EDIC

 

Sa svrhom poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga koji će se održati u Slavonskom Brodu, 24. listopada 2015. na Korzu od 10 do 14 sati.
 
SAJAM UDRUGA I PROJEKATA U SLAVONSKOM BRODU
Bebrinska udruga mladih organizira Sajam udruga mladih/za mlade u sklopu projekta Lokalni info centar za mlade Bebrina. Sajam je besplatan za sudionike, a organizira se kako bi se predstavile udruge koje rade s mladima, promovirao civilni sektor u Brodsko-posavskoj županiji, upoznala javnost, posebice mladi s mogućnostima koje se nude u udrugama mladih/za mlade kao što su npr. dodatna edukacija, volontiranje, stručna praksa, mobilnosti i u konačnici mogućnost zapošljavanja. 
Pozivaju sve organizacije, nevladine organizacije i civilne inicijative koji izravno  ili neizravno  rade s mladima, da na ovom Sajmu ponude mladima i javnosti informacije o mogućnostima, svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade, te važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. 
Pozivu na suradnju se odazvao EDIC Slavonski Brod koji će predstaviti svoje djelovanje i mogućnosti koje EU pruža organizacijama civilnoga društva putem svojih programa i fondova. 

Potpisan prvi sporazum o 30 milijuna eura u zajmovima za diplomske studente u okviru programa kreditnog jamstva Erasmus+ Master

Od danas je studentima koji žele upisati magistarski studij u inozemstvu na raspolaganju do trideset milijuna eura u novim zajmovima u okviru novog programa kreditnog jamstva Erasmus+ Master. Zajmove im omogućuju jamstva koja Europska komisija nudi u okviru programa Erasmus+. Prvi sporazum o jamstvu danas će potpisati Europski investicijski fond, koji provodi program, i španjolska banka MicroBank. Time će se omogućiti pristup zajmovima španjolskim studentima koji žele završiti magistarski studij u nekoj od 33 zemlje koje sudjeluju u programu Erasmus+ te studentima iz tih zemalja koji magistarski studij žele završiti u Španjolskoj. Povjerenik EU-a Tibor Navracsics pozdravio je potpisivanje sporazuma i izjavio: Odlučni smo pružiti podršku talentiranim mladim Europljanima koji žele završiti magistarski studij u inozemstvu. Zajmovi za magistarske studije u okviru programa Erasmus+ studentima u Europi omogućuju ulaganje u vlastito obrazovanje i budućnost po povoljnim i pristupačnim uvjetima. Pozdravljamo MicroBank kao pionira u programu te se radujemo budućoj suradnji s drugim financijskim institucijama diljem Europe." Osim toga, Komisija je danas predstavila i novu Udrugu studenata i bivših studenata programa Erasmus+ (ESAA), koja će svim studentima koji su dobili stipendiju, bespovratna sredstva ili zajam u okviru programa Erasmus+ olakšati pristup pomoći i savjetima vezanima uz studij u inozemstvu. Objavljeno je i priopćenje za medije.

G7 o klimatskim promjenama

G7 poslao snažnu poruku o klimatskim promjenama

U izjavi nakon sastanka na vrhu skupine G7 proteklog vikenda čelnici su istaknuli svoju odlučnost glede donošenja zakonskog instrumenta kojim će se zajamčiti ograničenje globalnog zatopljenja na dva stupnja Celzija. Tim su dogovorom članice skupine G7 napravile odlučan korak na putu prema Parizu. Tom je prilikom predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio: „Ne želimo da obećanja iz Elmaua ostanu samo mrtvo slovo na papiru, već želimo konkretne rezultate u Parizu. Na sastanku skupine G7 postigli smo zajednički sporazum o potrebi za obvezujućim klimatskim ciljevima. Put od Elmaua do Pariza nije dugačak. Riječi izgovorene u Elmauu moraju se sada u Parizu materijalizirati u konkretna djelovanja." EU je već preuzeo znatne obveze te predvodi vlastitim primjerom: postavljanjem cilja četrdesetpostotnog smanjenja emisija u usporedbi s 1990. godinom. EU u Parizu želi pravno obvezujući dogovor kako bi se zajamčila njegova djelotvornost. EU je poznat po uvođenju zakona i politika kojima se štiti klima te je dokazao da su djela važnija od riječi: zahvaljujući zajedničkom djelovanju EU-a od 1990. do 2013. emisije u EU-u smanjile su se za 19 posto, dok se BDP u istom razdoblju povećao za 45 posto.

Europska komisija odobrila 40 milijuna eura za Fond za unutarnju sigurnost za policiju

Europska komisija odobrila je Godišnji program rada Fonda za unutarnju sigurnost za policiju za 2015. godinu u vrijednosti od 40 milijuna eura, što obuhvaća milijun eura predviđenih za hitnu pomoć. Kako bi se održala i poboljšala unutarnja sigurnost EU-a, EU će raditi na povećanju kapaciteta i pripravnosti država članica i EU-a na rizike i krize povezane s kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim materijalima te eksplozivima, kao i na poboljšanju zaštite i otpornosti ključne infrastrukture. Godišnji plan rada dopuna je nacionalnim programima, a pružat će podršku transnacionalnim inicijativama za borbu protiv organiziranog kriminala i kriminalnih mreža. Posebno će se usredotočiti na preprodaju droga i vatrenog oružja, krijumčarenje migranata i trgovinu ljudima u državama članicama EU-a smještenima duž krijumčarskih kanala te će se provoditi u suradnji s odgovarajućim trećim zemljama. Osim toga, predviđena su ulaganja u horizontalne alate za policijsku suradnju, primjerice razmjenu informacija i obuku. Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Avramopoulos izjavio je: U svijetu koji je sve globaliziraniji moramo biti sposobni uhvatiti se u koštac s transnacionalnim prijetnjama sigurnosti. Upravo je zbog toga Europska komisija iznijela Europski program sigurnosti te upravo zbog toga podržavamo osoblje, državnu upravu i policijska tijela u boljoj prekograničnoj suradnji te razmjeni informacija i najbolje prakse na svim razinama."

Promicanje integracije energetskih tržišta EU-a

Energetska unija: promicanje integracije energetskih tržišta EU-a

Europska komisija i zemlje iz regije Baltičkog mora danas su potpisale memorandum o razumijevanju glede modernizacije i jačanja Pana interkonekcije baltičkog energetskog tržišta. Istodobno je trinaest europskih zemalja potpisalo deklaraciju o regionalnoj suradnji u području sigurnosti opskrbe električnom energijom na europskom unutarnjem tržištu, što je ključna sastavnica energetske unije te neophodno za jamstvo neprekinute opskrbe energijom i cijene koje su pristupačne potrošačima. Nakon toga je uslijedilo potpisivanje političke deklaracije Petostranog energetskog foruma. Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: „Današnji sporazumi prvi su ključan korak. Njima se daje politička podrška snažnijoj energetskoj suradnji u Europi. Zemlje potpisnice odlučne su poboljšati sigurnost opskrbe daljnjom integracijom tržišta. To je jedna od glavnih sastavnica energetske unije, jednog od ključnih prioriteta Junckerove Komisije. Države članice danas počinju usklađivati djelovanja i surađivati na pronalaženju jeftinijih i djelotvornijih rješenja. Gdje ima volje, ima i načina. Države članice danas su pokazale volju." Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medijePolitičke izjave dostupne su na web-stranicama Glavne uprave za energetiku. Sve informacije o strategiji energetske unije dostupne su na internetu.

EU statistika

EUROSTAT: stopa nezaposlenosti u europodručju 11,5 posto

U travnju 2015. desezonirana stopa nezaposlenosti u europodručju (EA19) iznosila je 11,1 posto, što je smanjenje u odnosu na 11,2 posto u ožujku 2015. i 11,7 posto u travnju 2014. U području EU28 stopa nezaposlenosti u travnju 2015. iznosila je 9,7 posto, odnosno nije se mijenjala u odnosu na ožujak 2015. te je bila manja u odnosu na 10,3 posto u travnju 2014. U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti u travnju 2015. iznosila 17,5 posto, odnosno povećala se u odnosu na 17,1 posto u travnju 2014. Eurostat procjenjuje da je u travnju 2015. u području EU28 bilo je nezaposleno 23,504 milijuna osoba, od kojih je 17,846 milijuna bilo u europodručju. U usporedbi s ožujkom 2015. broj nezaposlenih smanjio se za 126 000 u području EU28 te za 130 000 u europodručju. U usporedbi s travnjem 2014. broj nezaposlenih smanjio se za 1,545 milijuna u području EU28 te za 849 000 u europodručju. Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen komentirala je Eurostatove podatke: „Trajan gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta moraju se temeljiti na strukturnim reformama, ulaganjima i fiskalnoj odgovornosti. Ne postoji čarobna formula koja će donijeti rast. Za njega je potrebno odlučno djelovanje na nacionalnoj i europskoj razini. Pokretanje Plana ulaganja za Europu i novi poticaj Inicijativi za zapošljavanje mladih u obliku isplate milijarde eura prije nekoliko dana glavni su primjeri tog novog pristupa. Putem našeg Jamstva za mlade države članice pokreću hrabre strukturne reforme kojima nastoje dosegnuti osobe koje su najudaljenije od tržišta rada. Moramo zadržati taj tempo i održati ohrabrujuću tendenciju smanjenja nezaposlenosti." Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje.

EUROSTAT: maloprodajna trgovina u europodručju veća za 0,7 posto

U usporedbi s ožujkom 2015. u travnju 2015. desezonirana maloprodajna trgovina u europodručju (EA19) povećala se za 0,7 posto, a u području EU28 za 0,6 posto, pokazuju procjene Eurostata, statističkog ureda Europske unije. U ožujku se maloprodajna trgovina povećala za 0,6 posto, odnosno 0,4 posto. U usporedbi s travnjem 2014. u travnju 2015. indeks maloprodajne trgovine povećao se za 2,2 posto u europodručju te za 2,6 posto u području EU28. Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Odgovor Komisije na 'Ne vivisekciji'

Odgovor Komisije na europsku građansku inicijativu „Ne vivisekciji" (Stop Vivisection)

Europska komisija je utvrdila mjere koje namjerava poduzeti kao odgovor na europsku građansku inicijativu „Ne vivisekciji" (Stop Vivisection). Iako Komisija dijeli mišljenje da bi u Europi trebalo postupno ukinuti ispitivanje na životinjama, njezin pristup dostizanju tog cilja razlikuje se od onoga koji je predložen u građanskoj inicijativi. Komisija je istaknula i da je to glavni cilj propisâ EU-a o zaštiti životinja kojima se koristi u znanstvene svrhe, Direktive 2010/63/EU, koju se inicijativom nastoji staviti izvan snage. Potpredsjednik Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Građanska inicijativa ,Ne vivisekciji' dolazi u vrijeme tranzicije. Zahvaljujući velikom tehnološkom napretku, u Europi se manje primjenjuje ispitivanje na životinjama. No prerano je za potpunu zabranu istraživanja na životinjama u EU-u; time bi se ugrozio ostanak biomedicinskih istraživanja u Europi." Komisija će 2016. organizirati konferenciju na kojoj će sudjelovati znanstvena zajednica i relevantni dionici te će tom prilikom iznijeti izvješće o napretku o poduzetim mjerama. Priopćenje za medije dostupno jeovdje.

Ribolovne mogućnosti za 2016.

Komisija planira ribolovne mogućnosti za 2016.

Komisija je objavila svoj godišnji savjetodavni dokument o ribolovnim mogućnostima za 2016. godinu. Dokument je prilika da Komisija iznese svoja stajališta i namjere glede određivanja godišnjih ribolovnih kvota za 2016. u vodama Unije u Atlantiku, Sjevernom moru i Baltičkom moru. Stajalište Komisije temelji se na najnovijim znanstvenim dokazima o stanju ribljih fondova u svim vodama EU-a, uključujući Sredozemlje. Tim je povodom povjerenik Vella izjavio: Vidljiv uspjeh u pogledu ribolova na sjeveru Europe dokazuje da je moguće održivo upravljanje ribolovom. Znanstveni dokazi pokazuju da u Sredozemlju moramo pojačati napore. Moramo razviti planove upravljanja na razini Unije i učinkovitije regionalne planove. No tek kada riješimo situaciju u našim državama članicama, steći ćemo potrebnu vjerodostojnost da započnemo raspravu s našim partnerima u Sredozemlju." Otvoreno je i javno savjetovanje kako bi se prikupila stajališta država članica i ribolovne industrije, nevladinih organizacija u regionalnim savjetodavnim odborima i zainteresiranih građana. Na temelju prikupljenih komentara Komisija će najesen predstaviti svoje prijedloge ribolovnih mogućnosti za 2016. Objavljeni su priopćenje za medije i najčešća pitanja.

EU statistika

EUROSTAT: industrijske proizvođačke cijene u europodručju manje za 0,1 posto

U usporedbi s ožujkom 2015. u travnju 2015. industrijske proizvođačke cijene u europodručju (EA19) smanjile su se za 0,1 posto, a u području EU28 ostale su stabilne, pokazuju procjene Eurostata, statističkog ureda Europske unije. U ožujku 2015. cijene u europodručju povećale su se za 0,2 posto, a u području EU28 za 0,3 posto. U usporedbi s travnjem 2014. u travnju 2015. industrijske proizvođačke cijene smanjile su se za 2,2 posto u europodručju te za 2,8 posto u području EU28. Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

EUROSTAT: godišnja stopa inflacije u europodručju povećala se na 0,3 posto

Očekuje se da će godišnja stopa inflacije u europodručju u svibnju 2015. iznositi 0,3 posto, što je povećanje u odnosu na 0,0 posto u travnju, navodi se u brzoj procjeni Eurostata, statističkog ureda Europske unije. Iz analize glavnih sastavnica inflacije u europodručju vidljivo je da će najveću godišnju stopu inflacije u svibnju zabilježiti usluge (1,3 posto; u travnju 1,0 posto), zatim hrana, alkohol i duhan (1,2 posto; u travnju 1,0 posto), neenergetska industrijska roba (0,3 posto; u ožujku 0,1 posto) te energija (-5,0 posto; u travnju -5,8 posto). Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Države članice od danas moraju objavljivati popise korisnika plaćanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Reformom zajedničke poljoprivredne politike iz 2013. uvedena su nova pravila o transparentnosti vezana uz korisnike ZPP-a. Ministarstvo poljoprivrede svake države članice zaduženo je za objavu potrebnih informacija, uključujući ime korisnika, iznos i prirodu mjere. To je u skladu sa širim ciljem Europske komisije usmjerenim na poboljšanje i održavanje visoke razine transparentnosti glede upravljanja proračunom EU-a. Transparentnost se mora uravnotežiti s poštovanjem privatnosti korisnika i zaštitom osobnih podataka. Novim pravilima povećava se transparentnost korištenja sredstava Unije u okviru zajedničke poljoprivredne politike i poboljšava dobro financijsko upravljanje tim sredstvima jačanjem javnog nadzora nad njima. U svom komentaru provedbe pravila o transparentnosti povjerenik EU-a za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hoganizjavio je: „Važno je da porezni obveznici razumiju koliko je važan rad poljoprivrednika koji nam omogućuje kontinuiranu opskrbu sigurnom, visokokvalitetnom hranom proizvedenom u skladu s ekološkim standardima, standardima dobrobiti životinja i društvenim standardima koji su mnogo stroži od onih kojih se moraju pridržavati njihovi konkurentni izvan EU-a." Europska komisija danas je aktivirala web-stranicu s poveznicama na web-mjesta svih država članica. Dodatne informacije o transparentnosti u okviru ZPP-a dostupne su ovdje.

Od ponedjeljka je stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU-a i Bosne i Hercegovine. Sporazumom se uspostavlja tijesno partnerstvo između EU-a i BiH te se produbljuju političke, gospodarske i trgovinske veze između dviju strana. Odsada će Sporazum biti glavni okvir za odnose između EU-a i BiH te će tako dodatno pripremiti tu zemlju za buduće članstvo u EU-u. „Današnje potpuno stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju važna je točka u razvoju odnosa između BiH i EU-a. Njime započinje novo poglavlje. Sada nam trebaju politička jasnoća, odlučno djelovanje i konkretni, koordinirani napori institucija na svim razinama kako bismo razvili i proveli program reformi", izjavila je visoka predstavnica i potpredsjednica Federica Mogherini. „SSP donosi i nove odgovornosti koje proizlaze iz njegove primjene te na kojima se moraju temeljiti rezultati državnih tijela Bosne i Hercegovine. Komisija će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi nadležnima pomogla u provedbi neophodnog programa reformi", izjavio je Johannes Hahn, povjerenik za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju. Priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Stranica 78 od 98

Kalendar događanja

« Kolovoz 2016 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

EDIC Slavonski Brod

EDIC SLAVONSKI BROD
Telefon: 00385 35 415 190
Mobitel: 00385 99 555 1115
E-mail:

EUROPE DIRECT Informacijski centar Slavonski Brod

EUROPE DIRECT Informacijski centar Mesićeva 28, Slavonski Brod HR-35000

Lokacija na karti

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod

Radno vrijeme EDIC-a Slavonski Brod
  za korisnike
ponedjeljak – petak : 8.00 – 16.00 sati

Kontaktirajte nas