EDIC

 

Sa svrhom poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga koji će se održati u Slavonskom Brodu, 24. listopada 2015. na Korzu od 10 do 14 sati.
 
SAJAM UDRUGA I PROJEKATA U SLAVONSKOM BRODU
Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga mladih/za mlade u sklopu projekta Lokalni info centar za mlade Bebrina. Sajam je besplatan za sudionike, a organizira se kako bi se predstavile udruge koje rade s mladima, promovirao civilni sektor u Brodsko-posavskoj županiji, upoznala javnost, posebice mladi s mogućnostima koje se nude u udrugama mladih/za mlade kao što su npr. dodatna edukacija, volontiranje, stručna praksa, mobilnosti i u konačnici mogućnost zapošljavanja. 
Pozivaju sve organizacije, nevladine organizacije i civilne inicijative koji izravno  ili neizravno  rade s mladima, da na ovom Sajmu ponude mladima i javnosti informacije o mogućnostima, svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade, te važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. 
Pozivu na suradnju se odazvao EDIC Slavonski Brod koji će predstaviti svoje djelovanje i mogućnosti koje EU pruža organizacijama civilnoga društva putem svojih programa i fondova. 

 

Pariški sporazum stupa na snagu danas, samo trideset dana nakon što je EU-ovom ratifikacijom prijeđen potreban prag za početak njegove primjene. Riječ je o povijesnom događaju koji je uslijedio manje od godinu dana od donošenja sporazuma, a tek ga nekoliko dana dijeli od UN-ove konferencije o klimi u marokanskom gradu Marakešu. Potpredsjednik za energetsku uniju Maroš Šefčovič izjavio je: Današnjim stupanjem na snagu Pariškog sporazuma, manje od godinu dana od njegova donošenja, pokazali smo jedno: da cijeli svijet osjeća hitnu potrebu za što bržim hvatanjem u koštac s klimatskim promjenama. Nedjelovanje nije opcija, a popuštanje u naporima nije put koji smo odabrali. Spremni smo iskoristiti postojeći tempo da bismo ubrzali rad na prelasku na čistu energiju, kako u Uniji tako i na globalnoj razini. Spremni smo raditi na svim razinama, uključujući lokalnu, kako bi građani osjetili prednosti prelaska na čiste izvore energije.“ Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: Presretan sam što je EU-ova ratifikacija omogućila stupanje na snagu Pariškog sporazuma prije našeg sastanka u Marakešu. Moramo održati taj izniman tempo poticanjem ostalih zemalja da ratificiraju sporazum te nezaustavljivom provedbom priprema za njegovu primjenu diljem svijeta. Misao vodilja u Marakešu bit će djelovanje i provedba. Vrijeme je za rezultate.“ Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i informativnom članku. 

 

Pariški sporazum stupa na snagu danas, samo trideset dana nakon što je EU-ovom ratifikacijom prijeđen potreban prag za početak njegove primjene. Riječ je o povijesnom događaju koji je uslijedio manje od godinu dana od donošenja sporazuma, a tek ga nekoliko dana dijeli od UN-ove konferencije o klimi u marokanskom gradu Marakešu. Potpredsjednik za energetsku uniju Maroš Šefčovič izjavio je: Današnjim stupanjem na snagu Pariškog sporazuma, manje od godinu dana od njegova donošenja, pokazali smo jedno: da cijeli svijet osjeća hitnu potrebu za što bržim hvatanjem u koštac s klimatskim promjenama. Nedjelovanje nije opcija, a popuštanje u naporima nije put koji smo odabrali. Spremni smo iskoristiti postojeći tempo da bismo ubrzali rad na prelasku na čistu energiju, kako u Uniji tako i na globalnoj razini. Spremni smo raditi na svim razinama, uključujući lokalnu, kako bi građani osjetili prednosti prelaska na čiste izvore energije.“ Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: Presretan sam što je EU-ova ratifikacija omogućila stupanje na snagu Pariškog sporazuma prije našeg sastanka u Marakešu. Moramo održati taj izniman tempo poticanjem ostalih zemalja da ratificiraju sporazum te nezaustavljivom provedbom priprema za njegovu primjenu diljem svijeta. Misao vodilja u Marakešu bit će djelovanje i provedba. Vrijeme je za rezultate.“ Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i informativnom članku. 

Izjave

Zajednička izjava prije Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima koji će se obilježiti 2. studenoga 2016.

Cijela izjava dostupna je ovdje. 

Izjava prvog potpredsjednika Timmermansa i povjerenica Thyssen i Jourove u povodu Europskog dana jednakih plaća

Dodatne informacije dostupne su u informativnom članku o EU-u i pojedinačnim državama članicama, a cijela izjava dostupna je ovdje.

 

Sredstva iz programa LIFE za 144 inovativnih projekata u području okoliša i klimatskih aktivnostiEuropska komisija odobrila je paket ulaganja od 222,7 milijuna eura iz proračuna EU-a za potporu europskom prelasku na održiviju budućnost s niskim razinama emisija ugljika. Sredstva EU-a potaknut će dodatna ulaganja pa će se u 144 novih projekata u 23 države članice uložiti ukupno 398,6 milijuna eura.Potpora dolazi iz Programa LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti. Za projekte koji se odnose na okoliš i učinkovito korištenje resursa, prirodu i bioraznolikost, upravljanje i informiranje u području okoliša izdvojit će se 323,5 milijuna eura.

Podaci za Hrvatsku: LIFE Priroda i bioraznolikost (1 projekt – 5,1 milijuna)

 

LIFE EUROTURTLES (Hrvatski prirodoslovni muzej): projektom su obuhvaćena područja ključna za očuvanje dviju vrsta morskih kornjača (želvi), glavate želve (Caretta caretta) i zelene želve (Chelonia mydas), koje su navedene kao prioritetne vrste u Prilogu II. Direktivi o staništima. Planira se nekoliko važnih međunarodnih mjera za ublažavanje antropogenih utjecaja na njihova gnjezdišta i hranilišta, među ostalim proširenje morskih područja mreže Natura 2000 u Hrvatskoj i Italiji kako bi se obuhvatila trenutna „žarišta” želvi te poboljšanje gospodarenja kornjačama u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji i Sloveniji te na Cipru i Malti.Sažetak projekta;

Ovdje možete doznati kako stupiti u kontakt s nadležnim nacionalnim tijelima.

Povjerenik EU-a za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vellaizjavio je: Iznimno mi je drago što će se i ove godine u okviru našeg programa LIFE dati potpora mnogim inovativnim projektima koji se bave zajedničkim ekološkim problemima. U okviru projekata iz programa LIFE uspostavljaju se profitabilna zelena poduzeća koja omogućuju prelazak na niskougljično i kružno gospodarstvo, i to zahvaljujući jednostavnim idejama i uz relativno niska sredstva.Povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete rekao je: Pariški sporazum stupa na snagu za nekoliko tjedana i sad je vrijeme da ostvarimo svoja obećanja. Financirani projekti stvorit će odgovarajuće uvjete za promicanje inovativnih rješenja i širenje najbolje prakse u smanjenju emisija i prilagodbi na klimatske promjene u cijeloj Europskoj uniji. Tako se ujedno podupire provedba Pariškog sporazuma u EU-u.

Projekti su odraz kontinuiranog rada Komisije na jednom od najvažnijih paketa, paketu o kružnom gospodarstvu. Dodjeljuju se znatna sredstva kako bi se državama članicama pomoglo u lakšem prelasku na kružno gospodarstvo. Primjeri odobrenih projekata u 2016. uključuju nove belgijske kamione za odvoz smeća na vodik i električnu energiju koji štede energiju, tehnologije za smanjenje rizika za zdravlje od mulja u otpadnim vodama razvijene u Italiji i projekt u kojem se grčkim općinama, npr. Olimpiji, pomaže da povećaju stopu recikliranja.Za prilagodbu na klimatske promjene, ublažavanje klimatskih promjena te projekte za upravljanje i informiranje u području klime uložit će se 75,1 milijun eura. Odabranim projektima podupire se cilj EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030., čime se doprinosi prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene. Neki primjeri projekata iz 2015. uključujuću obnovu i skladištenje ugljika u tresetištima u pet zemalja EU-a (Estonija, Latvija, Litva, Njemačka i Poljska), demonstraciju proizvodnje cementnih i betonskih proizvoda s niskom emisijom u Francuskoj, povećavanje otpornosti vinograda na klimatske promjene u Njemačkoj te provedbu mjera prilagodbe u urbanim područjima Cipra.

Za 56 projekta u prioritetnom području Okoliš i učinkovito korištenje resursa u okviru programa LIFE izdvojit će se 142,2 milijuna eura, od čega će EU osigurati 71,9 milijuna eura. Tim su projektima obuhvaćene mjere u pet tematskih područja: zrak, okoliš i zdravlje, učinkovitost resursa, otpad i voda. Za svega 21 projekata za učinkovito korištenje resursa izdvojit će se 43,0 milijuna eura, što će olakšati prelazak Europe na kružno gospodarstvo.U okviru 39projekata iz prioritetnog područja Priroda i bioraznolikost podupire se provedba Direktive o pticama i Direktive o staništima te Strategija EU-a za biološku raznolikost do 2020. Za njih će se ukupno izdvojiti 158,1 milijun eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 95,6 milijuna eura.Cilj je 15 projekata iz prioritetnog područja Okolišno upravljanje i informacije podizati svijest o ekološkim problemima. Proračun za te projekte iznosi 23,2 milijuna eura, od čega će EU osigurati 13,8 milijuna eura.Za 16 projekata u okviru Prilagođavanja klimatskim promjenama izdvojit će se 32,9 milijuna eura, od čega će EU osigurati 19,4 milijuna eura. Bespovratna sredstva za aktivnosti dodjeljuju se projektima u pet prioritetnih područja: poljoprivreda/šumarstvo/turizam, prilagodba u planinskim/otočnim područjima, urbana prilagodba/planiranje, procjene ranjivosti / strategije prilagodbe i voda.Ukupan proračun za 12 projekata u okviru Ublažavanja klimatskih promjena iznosi 35,3 milijuna eura, uključujući 18,0 milijuna eura koje osigurava EU. Bespovratna sredstva za aktivnosti dodjeljuju se projektima najbolje prakse, pilot projektima i demonstracijskim projektima u tri tematska područja: energija, industrija i korištenje zemljišta / šumarstvo / poljoprivreda.

Cilj je 6 projekata iz prioritetnog područja Okolišno upravljanje i informacije poboljšati upravljanje i podići svijest o klimatskim promjenama. Za njih će se ukupno izdvojiti 6,9 milijuna eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 4,1 milijun eura.Opis projekata nalazi se uPrilogu.

Program LIFE instrument je EU-a za financiranje u području zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti. Od njegova pokretanja 1992. sufinancirano je više od 4300 projekata u EU-u i trećim zemljama. Za zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena mobilizirano je 8,8 milijardi eura, a iz samog programa izdvojeno je 3,9 milijardi eura. U svakom se trenutku provodi oko 1 100 projekata. Program LIFE podijeljen je u potprogram za okoliš i potprogram za klimatske aktivnosti, a njegov proračun za razdoblje 2014. — 2020. iznosi 3,4 milijarde EUR, izraženo u tekućim cijenama.Za više informacija o programu LIFEPoveznica na Prilog;Program LIFE

EU i Kanada potpisali su CETA-u

31. listopada u Bruxellesu Europska unija i Kanada potpisali suSveobuhvatni ekonomski i trgovinski sporazum i novi Sporazum o strateškom partnerstvu kojima se produbljuje suradnja u području brojnih politika. Pri zatvaranju 16. sastanka na vrhu između Europske unije i Kanade predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Danas su građani Kanade i Europske unije otvorili novo poglavlje u svojem odnosu. Više od pola milijarde stanovnika s obje strane Atlantika imat će na raspolaganju nove mogućnosti. Za mnoge će to značiti otvaranje novih i boljih radnih mjesta.”Ukidanjem gotovo svih uvoznih carina CETA-om će se europskim izvoznicima industrijske robe i poljoprivrednih proizvoda omogućiti da svake godine uštede više od 500 milijuna EUR. Sporazumom se štite prava radnika, ekološki standardi i sigurnost potrošača. Vlade će zadržati sve ovlasti u donošenju zakona, reguliranju i osiguravanju javnih usluga. „CETA-om se promiče sve ono što je Kanađanima i Europljanima važno, izjavio je predsjednik Junckerdostojanstveno radno mjesto, naše zdravlje i sigurnost, naša kulturna raznolikost, kvaliteta tla, mora i zraka koji nas okružuju.” Potpisivanjem Sporazuma o strateškom partnerstvu EU i Kanada doveli su svoj odnos na novu razinu. Sporazumom se produbljuje suradnja u ključnim područjima politike, uključujući sigurnost, borbu protiv terorizma, obranu, migracije, klimatske promjene, energetiku, razvoj, istraživanje i inovacije. Predsjednik Juncker izjavio je:„Danas smo potpisali dva sporazuma koji, osim što simboliziraju našu predanost zajedničkoj budućnosti, utvrđuju zajednički projekt kojim će se poboljšati život milijuna Kanađana i Europljana.” Izjave predsjednika Junckera na zajedničkoj konferenciji za tisak kojoj su prisustvovali predsjednik Tusk i premijer Trudeau dostupne su na internetu. Za dodatne informacije o odnosima između EU-a i Kanade vidiinformativni članak. Za dodatne informacije o CETA-i vidi informativni članak i web-mjesto (dostupno na šest jezika). (Za dodatne informacije obratiti se sljedećim osobama: Margaritis Schinas – tel.: +32 229 60524; Maja Kocijancic – tel.: +32 229 86570; Daniel Rosario – tel.: +32 229 56185)

Kako poučavati o Europi

Održano predavanje za studente i djelatnike Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu sa svrhom informiranja mladih i onih koji rade u odgojno obrazovnom procesu o mogućnostima za volontiranje, stažiranje, studiranje i putovanje u Europi i izvan nje i poticanja na sudjelovanje u svim navedenim oblicima mobilnosti.

Upoznali smo sudionike predavanja s Time to Move kampanjom, Eurodeskom i EDIC-om, informacijskim mrežama Europske komisije koje građanima, a posebice mladima, pružaju informacije o mogućnostima za mobilnost, europskim programima i natječajima te ih potiču da postanu aktivni europski građani.

Također,

Predavači - suradnici, djelatnici i volonteri Europskog doma Slavonski Brod – predstavili su Europsku volontersku službu (EVS), kao i program Erasmus+, prednosti koje proizlaze iz sudjelovanja na njima.

S obzirom na to da su predstavili osobna iskustva sudjelovanja u brojnim projektima Europskog doma, zainteresirali su sudionike koji su im postavljali raznovrsna pitanja, povezana s mogućnošću odrade stručne prakse u zemljama članicama EU, o kratkoročnom i dugoročnom volontiranju na njihovoj odgojno obrazovnoj instituciji te o sudjelovanju u projektima razmjene.

 

Europska komisija danas je objavila Pregled stanja u prometu u EU-u 2016. u kojem je iznesena usporedba država članica prema postignutim rezultatima u 30 kategorija koje obuhvaćaju sve aspekte prometa. Pregledom stanja nastoji se pomoći državama članicama da odrede prioritetna područja ulaganja i djelovanja.  On je dokaz da EU i dalje produbljuje unutarnje prometno tržište i promiče prelazak na mobilnost s niskim razinama emisija, što su dva prioriteta Junckerove Komisije. Povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc izjavila je: Moj je cilj visokokvalitetan, dekarboniziran, potpuno integriran i učinkovit prometni sustav. Pregled stanja u prometu služi nam kao putokaz pokazujući nam smjer i udaljenost koja je pred nama. Riječ je o korisnom alatu za nas, za države članice i za dionike jer nam pomaže utvrditi što radimo dobro te gdje su potrebna dodatna ulaganja i aktivnosti. Ohrabrujuće je da nastojanja Komisije da premosti jaz u ulaganjima u prometnom sektoru počinju ostvarivati rezultate.

Diljem EU-a postignut je napredak u području održivije i ekološki prihvatljivije mobilnosti (primjerice u udjelu energije iz obnovljivih izvora u prometu i broju novih automobila koji upotrebljavaju alternativna goriva). Ipak, te su brojke i dalje niske, a činjenica da pojedine države članice u tome izrazito prednjače ukazuje na to da postoji potencijal za brži prelazak na mobilnost s niskim razinama emisija. U tu je svrhu Komisija u srpnju 2016. donijela Europsku strategiju za mobilnost s niskim razinama emisija.

Više informacija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3541_hr.htm; pregled po državama: MEMO i  Višejezični sažeti prikazi za pojedine zemlje

Kako poučavati o Europi

Održano predavanje za studente i djelatnike Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu sa svrhom informiranja mladih i onih koji rade u odgojno obrazovnom procesu o mogućnostima za volontiranje, stažiranje, studiranje i putovanje u Europi i izvan nje i poticanja na sudjelovanje u svim navedenim oblicima mobilnosti.

Upoznali smo sudionike predavanja s Time to Move kampanjom, Eurodeskom i EDIC-om, informacijskim mrežama Europske komisije koje građanima, a posebice mladima, pružaju informacije o mogućnostima za mobilnost, europskim programima i natječajima te ih potiču da postanu aktivni europski građani.

Predavači - suradnici, djelatnici i volonteri Europskog doma Slavonski Brod – predstavili su Europsku volontersku službu (EVS), kao i program Erasmus+, tj.  prednosti koje proizlaze iz sudjelovanja u njima.

S obzirom na to da su predstavili osobna iskustva sudjelovanja u brojnim projektima Europskog doma, zainteresirali su sudionike koji su im postavljali raznovrsna pitanja, povezana s mogućnošću odrade stručne prakse u zemljama članicama EU, o kratkoročnom i dugoročnom volontiranju na njihovoj odgojno obrazovnoj instituciji te o sudjelovanju u projektima razmjene.

 

Europska komisija osigurala je hitnu pomoć grčkom Crvenom križu za podjelu hitno potrebnih zimskih artikala migrantima i izbjeglicama koji će tijekom zimskih mjeseci ostati u kampovima u Grčkoj. Zahvaljujući sredstvima iz Instrumenta za hitnu potporu, Crveni križ podijelit će pomoć u obliku artikala kao što su topli pokrivači, vreće za spavanje, kišni ogrtači, tajice, zimske čarape, tople kape, rukavice i šalovi. Europska komisija dosad je iz Instrumenta za hitnu potporu Grčkoj dodijelila 198 milijuna eura za pomoć s aktualnom izbjegličkom i migracijskom krizom. Osim tih sredstava, dvadeset zemalja dostavilo je humanitarnu pomoć Grčkoj putem Mehanizma za civilnu zaštitu, a EU je osigurao financijsku potporu i putem sredstava za unutarnju sigurnost te za azil i migracije. Objavljene su i fotografije podjele pomoći. 

 

Predsjednik Juncker danas će sudjelovati u Trostranom socijalnom samitu koji se održava u Bruxellesu. Pridružit će mu se potpredsjednik za euro i socijalni dijalog Valdis Dombrovskis te povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen. Glavna tema ovogodišnjeg izdanja bit će „Rješavanje zajedničkih izazova Europe: poticanje rasta, otvaranja radnih mjesta i jamstvo pravednosti“. Sudionici će raspravljati o glavnim izazovima u kontekstuGodišnjeg pregleda rasta za 2017., ulozi socijalnih partnera u provedbi Novog programa vještina za Europu te integraciji izbjeglica u tržište rada. Konferencija za medije održat će se oko 17.15, a moći će se pratiti ovdje. Dodatne informacije o samitu dostupne su ovdje. Zajedničko priopćenje za medije bit će objavljeno ovdje. 

Stranica 16 od 72

Kalendar događanja

« Lipanj 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar
Antuna Barca 30, Slavonski Brod
HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas