU nudi mladima te o smjeru razvoja Unije tijekom sljedećih godina. Bit će to prvi dijalog s građanima predsjednika Junckera nakon jučerašnjeg predstavljanja Bijele knjige o budućnosti Europske unije u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Bijela knjiga trebala bi poslužiti kao katalizator za sveobuhvatnu raspravu diljem Europe o tome kako bi se EU trebao razvijati kao unija 27 država članica. Dijalog s građanima prenosit će se uživo putem servisa EbS i Facebooka. U petak će se predsjednik Juncker sastati sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom i predsjednikom slovenskog parlamenta Milanom Brglezom. U 11.25 predsjednik Juncker i predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani prisustvovat će otvaranju Kuće Europske unije u Ljubljani, nakon čega će se pridružiti premijeru Ceraru na neformalnom ručku.

Europski migracijski program: Komisija predstavlja nove mjere za učinkovitu i vjerodostojnu politiku EU-a u pogledu vraćanja

Nakon što je na sastanku na vrhu održanom 3. veljače 2017. na Malti naglašena potreba za revizijom politike EU-a u pogledu vraćanja, Komisija danas predstavlja ažurirani Akcijski plan EU-a o vraćanju i niz preporuka državama članicama za učinkovitije postupke vraćanja.Mjere koje Komisija predlaže sastoje se od praktičnih koraka s izravnim učinkom. Usmjerene su na uklanjanje nedostataka te na strogu i realističnu primjenu postojećih pravila kako bi u praksi dala rezultate, pri čemu se poštuju temeljna prava.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: Intenzivno radimo na partnerskoj suradnji sa zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama. Kako bismo u tome uspjeli, moramo poboljšati i svoje interne postupke te osigurati da se sve osobe kojima nije potrebna međunarodna zaštita brzo i humano vrate. I dalje želimo pružati pomoć onima kojima je međunarodna zaštita potrebna. Dužni smo pred njima, pred svojim partnerima izvan EU-a i pred svojim građanima zauzeti jasan stav: ako vam je potrebna pomoć, pomoći ćemo vam, ali ako nije, morate se vratiti. Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos rekao je: Moramo zaštititi one kojima je pomoć potrebna, ali moramo i vratiti one koji nemaju pravo ostati u EU-u, a pritom u potpunosti poštovati temeljna prava i načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Ako osiguramo brzo vraćanje nezakonitih migranata, nećemo samo smanjiti pritisak na sustave azila u državama članicama i osigurati odgovarajuće kapacitete za zaštitu onih kojima je uistinu potrebna zaštita, nego ćemo poslati jasnu poruku da se opasna nezakonita putovanja u EU ne isplate. Današnjim Akcijskim planom i Preporukom Komisija pruža potporu državama članicama u njihovim nastojanjima da ubrzaju vraćanje, što su zahtijevali čelnici EU-a na sastanku na vrhu na Malti.

Unatoč napretku u provedbi mjera u okviru Akcijskog plana EU-a o vraćanju iz 2015. i dalje je potrebno odlučnije djelovati da bi se stope vraćanja znatno povisile. Trenutačni migracijski izazovi zahtijevaju temeljitu procjenu načina na koje se države članice mogu koristiti postojećim pravnim, operativnim i financijskim instrumentima EU-a za uspješnije vraćanje. Brži postupci, strože mjere protiv bježanja, multidisciplinarni pristup nacionalnih tijela te bolja suradnja i koordinacija država članica također mogu doprinijeti učinkovitijoj politici vraćanja, a da se ne naruši zaštita temeljnih prava. Komisija posebno preporučuje da države članice:

 • ·poboljšaju koordinaciju svih službi i tijela koji sudjeluju u postupku vraćanja u svim državama članicama do lipnja 2017. radi osiguravanja svih potrebnih vještina i znanja za učinkovito vraćanje uz istodobno poštovanje prava povratnika
 • ·smanje neučinkovitost skraćenjem rokova za žalbe, sustavnim izdavanjem odluka o vraćanju bez datuma isteka valjanosti te spajanjem odluka o prestanku zakonitog boravka s izdavanjem odluke o vraćanju kako se posao ne bi udvostručavao
 • ·spriječe zlouporabu sustava tako da iskoriste mogućnost procjene zahtjeva za azil ubrzanim postupkom ili, kad to smatraju primjerenim, postupcima na granici ako se sumnja da je zahtjev za azil podnesen samo da bi se odgodila provedba odluke o vraćanju
 • ·spriječe bježanje zadržavanjem osoba koje su primile odluku o vraćanju, a koje daju naslutiti da odluku neće poštovati, npr. odbijaju surađivati u postupku identifikacije ili se nasilno ili prijevarom opiru vraćanju
 • ·povećaju učinkovitost postupaka vraćanja i odluka o vraćanju
 • ·uspostave operativne programe potpomognutog dobrovoljnog povratka do 1. lipnja 2017. i osiguraju dostatnu informiranost o dobrovoljnom povratku i programima potpomognutog dobrovoljnog povratka i reintegracije.

U ažuriranom Akcijskom planu o vraćanju utvrđuju se koraci svake etape postupka vraćanja kako bi se na razini EU-a i u suradnji sa zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama uklonile glavne prepreke povratku. Mjere predložene na razini EU-a uključuju:

 • ·veću financijsku potporu državama članicama, odnosno 200 milijuna eura 2017. za mjere država članica u pogledu vraćanja te za određene zajedničke europske aktivnosti u pogledu vraćanja i reintegracije
 • ·poboljšanje razmjene informacija radi provedbe vraćanja prikupljanjem aktualnih informacija na nacionalnoj razini i njihovom razmjenom u okviru postojećeg integriranog sustava za praćenje vraćanja migranata te bržim donošenjem prijedloga za reformu Schengenskog informacijskog sustava i Eurodaca te za uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) u EU-u i sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)
 • ·razmjenu najbolje prakse kako bi se osigurala usklađenost i dosljednost reintegracijskih paketa u svim državama članicama te kako bi se izbjeglo da zemlje podrijetla daju prednost vraćanjima iz zemalja koje nude bolje reintegracijske pakete ili da se nezakoniti migranti pokušavaju domoći što boljeg paketa
 • ·punu potporu koju državama članicama pruža Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, koja će morati pojačati pomoć prije vraćanja, povećati osoblje u odjelu za pružanje pomoći pri vraćanju te uspostavitimehanizam komercijalnih letova za financiranje vraćanja do lipnja, a do listopada i ubrzati osposobljavanje tijela trećih zemalja za vraćanje
 • ·svladavanje poteškoća pri ponovnom prihvatu nastojanjem da se što prije zaključe pregovori o sporazumima o ponovnom prihvatu s Nigerijom, Tunisom i Jordanom te poticanjem suradnje s Marokom i Alžirom
 • ·koordinirano i učinkovito korištenje kolektivnih prednosti u sklopu Partnerskog okvira primjenomprilagođenog pristupa trećim zemljama kako bi se zajedničkim snagama upravljalo migracijama te dodatno poboljšala suradnja u pogledu vraćanja i ponovnog prihvata (vidjeti i današnje izvješće o provedbi Partnerskog okvira: IP/17/402).

Dodatne informacije:Pitanja i odgovori: Trenutačno stanje u pogledu vraćanja i ponovnog prihvata;Preporuka o učinkovitijoj provedbi vraćanja;Komunikacija: Akcijski plan o vraćanju;Prilog Akcijskom planu o vraćanju;Priopćenje za tisak: Komisija poziva na više zalaganja za provedbu mjera solidarnosti u okviru Europskog migracijskog programa

Komisija poziva na ubrzanu provedbu mjera u skladu s Partnerskim okvirom za migracije te na poduzimanje daljnjih mjera duž središnje sredozemne rute

Uoči sastanka Europskog vijeća koji će se održati sljedeći tjedan, Komisija i visoka predstavnica / potpredsjednica iznose treće izvješće o napretku koji je ostvaren u sklopu Partnerskog okvira za migracije te izvješćuju o prvim koracima za provedbu mjera duž središnje sredozemne rute.Uoči sastanka Europskog vijeća koji će se održati sljedeći tjedan, Komisija i visoka predstavnica / potpredsjednica iznose treće izvješće o napretku koji je ostvaren u sklopu Partnerskog okvira za migracije te izvješćuju o prvim koracima za provedbu mjera duž središnje sredozemne rute, u skladu s Izjavom iz Malte od 3. veljače i Zajedničkom komunikacijom od 25. siječnja. Konkretan napredak postignut je u suradnji s pet afričkih prioritetnih zemalja: Etiopijom, Nigerom, Nigerijom, Malijem i Senegalom, no potrebno je pojačati napore kako bi se ostvarili zadani ciljevi. Duž središnje sredozemne rute intenzivira se rad na poboljšanju upravljanja migracijama, spašavanju života, jačanju borbe protiv krijumčara i trgovaca ljudima te zaštiti potrebitih migranata te povećanju broja preseljenja i potpomognutog dobrovoljnog vraćanja, uz puno poštovanje EU-ova humanitarnog imperativa i ljudskih prava.Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednica Komisije Federica Mogherini izjavila je: „Partnerstvo je ključna riječ u svim politikama Europske unije: zajedno s našim partnerima suočavamo se s glavnim izazovima današnjice. Partnerski okvir i koraci predviđeni u Deklaraciji iz Malte omogućuju istinski sveobuhvatnu migracijsku politiku, utemeljenu na partnerstvu te podržanu potrebnim ulaganjima i resursima; sve to omogućuje nam da i dalje, zajedničkim naporima, spašavamo živote, razbijamo kriminalne mreže, osiguravamo ljudima bolju budućnost i zajedno kontroliramo migracijske tokove na održiv i human način uz poštovanje ljudskog dostojanstva.”

Nakon pokretanja Partnerskog okvira u lipnju 2016. postignut je niz važnih rezultata. U tijeku je suzbijanje krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima te pružanje pomoći migrantima. Primjerice, u Nigeru se broj migranata u centrima koje vodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) 2016. udvostručio i iznosio gotovo 15 000. Potpomognuto je dobrovoljno vraćanje gotovo 5000 osoba u njihove matične zajednice, a potporu općem napretku Nigera osigurava devet projekata u okviru Uzajamnog fonda EU-a za Afriku. Nastavljeni su pregovori s Nigerijom o sporazumu o ponovnom prihvatu u cilju njegova sklapanja do lipnja 2017. Prihvaćeni su dodatni projekti za Senegal i Mali kojima se podupiru reintegracija i otvaranje radnih mjesta. Pripremaju se dodatni programi za potporu izbjeglicama i zajednicama domaćina za Etiopiju, a europski časnici za vezu zaduženi za migracije raspoređeni su u svih pet prioritetnih zemaljaU okviru Uzajamnog fonda EU-a za Afriku u prosincu 2016. dogovorena su ukupno 42 nova programa u vrijednosti od 587 milijuna eura, pa se ukupni broj prihvaćenih projekata povećao na 106, a njihova ukupna vrijednost premašila je 1,5 milijardu eura. Uzajamni fond EU-a djeluje u 26 zemalja i trenutačno raspolaže s više od 2,5 milijarde eura, uključujući 152 milijuna eura na koje su se dosad obvezale države članice EU-a i drugi donatori.

Uz rad na Partnerskom okviru, povećana je usredotočenost na središnju sredozemnu rutu. Malteško predsjedništvo Europskog vijeća provodi predložene mjere u okviru provedbenog plana u bliskoj suradnji s Komisijom, visokom predstavnicom i državama članicama.

Prvenstvo ima upravljanje migracijskim tokovima duž središnje sredozemne rute, pa je za 2017. mobilizirano 200 milijuna eura za projekte povezane s migracijama, posebice u Libiji. Cilj je smanjiti broj prelazaka granica i nastaviti spašavati živote na moru, intenzivirati borbu protiv krijumčara i trgovaca ljudima, zaštititi migrante, povećati broj preseljenja i promicati potpomognute dobrovoljne povratke te upravljanje migracijskim tokovima na južnoj libijskoj granici. Intenzivirana je i koordinacija s međunarodnim partnerima kao što su UNHCR i IOM. Primjerice, u okviru Uzajamnog fonda EU-a za Afriku ugovoreno je da IOM provodi humanitarni povratak u zemlje podrijetla i reintegraciju za početni broj od 5000 migranata u Libiji. Tijekom 2017., do sada je ponuđena pomoć za 560 blokiranih migranata.Od iznimne je važnosti nastaviti suradnju s Egiptom, Tunisom i Alžirom, među ostalim u okviru regionalnih inicijativa kao što je mreža Seahorse za Sredozemlje. U provedbi su ključne operacije i misije u okviru ZSOP-a, posebice operacija EUNAVFOR MED Sophia i EUBAM Libija. U operaciji Sophia završen je prvi paket osposobljavanja za 93 službenika libijske obalne straže i mornarice te je započeto provođenje drugog paketa. Komisija ga nadopunjuje proširenjem specijalističkog osposobljavanja za službenike libijske obalne straže i mornarice u okviru operacije Seahorse, a do srpnja 2017. planira se 15 novih osposobljavanja. Dodatne informacije: Treće izvješće o napretku Partnerskog okvira s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa.

EUROSTAT: siječanj 2017. u odnosu na prosinac 2016. – industrijske proizvođačke cijene u europodručju veće za 0,7 posto, u području EU28 za 0,8 posto

U usporedbi s prosincem 2016. u siječnju 2017. industrijske proizvođačke cijene u europodručju (EA19) povećale su se za 0,7 posto, a u području EU28 za 0,8 posto, pokazuju procjene Eurostata, statističkog ureda Europske unije. U prosincu 2016. cijene u europodručju povećale su se za 0,8 posto, a u području EU28 za 0,9 posto. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

EUROSTAT: siječanj 2017. – stopa nezaposlenosti u europodručju 9,6 posto, u području EU28 8,1 posto

U siječnju 2017. desezonirana stopa nezaposlenosti u europodručju (EA19) iznosila je 9,6 posto, što je stabilno u odnosu na prosinac 2016., no manje u odnosu na 10,4 posto u siječnju 2016. To je najniža stopa zabilježena u europodručju od svibnja 2009. U siječnju 2017. stopa nezaposlenosti u području EU28 iznosila je 8,1 posto, što je smanjenje u odnosu na 8,2 posto u prosincu 2016. i 8,9 posto u siječnju 2016. To je najniža stopa zabilježena u području EU28 od siječnja 2009. Podaci su dobiveni od Eurostata, statističkog ureda Europske unije. Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

EUROSTAT: brza procjena – u veljači 2017. godišnja stopa inflacije u europodručju povećala se na 2,0 posto

Očekuje se da će godišnja stopa inflacije u europodručju u veljači 2017. iznositi 2,0 posto, što je povećanje u odnosu na 1,8 posto u siječnju 2017., navodi se u brzoj procjeni Eurostata, statističkog ureda Europske unije. Iz analize glavnih sastavnica inflacije u europodručju vidljivo je da će najveću godišnju stopu inflacije u veljači zabilježiti energija (9,2 posto; u siječnju 8,1 posto), zatim hrana, alkohol i duhan (2,5 posto; u siječnju 1,8 posto), usluge (1,3 posto; u siječnju 1,2 posto) te neenergetska industrijska roba (0,2 posto; u siječnju 0,5 posto). Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Objavljeno u Vijesti

 

Europske referentne mreže jedinstvene su i inovativne platforme za prekograničnu suradnju među stručnjacima za dijagnozu i liječenje rijetkih bolesti ili složenih bolesti s niskim stupnjem raširenosti. Sa zajedničkim radom započet će 24 tematske europske referentne mreže, koje okupljaju više od 900 visokospecijaliziranih zdravstvenih ustanova iz 26 zemalja i koje će se baviti nizom problema, uključujući oboljenja kostiju, hematološke (krvne) bolesti, rak u dječjoj dobi i imunodeficijenciju. Koristi takvog povezivanja najboljih stručnjaka u EU-u trebale bi osjetiti tisuće pacijenata s bolestima koje zahtijevaju posebnu koncentraciju visokospecijalizirane zdravstvene skrbi u područjima za koja ima malo stručnjaka. Novoosnovane europske referentne mreže započet će s radom 1. ožujka. Objavljeni su priopćenje za medije imemorandum.

Objavljeno u Vijesti

Kalendar događanja

« Travanj 2015 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas