EDIC

 

Sa svrhom poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga koji će se održati u Slavonskom Brodu, 24. listopada 2015. na Korzu od 10 do 14 sati.
 
SAJAM UDRUGA I PROJEKATA U SLAVONSKOM BRODU
Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga mladih/za mlade u sklopu projekta Lokalni info centar za mlade Bebrina. Sajam je besplatan za sudionike, a organizira se kako bi se predstavile udruge koje rade s mladima, promovirao civilni sektor u Brodsko-posavskoj županiji, upoznala javnost, posebice mladi s mogućnostima koje se nude u udrugama mladih/za mlade kao što su npr. dodatna edukacija, volontiranje, stručna praksa, mobilnosti i u konačnici mogućnost zapošljavanja. 
Pozivaju sve organizacije, nevladine organizacije i civilne inicijative koji izravno  ili neizravno  rade s mladima, da na ovom Sajmu ponude mladima i javnosti informacije o mogućnostima, svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade, te važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. 
Pozivu na suradnju se odazvao EDIC Slavonski Brod koji će predstaviti svoje djelovanje i mogućnosti koje EU pruža organizacijama civilnoga društva putem svojih programa i fondova. 

 

Očuvanje oceana od rastućih opasnosti poput zagađenja, morskog otpada i prekomjernog ribarenja sljedeće će godine biti prioritet u suradnji Komisije i Programa Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša. Nakon nedavne Komunikacije Komisije o upravljanju oceanima povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella i šef UN-ova Programa za zaštitu okoliša Erik Solheim danas su postigli dogovor o zajedničkom planusuradnje. Očuvanje oceana, koji su izvor zarade za više od tri milijarde ljudi, ključno je za postizanje ciljeva održivog razvoja. Iznimno me raduje što smo u UN-ovu Programu za zaštitu okoliša pronašli jakog međunarodnog partnera, izjavio je povjerenik VellaRegionalna suradnja i dobro upravljanje od najveće su važnosti za rješavanje kumulativnih problema koji ugrožavaju morski okoliš. Komisija i UN-ov Program za zaštitu okoliša blisko će surađivati na sljedećoj Konferenciji UN-a o oceanima u lipnju te na konferenciji Naš ocean, koja će se u organizaciji Europske unije održati na Malti u listopadu 2017.

 

Danas objavljeni posljednji pregled razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi za 2016.  donosi ohrabrujuće rezultate. Otvoreno je oko tri milijuna radnih mjesta, a povećanje zaposlenosti utjecalo je na smanjenje siromaštva u EU-u. Međutim, stopa nezaposlenosti i dalje je visoka, uz iznimno velike razlike među državama članicama. Europska tržišta rada i društva morat će se prilagoditi novim oblicima rada.  U ovogodišnjem izvješću naglasak je stavljen na zapošljavanje u okviru borbe protiv siromaštva, digitalizaciju i promjene na tržištu rada, ulogu socijalnog dijaloga, sličnosti i razlike među državama članicama te na integraciju izbjeglica u tržište rada. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i memorandumu.

 

Komisija danas, zajedno s državama članicama, poduzećima, socijalnim partnerima, nevladinim organizacijama i obrazovnim ustanovama, pokreće Koaliciju za digitalne vještine i radna mjesta kako bi pomogla zadovoljiti veliku potražnju u Europi za digitalnim vještinama koje su neophodne za današnje tržište rada i društvo.Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta jedna je od deset ključnih inicijativa koje je Komisija predložila u okviru Novog programa vještina za Europu predstavljenog u lipnju ove godine. Danas se niz partnera, uključujući više od 30 organizacija i skupina, primjerice European Digital SME AllianceESRISAPECDL i Google, obvezuju na daljnje smanjivanje deficita digitalnih vještina u okviru Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. Komisija poziva i druge dionike da se pridruže Koaliciji i podupru njezinu Povelju. Članovi Koalicije obvezuju se da će rješavati nedostatak vještina na svim razinama, od vještina stručnjaka visoke razine u području IKT-a do vještina koje su europskim građanima potrebne za život, rad i sudjelovanje u digitalnoj ekonomiji i društvu. To je važno kako bi europska industrija zadržala konkurentnost s obzirom na brz razvoj njezinih konkurenata te kako bi europsko društvo i u digitalnom dobu bilo uključivo.

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Razvojem digitalnih vještina kod većeg broja ljudi otvaraju se vrata digitalne ekonomije. Ne možemo izgraditi jedinstveno digitalno tržište u Europi ako se ne riješi nedostatak digitalnih vještina. Pokretanje Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta ključni je korak u našem zajedničkom nastojanju povećanja digitalnih vještina svih građana Europe.

Povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther H. Oettinger dodao je: Nedostatak digitalnih vještina već sada koči inovacije i rast u Europi. Ne samo u pogledu poduzeća u području IKT-a nego i organzacija u svim sektorima, privatnim i javnim. Moramo ukloniti prepreke kako bi omogućili da Europljani imaju radna mjesta koja zaslužuju i kako bi se našim poduzećima omogućio pristup velikom broju digitalnih talenata.

Dodatne informacije;  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_hr.htmOsvajači Priznanja za digitalne vještine 2016.;Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta – Program konferencije;Novi program vještina za Europu;Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta

 

 

Danas je Europska komisija predstavila niz mjera kojima će se unaprijediti sustav poreza na dodanu vrijednost za poduzeća koja se bave elektroničkom trgovinom u EU-u. Prijedlozi su usmjereni na to da se potrošačima i poslovnim subjektima, osobito novoosnovanim te malim i srednjim poduzećima, olakša i pojednostavni kupovina i prodaja robe i usluga putem interneta.

Pokretanjem europskog portala za online plaćanje PDV-a („sve na jednome mjestu”) znatno će se smanjiti troškovi izvršenja obveza PDV-a, a poduzeća diljem EU-a mogla bi uštedjeti 2,3 milijarde EUR godišnje. Novim je pravilima predviđeno plaćanje PDV-a u državi članici krajnjeg potrošača čime bi se ostvarila pravednija raspodjela poreznih prihoda među državama EU-a. Predloženim bi se mjerama pomoglo državama članicama da nadoknade izgubljeni PDV od internetske trgovine koji se trenutačno procjenjuje na 5 milijardi EUR godišnje. Prema procjenama, izgubljeni prihodi mogli bi dostići 7 milijardi EUR do 2020., stoga moramo odmah djelovati.

Nadalje, Komisija ostvaruje svoje obećanje da će državama članicama omogućiti primjenu jednake stope PDV-a za e-publikacije kao što su e-knjige i online novine koja vrijedi za tiskane publikacije. Ovo se ostvaruje ukidanjem odredbi prema kojima e-publikacije nisu mogle imati povlašteni porezni tretman odobren tradicionalnim tiskanim publikacijama. Dodatne informacije http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_hr.htmNajčešća pitanja o PDV-u za e-trgovinu; Strategija jedinstvenog digitalnog tržištaAkcijski plan o PDV-u – put k jedinstvenom europskom području PDV-a

 

Komisija danas utvrđuje način na koji će pojačati svoja nastojanja na primjeni i provedbi prava EU-a u korist svih građana, potrošača i poslovnih subjekata. Zajednička europska pravila bitna su u našem svakodnevnom životu – bilo da se njima povećava sigurnost hrane, poboljšava kvaliteta zraka ili se MSP-ovima omogućuje lakše i jeftinije sudjelovanje u javnim natječajima. Kada određena pitanja dođu u središte pozornosti, kao što je bio slučaj s ispitivanjem emisija automobilskih ispušnih plinova, onečišćenjem vode ili nezakonitim odlagalištima otpada, problem često nije u tome da nema pravila EU-a nego da ih države članice ne primjenjuju učinkovito. Stoga nam je potreban robustan i učinkovit sustav provedbe koji treba sadržavati sljedeće elemente: (a) pobrinuti se da države članice poštuju svoju obvezu poštovanja i provedbe pravila koja su one same zajednički uspostavile, (b) usredotočiti Komisijinu provedbu na one slučajeve za koje je ona doista bitna i povećati financijske sankcije za države članice kada ne prenesu direktive pravodobno u svoje zakonodavstvo te (c) podizati svijest građana i poslovnih subjekata u pogledu njihovih prava. Cijelo priopćenje za medije na svim službenim jezicima EU-a bit će dostupno ovdje nakon današnjeg sastanka kolegija u Strasbougu. Dostupan je i memorandum u kojem se općenito objašnjava postupak zbog povrede zakonodavstva EU-a.

Istraživanje o strukturi dohotka – kako je dohodak raspodijeljen u EU-u? – 

Među državama članicama Europske unije (EU) postoje znatne razlike u bruto satnici, ne samo između 10 % zaposlenika koji zarađuju najmanje i 10 % koji zarađuju najviše, već i s obzirom na gospodarsku djelatnost. U svim državama članicama najbolje su plaćeni poslovi u financijskom i osiguravajućem sektoru, a najslabije u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva.

Cijelo Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

 

Europska komisija i Europska investicijska banka (EIB) danas će u Luxembourgu najaviti svoje planove o pokretanju fonda za širokopojasnu infrastrukturu, odnosno Fonda za širokopojasno povezivanje Europe. Taj fond bit će osnova za investicijsku platformu koja će kombinirati privatna i javna sredstva, a najavljuje se u suradnji s tri nacionalne razvojne banke i institucije koje žele sudjelovati u toj inicijativi kao glavni ulagači: KfW Bankengruppe iz Njemačke, Cassa Depositi e Prestiti iz Italije i Caisse des dépôts et consignations iz Francuske. U okviru Fonda za širokopojasno povezivanje Europe ulagat će se u infrastrukturu širokopojasne mreže u slabije pokrivenim područjima Europe. Günther H. Oettinger, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, prisustvovat će današnjoj najavi. Uoči tog događaja izjavio je: Zahvalan sam našim financijskim partnerima na uspostavi ovog fonda za širokopojasnu infrastrukturu. Time razvijamo pametno i učinkovito financiranje projekata širokopojasnog pristupa internetu, posebno u slabije pokrivenim područjima, u skladu s idejom i porukom Plana ulaganja. To je važan iskorak prema europskom gigabitnom društvu za sve. Pokretanje platforme za ulaganja planiralo se u strategiji Komisije „Povezivošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – Ususret europskom gigabitnom društvu”. To je važan korak prema upotrebi mreža visokoga kapaciteta koje Europa treba za digitalno gospodarstvo i društvo. U okviru tog Fonda trebalo bi se prikupiti barem 500 milijuna eura na prvom zatvaranju i to u obvezama privatnih i javnih ulagača, među ostalim EIB-a i Europske komisije. Europska komisija uložit će 100 milijuna eura u Fond iz Instrumenta za povezivanje Europe. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije.

 

Očekuje se da će Plan ulaganja za Europu ukupno potaknuti više od 164 milijarde eura ulaganja, samo dvije godine nakon što ga je Komisija na čelu s Junckerom pokrenula. To je polovina inicijalno predviđenog iznosa od 315 milijardi eura mobiliziranih ukupnih ulaganja. Podaci su ažurirani nakon ovotjednog sastanka Upravnog vijeća Europske investicijske banke (EIB) koje je na preporuku neovisnog Investicijskog odbora EFSU-a odobrilo financiranje 26 novih projekata iz sredstava Fonda. Više informacija dostupno je ovdje. 

 

Pregovarači iz Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije postigli su sinoć dogovor o pristupu na razini EU-a u pogledu upotrebe pojasa ultravisoke frekvencije od 700 MHz za mobilne usluge. Ovaj važni korak prvi je dogovor u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. Pojas od 700 MHz bit će dostupan za bežičnu širokopojasnu tehnologiju, što će olakšati uvođenje tehnologija 5G od 2020. Dogovor će pridonijeti poboljšanju internetskog pristupa za sve Europljane, uključujući i one koji žive u ruralnim područjima, te razvoju inovativnih prekograničnih aplikacija, uz osiguravanje frekvencija za dinamičan audiovizualni sektor. Sinoćnji dogovor temelji se na prijedlogu koji jeKomisija iznijela u veljači 2016. Europski parlament i Vijeće trebali bi službeno podržati ovaj dogovor u nadolazećim tjednima. Andrus Ansip, potpredsjednik za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: Bolja koordinacija spektra ključna je za osiguranje kvalitetnijeg  interneta svim Europljanima. Time se otvara put za 5G, sljedeću generaciju komunikacijskih mreža te za internet stvari. Nakon što smo napravili prvi važan korak, nastavit ćemo raditi na učinkovitijoj upotrebi spektra kao jednom od glavnih ciljeva našega novog zakonika o elektroničkim komunikacijama i akcijskog plana za 5G koji smo predstavili ove godine. (Vidjeti i nedavno objavljen blog o Povezivosti, radijskom spektru i jedinstvenom digitalnom tržištu: pripremanje za budućnost). Günther H. Oettinger, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, izjavio je: Koordiniranom strategijom za pojas ultravisoke frekvencije potvrdili smo svoju europsku viziju. Njome Europljanima osiguravamo pristup inovativnim uslugama i kreativnom sadržaju putem tableta i pametnih telefona kada su u pokretu, te na pametnoj televiziji. Nakon glasovanja predstavnika država članica u ponedjeljak (vidjeti zajedničku izjavu) Komisija je jutros službeno prihvatila politiku pravedne uporabe te povezani mehanizam za održivost u cilju ukidanja naknada za roaming za putnike od 15. lipnja 2017. Provedbeni akt dostupan je ovdje. Dodatne informacije bit će dostupne ovdje. Prošli tjedan objavljeno je i priopćenje za medije o prijedlogu Komisije s izjavom potpredsjednika Ansipa. Priopćenje za medije o sinoćnjem dogovoru o spektru dostupno je ovdje. 

Europska unija nastavlja s potporom Ukrajini

 

Jučer na marginama trećeg sastanka Vijeća za pridruživanje EU-a i Ukrajine Europska komisija i Ukrajina potpisale su niz sporazuma dokazujući još jednom stalnu potporu EU-a Ukrajini i reformama koje ta zemlja poduzima. Sporazum kojim se podupire reforma ukrajinske javne uprave vrijedan je 104 milijuna eura i sastavni je dio većeg paketa potpore EU-a za odgovorno i transparentno upravljanje u Ukrajini u iznosu od 300 milijuna eura. Za dodatne informacije o odnosima Europske unije s Ukrajinom, pogledajte informativni članak i posjetite web-mjesta Delegacije EU-a u Ukrajini i Komisijine skupine za potporu Ukrajini. Zajedničko priopćenje za medije izdano nakon sastanka Vijeća za pridruživanje dostupno je ovdje.

Stranica 16 od 76

Kalendar događanja

« Studeni 2016 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas