EDIC

 

Sa svrhom poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga koji će se održati u Slavonskom Brodu, 24. listopada 2015. na Korzu od 10 do 14 sati.
 
SAJAM UDRUGA I PROJEKATA U SLAVONSKOM BRODU
Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga mladih/za mlade u sklopu projekta Lokalni info centar za mlade Bebrina. Sajam je besplatan za sudionike, a organizira se kako bi se predstavile udruge koje rade s mladima, promovirao civilni sektor u Brodsko-posavskoj županiji, upoznala javnost, posebice mladi s mogućnostima koje se nude u udrugama mladih/za mlade kao što su npr. dodatna edukacija, volontiranje, stručna praksa, mobilnosti i u konačnici mogućnost zapošljavanja. 
Pozivaju sve organizacije, nevladine organizacije i civilne inicijative koji izravno  ili neizravno  rade s mladima, da na ovom Sajmu ponude mladima i javnosti informacije o mogućnostima, svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade, te važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. 
Pozivu na suradnju se odazvao EDIC Slavonski Brod koji će predstaviti svoje djelovanje i mogućnosti koje EU pruža organizacijama civilnoga društva putem svojih programa i fondova. 

 

Američka poduzeća od 1. kolovoza mogu se pri američkom Ministarstvu trgovine prijaviti za sudjelovanje u europsko-američkom sustavu za zaštitu privatnosti. Ministarstvo provjerava jesu li njihovi pravilnici o zaštiti privatnosti u skladu sa strogim standardima zaštite podataka koje propisuje europsko-američki sustav za zaštitu privatnosti. Dosad su certificirana već 103 poduzeća. To znači da ta američka poduzeća mogu primati osobne podatke iz EU-a uz potpuno pridržavanje EU-ovih pravila o zaštiti podataka. Europska poduzeća mogu na popisu u okviru sustava za zaštitu privatnosti jednostavno provjeriti jesu li američka poduzeća u koja prenose osobne podatke certificirana. Američko Ministarstvo trgovine trenutno provjerava pravilnike o zaštiti privatnosti još 109 poduzeća koja su predala prijavu za sudjelovanje u sustavu za zaštitu privatnosti, dok još 250 poduzeća radi na predavanju prijave. Věra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova, izjavila je: „Europsko-američki sustav za zaštitu privatnosti snažan je novi okvir kojim se štite temeljna prava Europljana i istodobno olakšava prekoatlantsko poslovanje. Drago mi je što su se brojna poduzeća već prijavila za sudjelovanje i uskladila svoje pravilnike o zaštiti privatnosti s tim sustavom. Pozivam i sve druge da to učine kako bismo Europljanima omogućili potpuno povjerenje u zaštitu osobnih podataka koji se prenose u SAD. Komisija pozdravlja činjenicu da je trećina certificiranih poduzeća odlučila za rješavanje sporova odabrati tijela za zaštitu podataka iz EU-a (što je obavezno kada je riječ o podacima o ljudskim resursima, no nije obavezno za ostale kategorije osobnih podataka). Time će se građanima omogućiti jednostavna i pristupačna pravna zaštita u slučaju da smatraju da su im podaci zloupotrijebljeni ili da je došlo do povrede njihovih prava na zaštitu podataka. Informacije o raznim mogućnostima pravne zaštite dostupne su u vodiču za građanekoji je objavila Komisija. Dodatne informacije o europsko-američkom sustavu za zaštitu privatnosti dostupne su u priopćenju za medije od 12. srpnja, u dokumentu s najčešćim pitanjima te u Službenom listu. 

 

Europska komisija danas je iznijela svoj prijedlog u pogledu ribolovnih mogućnosti u Baltičkom moru za 2017. Prijedlog se temelji na nedavno donesenom višegodišnjem planu upravljanja ribarstvom za Baltičko more i uzima u obzir znanstvene savjete dobivene u svibnju 2016. Komisija predlaže povećanje ograničenjâ ulova za šest od deset ribljih stokova (stok haringe u zapadnom i središnjem Baltičkom moru i stok haringe u Botničkom moru, stok papaline, stok iverka zlatopjega i stok lososa iz glavnog bazena) i smanjenje ograničenjâ ulova za dva stoka (stok haringe u Riškom zaljevu i stok lososa u Finskom zaljevu). Komisija će prije nego što predloži ograničenje ulova za preostala dva stoka (stok bakalara u zapadnom i istočnom Baltičkom moru) prikupiti više informacija. Karmenu Vella, povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: „Postizanje održivog ribarstva ključni je cilj zajedničke ribarstvene politike EU-a. Ribolovne mogućnosti koje su danas predložene utvrđene su u skladu su s tim ciljem, što je dobra vijest za sve one kojima je u interesu zdravo ribarstvo, a prvenstveno za ribare. Unatoč velikim razlikama među segmentima flota i ribarstvima, u društveno-gospodarskom smislu prijedlogom Komisije trebala bi se poboljšati ukupna gospodarska uspješnost na cijelom Baltičkom moru. Tim bi se prijedlogom mogla povećati dobit (za 13 milijuna eura) i broj zaposlenih. Ministri ribarstva država članica raspravljat će o prijedlogu u Luxembourgu na listopadskom zasjedanju Vijeća za ribarstvo. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije.

 

Europska komisija danas je objavila prve rezultate javnog savjetovanja o revizijiDirektive o e-privatnosti To zakonodavstvo primjenjuje se na usluge elektroničkih komunikacija i treba ga prilagoditi novoj Općoj uredbi o zaštiti podataka  kojom će se građanima omogućiti bolji nadzor nad osobnim podacima. Mnogo odgovora došlo je od građana (38,5 %), dok je na razini država najviše odgovora iz Njemačke, nakon koje slijede Ujedinjena Kraljevina i Belgija. Prema prvim rezultatima 83 % pojedinaca i organizacija civilnog društva koji su sudjelovali u savjetovanju slaže se s tim da postoji očita dodana vrijednost u uvođenju posebnih propisa o privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija kojima bi se osigurala povjerljivost tih komunikacija. Uz to, 76 % ispitanih pojedinaca i organizacija civilnog društva smatra da bi područje primjene propisa trebalo proširiti kako bi se njime obuhvatili pružatelji takozvanih OTT usluga (over-the-top) kad nude komunikacijske usluge kao što su VoIP telefonija ili instant poruke. Međutim, 76 % ispitanih u tim skupinama također smatra da Direktivom o e-privatnosti ciljevi osiguranja pune zaštite privatnosti i povjerljivosti komunikacija nisu ostvareni ili su nedovoljno ostvareni. Kao razlozi za to navedeni su preusko područje primjene, stvaranje razlika među državama članicama zbog njezinih odredbi te nezadovoljavajuća razina usklađenosti i provedbe. Predstavnici industrije i državna tijela bili su pozitivniji, ocijenivši da su ostvareni ciljevi iz Direktive o e-privatnosti. Međutim, 42 % ispitanika iz industrijskog sektora protivi se proširenju područja primjene propisa na OTT usluge kad uključuju komunikacijske usluge kao što su VoIP telefonija ili instant poruke. Revizija Direktive o e-privatnosti jedna je od ključnih inicijativa predloženih u okviruStrategije EU-a o jedinstvenom digitalnom tržištu.. Komisija je obećala  reviziju propisa EU-a o privatnosti za elektroničke komunikacije kako bi ojačala povjerenje u digitalne usluge i sigurnost u tom području te osigurala visoku razinu zaštite za građane i ravnopravne uvjete za sve sudionike na tržištu. Donošenje prijedloga predviđeno je do kraja godine, a Komisija će u međuvremenu analizirati odgovore prikupljene u okviru javnog savjetovanja nakon čega će ove jeseni objaviti svoje zaključke.

 

Otvorene su prijave za prva slobodna mjesta u okviru inicijative Europske unijeVolonteri za humanitarnu pomoć EU-a, a njihov će se broj povećavati tijekom ljeta. Nakon temeljite obuke prvi volonteri rasporedit će se krajem 2016. u pogođenim područjima širom svijeta. U okviru inicijative namijenjene građanima EU-a predviđene su različite mogućnosti za starije i mlađe volontere (od 18 godina). Traže se građani s različitim kvalifikacijama i vještinama u područjima kao što su političke znanosti, inženjerstvo, ekonomija, društvene znanosti, računovodstvo i obrazovanje. Volonteri neće djelovati u kriznim situacijama, već će surađivati s lokalnim zajednicama na praktičnoj provedbi humanitarnih projekata. Više informacija o inicijativi Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a dostupno je  ovdje kao i infografika.

Europsko-američki sustav zaštite privatnosti od danas potpuno operativan

Europska komisija 12. srpnja donijela je odluku o europsko-američkomsustavu zaštite privatnosti. Poduzeća se od danas mogu prijaviti za sustav zaštite privatnosti Ministarstvu trgovine SAD-a koje provjerava usklađenost njihove politike zaštite privatnosti s visokim standardima zaštite podataka u okviru sustava zaštite privatnosti. Uz to, Europska komisija objavila je i vodič za građane u kojem se objašnjava na koji su način prava građana na zaštitu podataka zajamčena u okviru sustava zaštite privatnosti. U vodiču se navodi i koji su im pravni lijekovi na raspolaganju ako smatraju da su njihovi podaci zloupotrijebljeni i prava na zaštitu podataka povrijeđena. Europsko-američki sustav zaštite privatnosti jamči niz prava svim građanima EU-a prilikom obrade njihovih podataka, kao što su pravo da zatraže od poduzeća dodatne informacije o podacima koje imaju o njima ili izmjenu tih podataka ako su zastarjeli ili netočni. Osim toga, građani će imati koristi i od nekoliko lako dostupnih i jeftinih mehanizama za rješavanje sporova. U idealnom slučaju pritužbu će riješiti samo poduzeće. Dostupne će biti i mogućnosti besplatnog alternativnog rješavanja sporova. Pojedinci se mogu obratiti svojim nacionalnim tijelima za zaštitu podataka, koja će surađivati s Ministarstvom trgovine SAD-a i Saveznom trgovinskom komisijom kako bi se osiguralo da se pritužbe građana EU-a istraže i riješe. Ako se predmet ne može riješiti drugim sredstvima, kao krajnja mjera postojat će mehanizam arbitraže. Pravnom zaštitom u vezi s mogućim pristupom osobnim podacima građana za potrebe nacionalne sigurnosti bavit će se pravobranitelj, koji će biti neovisan o američkim obavještajnim službama. Dodatne informacije o sustavu zaštite privatnosti mogu se pronaći u priopćenju za tisak od 12. srpnja te pitanjima i odgovorima, kao i u Službenom listu

 

EU je danas zatražio osnivanje arbitražnog vijeća WTO-a radi donošenja odluke u sporu s Kolumbijom zbog diskriminatornog tretmana jakih alkoholnih pića iz uvoza. Konzultacije EU-a i Kolumbije održane su u prvom dijelu godine, no rješenje spora nije postignuto. EU je svjestan napora koje je od početka spora Kolumbija uložila u reformu režima jakih alkoholnih pića, no jaka alkoholna pića iz EU-a i dalje su predmet diskriminatornog tretmana na kolumbijskom tržištu. EU već dulji niz godina izražava zabrinutost zbog diskriminacije jakih pića iz EU-a na kolumbijskom tržištu, na koja se primjenjuju viši porezi i lokalne naknade u odnosu na domaće trgovačke marke. Uz to se u departmanima odnosno lokalnim administrativnim podjedinicama Kolumbije primjenjuju tržišna ograničenja. Departmani nameću ograničenja pristupa tržištu kojima se narušavaju uvjeti tržišnog natjecanja na štetu jakih alkoholnih pića iz EU-a. Kolumbija time krši obveze nediskriminacije kojima podliježe u okviru pravila WTO-a. EU je najveći izvoznik jakih alkoholnih pića na kolumbijsko tržište, a time i trgovinski partner na kojeg najviše utječu te mjere. U 2014. EU-ov izvoz jakih alkoholnih pića u Kolumbiju iznosio je 43 milijuna eura, što je gotovo 14 % ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda u Kolumbiju te 77 % ukupnog kolumbijskog uvoza jakih alkoholnih pića. Dodatne informacije dostupne su na internetu u priopćenju za medije na svim jezicima.

 

Iz godišnjeg izvješća Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) za 2015., koje je objavljeno danas, vidi se da je razmjena informacija o ozbiljnim zdravstvenim rizicima postala još učinkovitija. Ta mreža omogućuje nadležnim tijelima da brzo djeluju u pogledu mnogih rizika za sigurnost hrane prije nego što zaista dođe do štete za europske potrošače. Prošle je godine Europska komisija u okviru tog sustava uzbunjivanja na razini EU-a primila 3049 obavijesti o rizicima za sigurnost hrane i hrane za životinje, od kojih se 775 odnosilo na ozbiljan rizik za zdravlje. Stopa odgovora na takve uzbune povećala se za 23 % i dosegnula 4030 obavijesti o naknadnim mjerama. Među najčešće prijavljivanim rizicima bili su živa u ribi, aflatoksini u orašastim plodovima i salmonela u voću i povrću. Služba za razmjenu informacija RASFF-a radi dvadeset i četiri sata dnevno i ključan je alat za prekograničnu reakciju ako se u lancu hrane otkrije rizik za javno zdravlje. Sustav postoji od 1979. i razvijao se kako bi pratio promjene na rastućem i sve složenijem globalnom tržištu te promjene u navikama potrošača. Više informacija o RASFF-u, cijelo izvješće i infografika dostupni su ovdje.

 

Europska komisija danas je donijela izvješće o provedbi Direktive o borbi protiv kašnjenja u plaćanju. Direktivom se uvode stroge mjere za zaštitu europskih društava od kašnjenja u plaćanju pri transakcijama s javnim tijelima i drugim poduzećima. U izvješću se vidi da se zbog provedbe Direktive prosječno vrijeme plaćanja u transakcijama među poduzećima u EU-u od 2013. skratilo za više od 10 dana. Nacionalna nadležna tijela prepoznala su važnost borbe protiv kašnjenja u plaćanju te su prema potrebi donijela dodatne mjere kako bi se osigurala usklađenost s Direktivom. Povjerenica ElżbietaBieńkowska, zadužena za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, izjavila je: Pozorno pratimo provedbu Direktive o borbi protiv kašnjenja u plaćanju i zabilježili smo postupno skraćenje prosječnog vremena plaćanja unutar EU-a. Međutim, kašnjenja u plaćanju još uvijek pogađaju mnoga poduzeća, osobito ona mala i srednja, te u konačnici utječu na konkurentnost EU-a. Plaćanje u zakonskom roku od 30 dana poseban je problem za javna tijela. Više informacija o kašnjenju u plaćanju dostupno je na web-mjestu Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.

 

 

Europska komisija danas je donijela prijedlog uredbe o novim, integriranim načinima prikupljanja i upotrebe podataka iz društvenih istraživanja kako bi se unaprijedilo donošenje socijalnih politika. Čvršćim dokazima u smislu socijalnih pokazatelja poboljšat će se analiza društvenih trendova i pridonijeti ostvarivanju najviših društvenih vrijednosti. Predloženom okvirnom uredbom omogućit će se brže objavljivanje podataka, povećati usporedivost i usklađenost socijalnih statističkih podataka u EU-u te pružiti bogatiji i raznovrsniji podaci. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije imemorandumu.

 

Točni i pouzdani financijski podaci od ključne su važnosti za dobro donošenje ekonomskih odluka. Međutim, nedavne izjave u medijima dovode u pitanje kvalitetu i pouzdanost službenih statistika u Grčkoj. Iako Komisija načelno ne komentira pojedinačne nacionalne pravne postupke, izrazila je zabrinutost zbog tih izjava s obzirom na to da dovode u pitanje i valjanost financijskih podataka na kojima se temelji program potpore stabilnosti za Grčku. Komisija sad poziva grčke vlasti da reagiraju i ospore neosnovane tvrdnje da se podacima manipuliralo od 2010. do 2015. i od njih zaštite ELSTAT (grčki zavod za statistiku) i njegovo osoblje. Osim toga, traži od grčkih vlasti da podupru i zaštite kvalitetu grčkih statistika te neovisnost grčkog statističkog sustava u skladu s odredbama iz grčkog zakonodavstva u području statistike i iz „Obveze povjerenja u statistiku” iz 2012.  Pismo koje su potpisali potpredsjednik Dombrovskis, povjerenik Moscovici i povjerenica Thyssenposlano je grčkom ministru financija Euclidu Tsakalotosu. PovjerenicaThyssen prezentirala je tematiku danas u 12:00, a njezina izjava dostupna je na servisu EbS.

Stranica 47 od 98

Kalendar događanja

« Travanj 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas