EDIC

 

Sa svrhom poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga koji će se održati u Slavonskom Brodu, 24. listopada 2015. na Korzu od 10 do 14 sati.
 
SAJAM UDRUGA I PROJEKATA U SLAVONSKOM BRODU
Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga mladih/za mlade u sklopu projekta Lokalni info centar za mlade Bebrina. Sajam je besplatan za sudionike, a organizira se kako bi se predstavile udruge koje rade s mladima, promovirao civilni sektor u Brodsko-posavskoj županiji, upoznala javnost, posebice mladi s mogućnostima koje se nude u udrugama mladih/za mlade kao što su npr. dodatna edukacija, volontiranje, stručna praksa, mobilnosti i u konačnici mogućnost zapošljavanja. 
Pozivaju sve organizacije, nevladine organizacije i civilne inicijative koji izravno  ili neizravno  rade s mladima, da na ovom Sajmu ponude mladima i javnosti informacije o mogućnostima, svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade, te važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. 
Pozivu na suradnju se odazvao EDIC Slavonski Brod koji će predstaviti svoje djelovanje i mogućnosti koje EU pruža organizacijama civilnoga društva putem svojih programa i fondova. 

Predsjednik Jean-Claude Juncker i povjerenik Pierre Moscovici sudjeluju danas i sutra na sastanku na vrhu skupine G20 u Hamburgu. Skupinom G20 trenutno predsjedava Njemačka, a zemlje članice te skupine u Hamburgu su se okupile pod sloganom „Oblikovanje međupovezanog svijeta“. Predsjednik Juncker istaknuo je važnost partnerstva s Afrikom te opisao klimatske promjene kao „najveći izazov za budućnost“. Konkretne obveze skupine G20 kojima će se podržati Afrika središnja su tema sastanka na vrhu. Rad na sastanku na vrhu skupine G20 odvijat će se u četiri radne skupine: 1. globalni rast i trgovina; 2. održivi razvoj, klima i energetika; 3. partnerstvo s Afrikom, migracije i zdravlje te 4. digitalizacija, osnaživanje žena i zapošljavanje. Prioriteti EU-a na sastanku na vrhu skupine G20 izneseni su u zajedničkom pismu koje su predsjednici Juncker i Tusk 4. srpnja poslali šefovima država i vlada EU-a. Izjave za medije predsjednika Junckera dostupne su ovdje.

 

Pola godine nakon što je Europska komisija pokrenula Europske snage solidarnosti i nakon što su u ožujku 2017. počela usklađivanja ponude i potražnje volonterskog angažmana počinju se otvarati tisuće radnih mjesta i pripravništava.

U tom cilju Europska komisija podupire dva projekta koja vode talijanski i francuski zavod za zapošljavanje u okviru kojih će se za do 6000 mladih ljudi ponuditi radno mjesto ili pripravništvo povezani sa solidarnošću u drugoj državi članici EU-a.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Europskim snagama solidarnosti želimo stvoriti veće i bolje mogućnosti. Danas počinju zapošljavanja i raduje me što će snage ponuditi mladima svoj puni potencijal. U suradnji sa zavodima za zapošljavanje i partnerima na terenu ponudit ćemo tisućama mladih konkretnu priliku za posao ili pripravništvo u područjima povezanima sa solidarnošću diljem Europe. Tako će moći razvijati svoje vještine i povećati buduće izglede na tržištu rada.

Tibor Navracsics, povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, kazao je: Veseli me da se Europske snage solidarnosti razvijaju i da su sada dopunjene ponudom novih radnih mjesta. Znamo da mnogo mladih u Europi želi pomoći drugima i da će ovaj angažman pozitivno utjecati na njih. Sudjelovanjem u Europskim snagama solidarnosti mladi Europljani steći će vrijedno iskustvo na početku karijere.

U okviru dvaju projekata koja vode francuski zavod za zapošljavanje (Pôle Emploi) i talijanska nacionalna agencija za aktivne politike tržišta rada (ANPAL) okupljeni su zavodi za zapošljavanje i organizacije iz različitih država članica EU-a, primjerice udruge poslodavaca i ustanove za osposobljavanje, kako bi se mladim ljudima od 18 do 30 godina ponudila radna mjesta ili pripravništva u područjima povezanima sa solidarnošću. Odabrani sudionici moći će u drugoj državi članici EU-a sudjelovati u vrlo različitim aktivnostima u području zdravstva, socijalne integracije, zaštite okoliša, pomoći migrantima i izbjeglicama ili pomoći u hrani. U okviru projekata želi se uspostaviti kontakte s poslodavcima, rasporediti kandidate u skladu s ponudom i potražnjom te sudionicima pružiti financijsku i drugu potporu, primjerice osposobljavanje. Projekti se financiraju iz Programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije s više od 14 milijuna eura.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1915_hr.htm

Budućnost financija EU-a

Skupina neovisnih stručnjaka za kohezijsku politiku danas je predstavila završno izvješće o pojednostavnjivanju okvira za upravljanje fondovima EU-a nakon 2020.

Iako su rezultati kohezijske politike EU-a nedvojbeno pozitivni, tolika količina propisa ne olakšava uvijek život lokalnim tijelima koja upravljaju fondovima EU-a ni poduzećima koja se žele prijaviti za financiranje EU-a. Ključ je u pojednostavnjivanju, a Europska komisija trebala bi razmotriti kako dodatno pojednostavniti pristup fondovima EU-a u proračunskom okviru nakon 2020.To je glavna poruka koju skupina na visokoj razini za pojednostavnjivanje nastoji uključiti u raspravu o budućnosti financija EU-a koju je Komisija pokrenula 28. lipnja posebnim dokumentom za razmatranje. Riječ je o konačnom dokumentu u nizu od pet dokumenata za razmatranje objavljenih nakon što je Komisija 1. ožujka objavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe.

Povjerenik Günther H. Oettinger, nadležan za proračun i ljudske resurse, izjavio je: Građani očekuju od EU-a da čini više – no proračun EU-a se smanjuje. Kako bismo razriješili taj problem, moramo maksimalno iskoristiti svaki euro koji potrošimo. Jednostavnija pravila pridonose boljem iskorištavanju sredstava.Povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu kazala je: Manje pravila znači manje pogrešaka i bolje rezultate. Usredotočimo se na ono što je važno: bolji život za građane u cijeloj Europi. Marianne Thyssen, povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: Iskorištavanjem punog potencijala pojednostavnjivanja propisa uštedjet će se novac i vrijeme koji se mogu upotrijebiti za poticanje socijalne konvergencije diljem Europe. Predsjedatelj skupine za visokoj razini Siim Kallas rekao je: Pojednostavnjivanjem pristupa sredstvima iz kohezijskih fondova EU-a i njihove uporabe zasigurno će se pridonijeti povezivanju građana s EU-om.

Prema mišljenju skupine trenutačna struktura pravila učinkovita je, ali treba je dobro pročistiti. Trebalo bi zadržati sustav podijeljenog upravljanja kako bi se osigurali uzajamno povjerenje i odgovornost za zajedničke ciljeve u pogledu rasta i radnih mjesta. Međutim, zaista jednostavnih pravila ima malo i skupina predlaže pravila koja treba izbrisati ili drastično smanjiti.

Pravila koja vrijede za različite fondove i instrumente EU-a trebalo bi uskladiti u pogledu državnih potpora, javne nabave i načina povrata troškova kako bi se pospješile sinergije i omogućilo korisnicima da se za isti projekt prijave za sredstva EU-a iz različitih izvora. Primjerice, primjenom istih pravila u okviru kohezijske politike i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) malim poduzećima olakšao bi se pristup potpori.

Svim državama članicama trebao bi biti dostupan još jednostavniji okvir ako bi ispunile niz kriterija kao što su: pouzdani sustavi upravljanja i kontrole, znatno nacionalno sufinanciranje radi poticanja efikasne potrošnje, određivanje ključnih strukturnih reformi koje treba provesti i usmjeravanje na nekoliko prioritetnih područja kako bi se ostvarili rezultati.Skupina predlaže da se u tom slučaju pravila na razini EU-a ograniče na strateške prioritete ulaganja i načela za potrošnju. Sredstva EU-a dodjeljivala bi se u okviru postojećih nacionalnih mehanizama, a Komisija bi provodila ograničenu reviziju. Države članice i Komisija dogovorile bi se o strukturnim reformama koje treba provesti i konkretnim rezultatima za koje se može dobiti povrat troškova.

Pojednostavnjivanje se već pokazalo uspješnim: povjerenik Oettinger danas je predstavio tri izvješća o provedbi proračuna EU-a za 2016. Među ostalim, uočeno je da se pojednostavnjenim pravilima EU-a lokalnim tijelima, poljoprivrednicima i poduzećima olakšava učinkovito i pravilno korištenje sredstvima EU-a. U tom duhu u rujnu 2016. Komisija je predložila pojednostavnjivanje pravila prema kojima države članice i drugi korisnici dobivaju sredstva EU-a

Dodatne infromacije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1921_hr.htm

 

Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Komisije, Johannes Hahn, povjerenik za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju te Violeta Bulc, povjerenica za promet, sudjelovat će na sastanku na vrhu o zapadnom Balkanu za 2017. koji će se 12. srpnja održati u Trstu. Sastanak na vrhu bit će prilika za raspravu o konkretnim načinima jačanja regionalne suradnje u području povezanosti, regionalne gospodarske integracije, osnaživanja mladih i kontakata među ljudima, čime će se postići dodatni napredak u perspektivi integracije zemalja te regije u Europsku uniju. Visoka predstavnica/potpredsjednica Mogherini predstavljat će EU na sastanku sa šefovima država i vlada. Povjerenik Hahn prisustvovat će raznim popratnim događanjima, uključujući sastanak ministara vanjskih poslova, Forum mladih iz EU-a i zemalja zapadnog BalkanaPoslovni forum i Forum civilnog društva, gdje će održati uvodne govore. Povjerenica Bulc sudjelovat će na sastancima ministara gospodarskog razvoja i prometa te će s visokom povjerenicom/potpredsjednicom Mogherini i povjerenikom Hahnom prisustvovati i svečanosti potpisivanja Ugovora o Prometnoj zajednici. Objavljeni su priopćenje za medije i informativni članak o aktivnostima EU-a na zapadnom Balkanu. Fotografije i videozapisi bit će dostupni na servisu EbS. Uoči sastanka na vrhu povjerenica Bulc večeras će sudjelovati u posebnom višenacionalnom dijalogu s građanima u Goriziji, na granici Italije i Slovenije.

r i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk poslali su danas šefovima država i vlada EU-a zajedničko pismo u kojem iznose prioritete EU-a na sastanku na vrhu skupine G20 koji se 7. i 8. srpnja održava u Hamburgu. Dvojica predsjednika u uvodu su napisala: „Uloga Europe u svijetu i naša odgovornost na međunarodnoj razini u ovim nemirnim vremenima sve su veće. EU je više no ikad globalno mjerilo svima koji drže do načela liberalne demokracije i ljudskih prava, slobodne i pravedne trgovine te konkretnog djelovanja u borbi s globalnim izazovima, npr. klimatskim promjenama, siromaštvom, terorizmom i nezakonitim migracijama. Snažna i odlučna Unija najbolji je način promicanja naših vrijednosti i interesa, podržavanja multilateralnog sustava utemeljenog na pravilima te u konačnici zaštite i obrane naših građana. To će biti naša misao vodilja na sastanku na vrhu skupine G20 u Hamburgu krajem tjedna. Dodatne informacije o sudjelovanju EU-a na sastanku na vrhu skupine G20 dostupne su u ovoj brošuri. 

 

Europska komisija danas je odlučila registrirati europsku građansku inicijativu kojom se Komisija poziva da Vijeću preporuči opoziv pregovaračkog mandata za transatlantsko trgovinsko i investicijsko partnerstvo (TTIP) te nesklapanje sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog partnerstva s Kanadom (CETA) (inicijativa „Zaustavimo TTIP“). Službenom registracijom inicijative 10. srpnja 2017. započinje godinu dana dug proces tijekom kojeg organizatori prikupljaju potpise za podršku inicijativi. Registracija je uslijedila nakon prvotne odluke Komisije od 10. rujna 2014. kojom se odbija registracija inicijative „Zaustavimo TTIP“, a koju je 10. svibnja 2017. poništio Opći sud Europske unije. Junckerova Komisija odlučila je da se neće žaliti na presudu te je ponovno razmotrila predloženu inicijativu, prvotno predanu u srpnju 2014., i odlučila je registrirati. Zahtjev da se predloži nepotpisivanje sporazuma CETA u međuvremenu je, međutim, postao bespredmetan jer je sporazum potpisan 30. listopada 2016. Zbog toga se potpisi podrške za tu građansku inicijativu mogu prikupljati pod pretpostavkom da su usmjereni na druge pravne akte. Odluka Komisije o registraciji inicijative odnosi se samo na pravnu prihvatljivost prijedloga. Komisija u ovoj fazi nije analizirala meritum inicijative. Ako inicijativa u godinu dana prikupi milijun potpisa iz barem sedam različitih država članica, Komisija će morati reagirati u roku od tri mjeseca. U tom slučaju Komisija može odlučiti postupiti ili ne postupiti prema zahtjevu iz inicijative, a u oba slučaja mora objasniti svoju odluku. Objavljeno je i priopćenje za medije. 

 

U subotu, 1. srpnja u Europskom parlamentu u Strasbourgu održana je europska svečanost odavanja počasti na kojoj su se okupili čelnici iz cijelog svijeta kako bi uputili posljednji pozdrav bivšem njemačkom saveznom kancelaru Helmutu Kohlu. Na početku svečanosti govore su održali predsjednik Juncker, predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk i predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani, a oproštajne poruke pročitali su i bivši američki predsjednik Bill Clinton, bivši španjolski premijer Felipe González te ruski premijer Dmitrij Medvedev. Završne govore održali su francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel. „S Helmutom Kohlom napustio nas je jedan od velikana poslijeratnoga razdoblja“, izjavio je predsjednik Juncker, koji je Helmuta Kohla opisao kao i njemačkog i europskog domoljuba. Helmut Kohl nije bio samo arhitekt njemačkog jedinstva. Iz temelja je ­–­ i više od drugih –­ pridonio pomirbi europske povijesti i europske geografije“, izjavio je predsjednik Juncker. Iz Europskog parlamenta lijes s posmrtnim ostacima prevezen je u Njemačku, gdje je bivši kancelar pokopan nakon mise zadušnice u katedrali u Speyeru. Cijeli govor predsjednika Junckera i njegova izjava objavljeni su na internetu. Videozapis svečanosti u Strasbourgu dostupan je na servisu EbS, na kojem je objavljen i videozapis „Helmut Kohl, europski velikan“, prikazan tijekom svečanosti.

 

Europska komisija danas je pokrenula javno savjetovanje radi prikupljanja mišljenja potrošača, poduzeća i udruga o tome kako poboljšati propise EU-a o zaštiti potrošača. Komisija je krajem svibnja objavila svoju analizu pravila o zaštiti potrošača i marketingu. U njoj je zaključeno da, iako europski potrošači već uživaju snažna potrošačka prava, postoji prostor za poboljšanje, npr. u provedbi tih prava i njihovoj prilagodbi digitalnom dobu (dodatne informacije dostupne su na internetu). Savjetovanjem će Komisija dobiti vrijedne informacije o područjima u kojima su možda potrebne promjene. To se, primjerice, odnosi na prava koja vrijede za internetska tržišta i „besplatne“ internetske servise na kojima potrošači umjesto plaćanja ostavljaju svoje osobne podatke te na pravnu zaštitu i pravne lijekove dostupne potrošačima koji postanu žrtva nepoštene poslovne prakse. U savjetovanju se razmatra i uvođenje kazni u slučaju kršenja zakonodavstva o zaštiti potrošača te načini povećanja učinkovitosti tih kazni. Javno savjetovanje otvoreno je za sve građane i organizacije od 8. listopada.  

 

Europski će potrošači uskoro imati veći izbor pri mirovinskoj štednji zahvaljujući planovima Komisije za stvaranje nove vrste mirovinskih proizvoda.

Današnjim će se prijedlogom pružateljima mirovinskog osiguranja omogućiti da nude jednostavan i inovativan paneuropski proizvod osobnih mirovina (PEPP). Nova vrsta dobrovoljne osobne mirovine štedišama će omogućiti konkurentnije proizvode i veći izbor pri izdvajanju novca za starost.

PEPP-ovi će imati iste standardne značajke u cijelom EU-u, a moći će ih nuditi brojni pružatelji, među ostalim, osiguravajuća društva, banke, strukovni mirovinski fondovi, investicijska društva i upravitelji imovinom. Dopunjavat će postojeće državne, strukovne i nacionalne osobne mirovine, ali neće zamijeniti niti će se njima uskladiti nacionalni sustavi osobnih mirovina. Komisija preporučuje i da PEPP ima isti porezni tretman u državama članicama kao slični postojeći nacionalni proizvodi kako bi se osigurao njegov uspješan početak. Novim će se proizvodima u konačnici poduprijeti Komisijin plan za uniju tržišta kapitala tako što će se veći iznos štednje usmjeriti prema dugoročnim ulaganjima u EU-u.

Više informacija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1800_hr.htm

 

Prema istraživanju Eurobarometra „Svijest građana o regionalnoj politici EU-a i percepcija te politike“, gotovo 80 posto građana EU-a vjeruje u pozitivan učinak projekata koje EU financira u njihovu gradu ili regiji. Informiranost o takvim projektima uvelike se razlikuje od zemlje do zemlje, a ovisi o istaknutosti i broju projekata iz kohezijske politike na terenu: u istočnoeuropskim zemljama, koje su važne primateljice sredstava iz fondova EU-a, informiranost doseže od 60 posto (Mađarska) do 80 posto (Poljska), dok je raspon u zapadnoj i sjevernoj Europi od 14 posto (Danska) do 25 posto (Njemačka). Ipak, iz tih je zaključaka vidljivo da su potrebni zajednički napori dionika na svim razinama kohezijske politike kako bi projekti koji se financiraju sredstvima EU-a postali vidljiviji, što je naglasio i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u svom govoru na sedmom Kohezijskom forumu. Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: EU ulaže u desetke tisuća projekta, a svakim od njih poboljšava se svakodnevni život građana, otvaraju prilike za zaposlenje na lokalnoj razini ili pak potiče lokalno gospodarstvo. Sve su to europske priče o uspjehu i konkretni dokazi solidarnosti u EU-u, a dostupni su nam ispred vlastite kuće. Ako želimo da se građani aktivno uključe u raspravu o budućnosti naše Unije, onda im svi mi – a to ne znači samo EU, već i države članice i tijela lokalne vlasti – moramo bolje pokazati što EU za njih čini. Ove su godine povjerenica Crețu i povjerenica Thyssen, na zahtjev Vijeća i Europskog parlamenta, predstavile popis konkretnih djelovanja za poboljšanje vidljivosti projekata koji se u državama članicama financiraju sredstvima EU-a. Istraživanje i najvažniji zaključci po zemljama dostupni su na internetu.

Stranica 16 od 89

Kalendar događanja

« Lipanj 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas